Elvis CD Releases January - June 2015

Love Me Tender

January 2/ 2. Januar

MCP Sound & Media has announced a new CD/DVD release; Love Me Tender. We’re not sure about the content yet.


MCP Sound & Media har annonsert en ny CD/DVD-utgivelse; Love Me Tender. Vi er foreløpig ikke kjent med innholdet.

Elvis Love Songs

January 3/ 3. Januar

The Delta Music label has released a new Vinyl/ CD box set; Elvis Love Songs. This contains 2 pink vinyl records and one CD with 28 well-known songs.


Delta Music har sluppet en ny Vinyl/ CD boks; Elvis Love Songs. Denne inneholder 2 rosa vinylplater og en CD-plate med 28 velkjente sanger.

Elvis Love Songs

January 3/ 3. Januar

The Performance label has released a new CD with well-known love songs; Elvis Love Songs.


Performance har sluppet en ny CD med velkjente sanger; Elvis Love Songs.

The Real...Elvis Presley

January 5/ 5. Januar

Sony Music (Legacy Recordings) has released a new 3CD-box; The Real...Elvis Presley (The 60s Collection). This collection contains only well-known songs.


Sony Music (Legacy Recordings) har sluppet en ny 3CD boks; The Real...Elvis Presley (The 60s Collection). Denne samlingen inneholder kun velkjente sanger.

Elvis, Love American Style

January 7/ 7. Januar

Gravel Road Music has released a new Deluxe 100 pages Book with a CD; Elvis, Love American Style (Directly from Soundboard recordings Series no.1). The CD contains a soundboard recording of the show in Milwaukee on June 28, 1974.


Gravel Road Music har sluppet en ny Deluxe 100 siders bok med CD; Elvis, Love American Style (Directly from Soundboard recordings Series no.1). Denne inneholder et soundboard-opptak av showet i Milwaukee den 28. juni 1974.

Elvis Presley: 80th Anniversary - Special Edition

January 8/ 8. Januar

RCA Holland released a special 2CD collection on Elvis’ birthday January 8th; Elvis Presley: 80th Anniversary - Special Edition. This contains just well-known songs.


RCA Holland slapp en 2CD kolleksjon i anledning markeringen av Elvis’ 80 års fødselsdag den 8. januar; Elvis Presley: 80th Anniversary - Special Edition. Denne inneholder kun velkjente sanger.

Loose as a Goose

January 22/ 22. Januar

Straight Arrow has released a 2CD release; Loose as a Goose. This contains an audience recording of both the dinner and the midnight show in Las Vegas on August 19, 1970.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD utgivelse; Loose as a Goose. Denne inneholder publikumsopptak av både middags- og middnattshowet den 19. august 1970 i Las Vegas.

Moving Forward

January 30/ 30. Januar

The SR label has released a new CD; Moving Forward. This contains an audience recording of the dinner show in Las Vegas on February 22, 1970.


SR har sluppet en ny CD; Moving Forward. Denne inneholder et publikumsopptak av middagsshowet i Las Vegas den 22. februar 1970.

Uniondale Hysteria

February 3/ 3. Februar

The MxF label has released a new CD; Uniondale Hysteria. This, part one of a trilogy dedicated to Elvis’ historical performance at Uniondale Nassau Coliseum, contains an audience recording of the 8:00 pm show on June 22, 1973.


MxF har sluppet en ny CD; Uniondale Hysteria. Denne, som er første av i alt tre utgivelser dedikert til Elvis’ opptredener i Uniondale Nassau Coliseum, inneholder et publikumsopptak av 20:00 showet den 22. juni 1973.

Doin’ The Best I Can

February 4/ 4. Februar

Straight Arrow has released a new 2CD; Doin’ The Best I Can. This set contains audience recordings of the both the Dinner Show and the Midnight Show on February 16th, 1973 in Las Vegas. This set comes in a Digi-pack.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD; Doin’ The Best I Can. Denne inneholder publikumsopptak av både middags- og middnatsshowet i Las Vegas den 16. februar 1973. Settet kommer i en digi-pack.

