7. apr, 2013

Elvis on CD; News

Universe selskapet har annonsert en reutgivelse av Elvis… Plus (opprinnelig utgitt I 2007). Denne CD-platen inneholder 22 sanger fra 50-tallet. Jeg lurer virkelig på hvorfor de gidder dette, da markedet allerede er oversvømt med billig-utgivelser av denne sorten.

 

Sony Music Switzerland har annonsert en ny CD-utgivelse av det klassiske albumet Elvis' Gold Records, Volume 2. Slippes 3. mai.


The Universe label has announced a re-release of Elvis… Plus (initially released in 2007). The CD contains 22 tracks from the 50’s. I wonder why they bother, when the market is already is flooded with releases like this.

 

Sony Music Switzerland has announced a new CD-release of the classic album Elvis' Gold Records, Volume 2. Due for release May 3rd.

 

Source; Amazon