23. jan, 2014

New Elvis books announced

Marla J. Selvidge, Ph.D. Professor and Director of the Center for Religious Studies at the University of Central Missouri, explores in a new book the human side of Elvis; For The Love Of Elvis. The book ELVIS: An American Trilogy - Volume One: Family, Mississippi To Memphis by Dennis Forbus contains 50 different interviews and is set for release this coming Summer. From the publisher; "Ever wondered the REAL Reason and Cause of Elvis' death? The answer can be found somewhere in this trilogy". Sounds dodgy  if you ask me!


Marla J. Selvidge, Professor og direktør for senteret for religionsforskning ved sentral universitetet i Missouri, har skrevet en bok med fokus på de menneskelige aspektene ved Elvis; For The Love Of Elvis. Boken ELVIS: An American Trilogy - Volume One: Family, Mississippi To Memphis av Dennis Forbus inneholder 50 intervjuer, og er klar for lansering i løpet av sommeren. Utgiverne skriver; «Har du noen gang lurt på hva den EGENTLIGE årsaken til Elvis’ død var? Svaret finner du et eller annet sted i denne boken». Dette høres jo ut som det rene sprøyt!

 

Source; Elvis Matters – ELVIS and his MUSIC