Love Songs

February 6/ 6. Februar

Not Now Music has announced a new 3CD collection; Love Songs. This budget collection contains 75 well-known songs.


Not Now Music har sluppet en ny 3CD samling; Love Songs. Denne lavprisutgivelsen inneholder 75 velkjente sanger.

The Number One Hits 1956-1962

February 16/ 16. Februar

Hoodoo Records has announced a new budget CD-release; The Number One Hits 1956-1962.


Hoodoo Records har annonsert en ny lavpris CD; The Number One Hits 1956-1962.

Viva Las Vegas

Februay 20/ 20. Februar

RDM Edition has announced a new soundtrack CD in their series "Bande Originale Du Film”; Viva Las Vegas. It contains the original EP-release in both stereo and mono versions.


RDM Edition har annonsert en ny CD i sin serie "Bande Originale Du Film”; Viva Las Vegas. Denne inneholder både stereo og monoversjoner av den originale EP’en.

Elvis, Vegas Rhythm Revisited

February 20/ 20. Februar

Gravel Road Music has released a 2nd volume in their "Directly from soundboard recording"-series; Elvis, Vegas Rhythm Revisited. This contains a Deluxe 110 pages book with a CD featuring a soundboard recording of the Dinner show in Las Vegas on February 3rd, 1973. There is also included a Multi Media DVD in full format 2 extra shows (February 2nd, Midnight Show and February 3rd, 1973 Midnight Show) and 45 Minutes 8 mm footage of the January/ February Vegas Season.


Gravel Road Music har sluppet volum 2 i sin serie “Directly from soundboard recording"; Elvis, Vegas Rhythm Revisited. Denne inneholder en 110 siders Deluxe-bok og en CD med et soundboard-opptak fra middagsshowet i Las Vegas den 3. februar 1973. Utgivelsen inneholder også en multimedia DVD med to ekstra show (midnattsshowet den 2. februar og middnattshowet den 3. februar) og 45 minutter med 8 mm opptak fra denne januar/februar-sesongen i Las Vegas.

Elvis - The New Recordings

February 26/ 26. Februar

It has been released a new CD; Elvis - The New Recordings. This contains 26 public domain songs with new overdubs produced by Larry Jordan (VoiceMasters).


Det er sluppet en ny CD; Elvis - The New Recordings. Denne inneholder 26 velkjente sanger med nytt akkompagnement produsert av Larry Jordan (VoiceMasters).

Good 'n' Country

February 27/ 27. Februar

An unknown label has released a new CD; Good 'n' Country. This contains a selection of late 60’s and 70’s country songs, full of rare versions, live recordings and outtakes.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Good 'n' Country. Denne inneholder et utvalg med country sanger fra sent 60-tall og 70-tall, i form av sjeldne versjoner, konsertopptak og outtakes.

The Essential Undubbed Masters

February 27/ 27. Februar

An unknown label has released a new CD; The Essential Undubbed Masters. This contains a selection of undubbed recordings, all edited to full versions, without the studio banter of false starts.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; The Essential Undubbed Masters. Denne inneholder et utvalg med udubbede mastere, uten falske starter og studiosnakk.

Roustabout (L'Homme à tout faire)

February 27/ 27. Februar

RDM Edition has released a new soundtrack CD in their series "Bande Originale Du Film”; Roustabout (L'Homme à tout faire). It contains the original LP-release in both stereo and mono versions.


RDM Edition har sluppet en ny CD i sin serie "Bande Originale Du Film”; Roustabout (L'Homme à tout faire). Denne inneholder både stereo og monoversjoner av den originale LP’en.

Kissin' Cousins (Salut, les cousins)

February 27/ 27. Februar

RDM Edition has released a new soundtrack CD in their series "Bande Originale Du Film”; Kissin' Cousins (Salut, les cousins). It contains the original LP-release in both stereo and mono versions.


