28. aug, 2013

New compilation; The King

RCA Internatinal (Sony Music) har annonsert enda en kolleksjon; The King: 75th Anniversary (2CD). Denne utgivelsen, som kun inneholder velkjent materiale, slippes 11. oktober.


RCA Internatinal (Sony Music) has announced another compilation; the 2CD The King: 75th Anniversary. This collection, only including well-known material, is due for release October 11th.

 

Source; Amazon