1. feb, 2014

Elvis’ Golden Records Volume 3 on Vinyl

The Original Recordings label has announced a vinyl release of the classic Elvis album; Elvis’ Golden Records - Volume 3. Due for release February 11th.


Original Recordings har annonsert en ny vinyl-utgivelse av den klassiske platen; Elvis’ Golden Records - Volume 3. Denne slippes 11. februar.

 

Source; Amazon – Elvis Aktuell