24. jan, 2014

Elvis on Vinyl #2; Elvis '56

Music on Vinyl has announced a vinyl-release of the 1996 –compilation Elvis ’56 on vinyl. Due for release March 3.


Music on Vinyl har annonsert en vinyl-utgivelse av 1996-kompilasjonen Elvis ’56. Denne slippes 3. mars.

 

Source; Amazon – Elvis Day By day – Elvis Aktuell