31. jul, 2013

September releases from FTD!

FTD har annonsert september utgivelsene. Planen er å slippe 3 CD-plater. To av dem vil bli Moody Blue i deres classic album serie, og G.I Blues Vol. 2. Det er ennå ikke annonsert hva den tredje CD-utgivelsen vil inneholde.


FTD has announced their September releases. The plan is to release 3 CDs. Two of them will be Moody Blue in their classic album series and G.I Blues Vol. 2. The third CD is yet to be announced.

 

Source; Elvis Unlimited – Elvis News