RDM Edition har sluppet en ny CD i sin serie "Bande Originale Du Film”; Kissin' Cousins (Salut, les cousins). Denne inneholder både stereo og monoversjoner av den originale LP’en.

This Is Elvis

March 4/ 4. Mars

FTD has released a 2CD release of the 1980 soundtrack to This Is Elvis. CD 1 contains the original album. CD 2 contains the expanded home video tracks.


FTD har annonsert en ny 2CD av filmmusikken til This Is Elvis. CD 1 inneholder det originale albumet. CD 2 inneholder i tillegg sangene fra den utvidete video-utgaven.

Elvis: The King of Rock'n'Roll

March 10/ 10. Mars

Ofertas has released a 6CD collection; Elvis: The King of Rock’n’Roll. This contains well-known songs from the 50s and early 60s.


Ofertas har sluppet en 6CD samling; Elvis: The King of Rock’n’Roll. Denne inneholder velkjente sanger fra 50-tallet og tidlig 60-tallet.

Elvis' Golden Records

March 16/ 16. Mars

Hoodoo Records has released a new CD; Elvis' Golden Records plus 50 000 000 Elvis Fans (+ 6 Bonus Tracks).


Hoodoo Records har sluppet en ny CD; Elvis' Golden Records plus 50 000 000 Elvis Fans (+ 6 Bonus Tracks). Denne slippes 16. mars.

Almost Done, Folks!

March 19/ 19. Mars

Straight Arrow has released a new 2CD; Almost Done, Folks! This contains audience recordings of both the Dinner Show and the Midnight Show in Las Vegas September 1, 1973. Comes in a digipack.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD; Almost Done, Folks! Denne inneholder publikumsopptak av både middagsshowet og midnattsshowet i Las Vegas den 1. september 1973. Utgivelsen kommer i digipack.

Rock Around The Bloch!

March 23/ 23. Mars

FTD has released the book/CD combo Rock Around The Bloch! The book, written by David English and Pål Granlund, tells the story in text and pictures about Elvis’ benefit concert at Bloch Arena in Pearl Harbor/Hawaii on March 25, 1961. The accompanying CD contains the concert.


FTD har sluppet bok/CD kombinasjonen Rock Around The Bloch! Boken, skrevet av David English og Pål Granlund, forteller historien om Elvis veldedighetskonsert på Pearl Harbour, Hawaii den 25. mars i tekst og bilder. Den medfølgende CD-platen inneholder konserten.

Shaking Them Up

March 23/ 23. Mars

The SR label has released a new CD; Shaking Them Up. This contains an audience recording of the afternoon show in Jacksonville April 16, 1972.


SR har sluppet en ny CD; Shaking Them Up. Denne inneholder et publikumsopptak av ettermiddagsshowet i Jacksonville 16. april 1972.

All You Need Is - Elvis Presley

March 23/ 23. Mars

Wagram has released a new budget 3CD Box set; All You Need Is - Elvis Presley. This set contains only well-known songs.


Wagram har sluppet en ny lavpris 3CD boks; All You Need Is - Elvis Presley. Denne inneholder kun velkjente sanger.

Elvis Spring ‘77

March 26/ 26. Mars

The Elvis Concert Fan label has released a new 2CD; Elvis Spring ‘77 – The Soundboard Recordings Vol. 2. This contains soundboard recordings of the shows in Toledo, OH. April 23, 1977, Ann Arbor, MI. April 24, 1977, Kalamazoo, MI. April 26, 1977 and Alexandria, LA. March 30, 1977.


Elvis Concert Fan har sluppet en ny 2CD; Elvis Spring ‘77 – The Soundboard Recordings Vol. 2. Denne inneholder soundboard-opptak fra showene i Toledo, OH. 23. april 1977, Ann Arbor, MI. 24. april 1977, Kalamazoo, MI. 26. april 1977 og Alexandria, LA. 30. mars 1977.

