ELVIS on RECORD STARTPAGE

Obviously... the main focus for our website is Elvis Presley and his MUSIC. The section ELVIS on RECORD, together with the ELVIS in CONCERT entry, is the cornerstone of our work. We are in a constant process of making this section as good as possible.

We have chosen to divide the huge catalog of Elvis into thematic chapters, such as Christmas recordings, home recordings, concert recordings etc. We have chosen this approach because we believe that this makes the material more accessible and interesting for the reader, and we firmly believe that such an approach makes it easier to place the released material into its relevant context.


Helt opplagt... hovedfokuset for vår hjemmeside er Elvis Presley og hans MUSIKK. Seksjonen ELVIS on RECORD, sammen med siden ELVIS in CONCERT, utgjør grunnstammen i vårt arbeid. Vi er i en kontinuerlig prosess for å gjøre denne delen så god som overhodet mulig.

Vi har valgt å dele den enorme platekatalogen til Elvis inn i tematiske kapitler, som for eksempel juleplater, private opptak, konsertinnspillinger etc. Vi har gjort dette da vi mener en slik inndeling gjør stoffet mere tilgjengelig og interessant for leseren, og at vi på denne måten også lettere kan plassere det utgitte materialet inn i dens relevante kontekst.

 • OFFICIAL RCA

  Here you will find a complete overview of all official RCA (and SUN) albums, EPs and singles released between 1954 and 1977 in the US… and even more!

 • FOLLOW THAT DREAM

  Here you will find a chronological overview of all the CDs released by the collectors label "Follow That Dream". Every entry includes the complete track list.

 • THE YEAR SO FAR

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of 2016... so far. This section contains official, import and public domain releases.

 • CHRISTMAS ALBUMS

  Here you will find a chronological overview of the CD releases (and some vinyl records) that contains Elvis’ christmas recordings. This section contains official, import and public domain releases.

 • SUN RECORDINGS

  Here you will find a chronological overview of the CD releases (and some vinyl records) that contains Elvis’ home recordings. This section contains official, import and public domain releases.

 • EARLY LIVE RECORDINGS

  Here you will find a chronological overview of the CD releases (and some vinyl records) that contains Elvis’ early live recordings. This section contains official, import and public domain releases.

 • HOME RECORDINGS

  Here you will find a chronological overview of the CD releases (and some vinyl records) that contains Elvis’ home recordings. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2012-1

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the first 6 months of 2012. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2012-2

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the last 6 months of 2012. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2013-1

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the first 6 months of 2013. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2013-2

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the last 6 months of 2013. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2014-1

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the first 6 months of 2014. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2014-2

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the last 6 months of 2014. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2015-1

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the first 6 months of 2015. This section contains official, import and public domain releases.

 • THE ARCHIVES 2015-2

  Here you will find a chronological overview of all the CD releases of the last 6 months of 2015. This section contains official, import and public domain releases.