31. jul, 2013

The New Rarest Record In The World!

Acetate innspillingen av That’s All Right, som Elvis spilte inn i SUN studioet i Memphis, Tennessee 5. juli 1954 regnes nå for å være den mest sjeldne platen i verden. En plate med The Quarrymen (The Beatles) har vært regnet for den mest sjeldne i flere år nå.


The acetate recording of That’s All Right, that Elvis recorded in SUN studio, Memphis, Tennessee July 5th, 1954 is now considered to be the rarest record in the world. A recording by The Quarrymen (The Beatles) has been considered the rarest for several years now.

 

Source; Elvis Unlimited