30. mar, 2013

Import CD; Funny King In Kansas City

Fra intet fant jeg denne import utgivelsen på internett. Alberto Records har gitt ut en CD/DVD; Funny Times In Kansas City. Denne utgivelsen inneholder et opptak av kveldsshowet i Kansas City 29. juni 1974. Den medfølgende DVD inneholder 8mm opptak fra samme konsert.


Out of nowhere I found this import release on the internet. Alberto Records has released the CD/DVD Funny Times in Kansas City. This record contains the Evening Show in Kansas City June 29, 1974. The DVD contains 8mm footage from the same show.