3. sep, 2013

New Kindle-book by Darrin Lee

En ny Kindle-bok (e-bok) av Darrin Lee har nettopp blitt lansert på Amazon; Elvis Presley's 1973 Hospitalization & (Falsely Alleged) Demerol Addiction: Unpublished Facts! Etter min telling skal dette være Lee’s 10. publikasjon utgitt som Kindle-bok. I sine bøker (eller artikler, siden de fleste utgivelsene er for korte til å kunne kalles bøker), prøver Darrin Lee å avlive en del myter og etablerte "sannheter" om Elvis. Jeg har lest alle bøkene hans, og selv om jeg ikke nødvendigvis enig med alt som Lee har skrevet, er bøkene tankevekkende og meget anbefalingsverdige.


A new Kindle-book (e-book) by Darrin Lee has just been released on Amazon; Elvis Presley's 1973 Hospitalization & (Falsely Alleged) Demerol Addiction: Unpublished Facts! In my count, this is Lee’s 10th publication on Kindle. In his books (or articles, since the lot are actually too short to be called a book), Darrin Lee try to bust some of the myths and established “trusts” about Elvis. I have read all his books, and although I do not necessarily agree with everything that Lee has written, the books are illuminating and highly recommendable.

 

Source; Amazon