9. apr, 2013

New book; Elvis Film FAQ

Applause Theatre Book Publishers har annonsert enda en ny Elvis-bok i deres Faq-Series; Elvis Films FAQ: All That's Left to Know about the King of Rock 'n' Roll in Hollywood. Denne 400 siders boken er skrevet av Paul Simpson. Se denne linken for mer informasjon om den andre boken i serien; Elvis Music FAQ (Elvis News March 27). Begge bøker blir utgitt i oktober.


Applause Theatre Book Publishers has announced even another Elvis-book in their Faq-Series; Elvis Films FAQ: All That's Left to Know about the King of Rock 'n' Roll in Hollywood. This 400 page book is written by Paul Simpson. See this link for more information about the other book in this series; Elvis Music FAQ (Elvis News March 27). Both books are due for release in October.

 

Source; Amazon