24. jun, 2013

Elvis on the Front Cover!

Elvis har prydet forsiden til nesten alle de mest kjente magasinene i verden. Både musikk-, mote-, kjendis- og nyhetsmagasiner har valgt å la ikonet Elvis bidra til å øke opplagene... for det er ingen tvil; «Elvis» selger fremdeles som varmt hvetebrød. Det er utvilsomt Elvis på 50-tallet og bilder fra TV showet i 1968 som er de mest populære portrettene. Ett magasin har av en eller annen grunn ikke benyttet Elvis på forsiden, og den observante leser har kanskje fått med seg at det amerikanske magasinet Time ikke er med i denne billedkollasjen. Av en eller annen grunn har de valgt å ignorere kongen av Rock' n 'Roll. Til sammenligning har Michael Jackson prydet forsiden 2 ganger! Time Magazine har hatt nesten 700 artikler og henvisninger til Elvis opp i gjennom tidene, men når det gjelder å pryde omslaget med «Kongen», har de latt mange verdige anledninger gå ifra seg; 1977 (og alle etterfølgende år som slutter 7), 1985 (markeringen av at det var femti år siden Elvis ble født), 2004 (50 års markeringen av «That's All Right») - og jeg kan holde på lenge med å ramse opp mer enn gode anledninger. Nå er det vel på tide at de også plasserer Elvis på forsiden!


Elvis has graced the cover of almost all the most famous magazines in the world. Both Music, Fashion, Celebrity and News magazines have chosen to let the icon contribute to increased sales ... for there is no doubt; “Elvis” is still selling by the truck loads. It is undoubtedly Elvis in the ‘50s and images from the TV-Special in 1968 that seems the most popular portraits to use. One magazine has for some reason decided not to let Elvis decorate the front cover, and the observant one has seen that the American magazine Time is not included in this “Front Cover Collage”. For some reason they have chosen to ignore the king of Rock 'n' Roll. In comparison, Michael Jackson has been on the cover 2 times! Time Magazine has almost 700 articles and references to Elvis up through the years though, but when it comes to putting “The King” on the cover, they have wasted a lot of good opportunities; 1977 (and all subsequent years ending on 7), 1985 (the fifty year anniversary for Elvis’ birth), 2004 (the 50 year anniversary for "That's All Right") and we could go on and on. Now it's about time that they put Elvis on the front cover!

 

Source; Time Magazine