4. aug, 2013

New Book/ DVD in France; Elvis Naissance D’Un Mythe

En ny bok/ DVD utgivelse slippes i Frankrike i slutten av august; Elvis Naissance D’Un Mythe. Dette er en kombinasjon av Alfred Wertheimer boken Elvis - Le King En Devenir (2008) og DVD-utgivelsen Elvis ’56 (2012-utgaven).


A New limited book/ DVD release is due in the end of August; Elvis Naissance D’Un Mythe. This is a combination of the Alfred Wertheimer book Elvis - Le King En Devenir (2008) and the DVD: Elvis '56 (2012 edition).

 

Source; Elvis Info's