4. des, 2013

ELVIS and his MUSIC seeks contributors

Announcement; One year ago, we announced that we were going to create a page with record reviews. It was done, but unfortunately it is still almost empty (look here). Therefore we are now looking for people who want to contribute with record reviews (in English). If you are interested, please send us an email to post@elvisandhismusic.com. EVERY contribution/review is deeply appreciated!


ELVIS and his MUSIC søker etter bidragsytere! For ett år siden annonserte jeg at vi skulle opprette en side med plateanmeldelser. Det ble gjort, men beklageligvis er den nesten tom (se her). Jeg ser nå at tiden ikke strekker til… døgnet har dessverre bare 24 timer! Derfor er vi ute etter folk som vil skrive plateanmeldelser. Disse kan være på enten engelsk eller norsk. Hvis du er interessert, kan du sende oss en mail på post@elvisandhismusic.com. Vi er takknemlige for ALLE bidrag som kommer inn!