1. mar, 2014

New Budget CD; The Album

The Powerstation label releases a new CD today (March 1st); The Album. This 2CD contains 36 tracks of well-known 50’s songs. If you take a closer look at the cover, you’ll see it’s not even Elvis on the picture! Embarrassing!


Powerstation slipper en ny CD i dag (1. mars); The Album. Denne utgivelsen inneholder 36 velkjente 50-talls sanger. Hvis du tar en nærmere kikk på omslaget, vil du se at det ikke engang er Elvis som er avbildet! Pinlig!

 

 

Source; Amazon