15. aug, 2013

New Book/ CD Collection

Carpentier har annonsert en ny bok/CD samling; Coffret Elvis un Homme, Toute la Musique (Vol.1 & 2 + 2 CD). De to bøkene er skrevet av Jean - Marie Pouzenc. For øyeblikket blir disse bøkene, som slippes 24. oktober, kun utgitt med fransk tekst.


Carpentier has announced a new Book/CD collection; Coffret Elvis un Homme, Toute la Musique (Vol.1 & 2 + 2 CD). The books are written by Jean - Marie Pouzenc. At the moment the books will just be released in French. Due October 24.

 

Source; Amazon