Elvis '70: Hot To Trot!

March 27/ 27. Mars

Straight Arrow has released a new 2CD; Elvis '70: Hot To Trot! (From “The Rick Rennie master tapes” Vol. 4). This contains audience recordings of both the Dinner Show and the Midnight Show in Las Vegas August 20, 1970. Comes in a digipack.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD; Elvis '70: Hot To Trot! (From “The Rick Rennie master tapes” Vol. 4). Denne inneholder publikumsopptak av både middagsshowet og midnattsshowet i Las Vegas den 20. august 1970. Utgivelsen kommer i digipack.

Guitar Man & I Was The One

March 28/ 28. Mars

An unknown label has released a new 2CD; Guitar Man & I Was the One. This 2CD comes in a double digipack, and contains the original LP-tracks plus bonus tracks.


Et ukjent selskap har sluppet en ny 2CD utgivelse; Guitar Man & I Was the One. Denne utgivelsen kommer i en dobbel digipack, og inneholder de originale LP-sporene pluss bonusspor.

The Elvis Show

March 30/ 30. Mars

The Motif label has released a new 3CD; The Elvis Show: The Essential Early Elvis. This CD contains only well-known songs.


Motif har sluppet en ny 3CD; The Elvis Show: The Essential Early Elvis. Denne utgivelsen inneholder kun velkjente sanger.

Worldwide Gold Award Hits Vol 1 & 2

March 30/ 30. Mars

An unknown label has released a new 4CD box set; Worldwide Gold Award Hits Vol 1 & 2. This 4 CD box set comes in two double digipacks, housed in a slipcase. It contains the original LP-tracks plus bonus tracks.


Et ukjent selskap har sluppet en ny 4CD boks; Worldwide Gold Award Hits Vol 1 & 2. Denne utgivelsen kommer i en samleboks med to doble digipacks. Den inneholder de originale LP-sporene pluss bonusspor.

Elvis Presley

March 31/ 31. Mars

The Wagram label has released a new 4CD collection; Elvis Presley. This collection contains 100 well-known songs from the 50s and the first years of the 60s.


Wagram har annonsert en ny 4CD kolleksjon; Elvis Presley. Denne inneholder 100 velkjente sanger utgitt i tidsrommet 1954 til 1962. Denne slippes 31. mars.

Complete 1956-62 Albums

April 2/ 2. April

Valentine Records (H’Art Musik-Vertrieb) has released a new 8CD box set; Complete 1956-62 Albums.


Valentine Records (H’Art Musik-Vertrieb) har sluppet en ny 8CD-utgivelse; Complete 1956-62 Albums.

City of Angels

April 7/ 7. April

Audionics has released a new 2CD/Book; City of Angels. This contains both the afternoon show and the evening show in Inglewood, Los Angeles on May 11, 1974. The (hardcover) book contains 120 pages.


Audionics har sluppet en ny 2CD/Bok-utgivelse; City of Angels. Denne inneholder både ettermiddagsshowet og kveldsshowet i Inglewood, Los Angeles den 11. mai 1974. Boken inneholder 120 sider.

Having Fun with Elvis Off Stage – Volume 2

April 7/ 7. April

Star has released a new CD; Having Fun With Elvis Off Stage – Volume 2. This contains studio banter from the Jungle Room Sessions, On Tour and TTWII Rehearsals and STAX sessions.


Star har sluppet en ny CD; Having Fun With Elvis Off Stage – Volume 2. Denne inneholder morsomme vitser og annet snakk fra Jungle Room sesjonene, On Tour og TTWII øvelsene og STAX sesjonene.

Loving You + Jailhouse Rock

April 13/ 13. April

DreamCovers Records has released a new CD; Loving You + Jailhouse Rock + bonus tracks.


DreamCovers Records har sluppet en ny CD; Loving You + Jailhouse Rock + bonus tracks.

