5. apr, 2013

Rare video-clip - August 1972

Du har sett bildet der Elvis mottar en gullplate for MSG-albumet 1. august 1972 - Nå kan du se filmen her! - You have seen the Picture where Elvis receives a Gold Record for the MSG-album August 1st, 1972 - Now you can see the Movie!