23. sep, 2013

New CD; The Christmas Songs (Elvis Presley and Friends)

Weltrecord slapp enda en ny julekolleksjon med Elvis den 9. september; The Christmas Songs (Elvis Presley and Friends). Denne utgivelsen inneholder 11 av de 12 sporene som var inkludert på det klassiske Elvis’ Christmas Album (O Little Town of Bethlehem er her fremført av en annen artist), og Old Shep. I tillegg får vi 8 sanger fremført av andre artister.


Weltrecord has released yet another Holiday-collection with Elvis on September 9th; The Christmas Songs (Elvis Presley and Friends). This release contains 11 of the 12 songs from the classic Elvis’ Christmas Album (O Little Town of Bethlehem are performed by another artist), and Old Shep. In addition there’s 8 tracks performed by other artists.

 

Source; Amazon