8. feb, 2012

Siste utgave av Elvis News har ankommet

Årets første Elvis News har ankommet fra Danmark. Som vanlig er bladet fullt av interessante nyheter og artikler om Elvis.


This year’s first Elvis News has arrived from Denmark. As usual, the magazine is full of interesting news and articles about Elvis.