23. jan, 2012

Ny bok: Soldat i Europa

I januar kommer boken Elvis Presley: Soldat i Europa. Boken er på drøyt 50 sider, og er skrevet av den danske musikkmanageren Stig Ulrichsen.


In January, the book Elvis Presley: Soldat i Europa, will be released. The book includes approximately 50 pages, and is written by the Danish music manager Stig Ulrichsen.

Source; Elvis Info's