6. mai, 2013

New 5CD Box; Elvis - The Very Best Of

Wagram har annonsert en ny 5CD-boks; Elvis - The Very Best Of. Denne lavpris utgivelsen inneholder kun velkjent materiale fra 50 og starten av 60-tallet. Utgivelsesdato er satt til 10. juni.


Wagram has announced a new 5CD box-set; Elvis - The Very Best Of. This budget collection contains well-known material from the 50’s and the beginning of the 60’s. Due for release June 10.

Source; Elvis Info's