Elvis is Back! + A Date with Elvis

April 13/ 13. April

DreamCovers Records has released a new CD; Elvis is Back! + A Date with Elvis + 6 bonus tracks.


DreamCovers Records har sluppet en ny CD; Elvis is Back! + A Date with Elvis + 6 bonus tracks.

Hawaiian Beach Boy 1

April 15/ 15. April

The Elvis One label has released a new CD; Hawaiian Beach Boy - The Expanded Blue Hawaii Album I (Stereophonic Sound Edition). This contains masters and outtakes from the movie Blue Hawaii in stereo, plus rarities.


Elvis One har sluppet en ny CD; Hawaiian Beach Boy - The Expanded Blue Hawaii Album I (Stereophonic Sound Edition). Denne inneholder masters og outtakes fra filmen Blue Hawaii i stereo, pluss en del sjeldne spor.

Hawaiian Beach Boy 2

April 15/ 15. April

The Elvis One label has released a new CD; Hawaiian Beach Boy - The Expanded Blue Hawaii Album II (Monophonic Sound Edition). This contains masters and outtakes from the movie Blue Hawaii in mono, including the original mono album masters.


Elvis One har sluppet en ny CD; Hawaiian Beach Boy - The Expanded Blue Hawaii Album II (Monophonic Sound Edition). Denne inneholder masters og outtakes fra filmen Blue Hawaii i mono, inkludert den originale mono masteren.

80th Birthday Celebration

April 17/ 17. April

The Zyx Music label has released a new 3CD Box set; 80th Birthday Celebration. This contains only well-known songs.


Zyx Music har sluppet en ny 3CD boks; 80th Birthday Celebration. Denne inneholder bare velkjente sanger.

Elvis! Elvis! Elvis! The Ultimate Collection

April 18/ 18. April

Sony Music Japan has released a new 10 CD box; Elvis! Elvis! Elvis! The Ultimate Collection. This set contains well-known songs from the whole career of Elvis.


Sony Music Japan har sluppet en ny 10CD Boks; Elvis! Elvis! Elvis! The Ultimate Collection. Denne inneholder velkjente sanger fra hele karrieren til Elvis.

Hymnbook

April 27/ 27. April

The Xtra label has released a new gospel CD; Elvis Presley Hymnbook. This contains 16 tracks, originally released on the EP Peace In The Valley (1957) and the LP His Hand In Mine (1960).


Xtra har sluppet en ny gospel CD; Elvis Presley Hymnbook. Denne inneholder 16 spor opprinnelig gitt ut på EP’en Peace In The Valley (1957) og LP’en His Hand In Mine (1960).

Uniondale Hysteria, Second Day

April 28/ 28. April

The MxF label has released a new CD; Uniondale Hysteria, Second Day. This contains an audience recording of the 8:00 PM show at the Nassau Coliseum, Uniondale on June 23, 1973.


MxF har sluppet en ny CD; Uniondale Hysteria, Second Day. Denne inneholder et publikumsopptak av kveldsshowet i Nassau Coliseum, Uniondale den 23. juni 1973.

Bicentennial Superstar Volume 2

April 29/ 29. April

TNT Records has released a new CD; Bicentennial Superstar Volume 2. This contains a soundboard recording of the show in South Bend on October 20, 1976.


TNT Records har sluppet en ny CD; Bicentennial Superstar Volume 2. Denne inneholder et soundboard opptak av showet i South Bend den 20. Oktober 1976.

From Elvis in Murfreesboro

April 29/ 29. April

TNT Records has released a new CD; From Elvis in Murfreesboro. This contains a soundboard recording of the show in Murfreesboro, Tennessee on May 7, 1975.


TNT Records har sluppet en ny CD; From Elvis in Murfreesboro. Denne inneholder et soundboard opptak av showet i Murfreesboro, Tennessee den 7. mai 1975.

Elvis: Opening Night 1975

April 30/ 30. April

The AudiRec label has released a new CD; Elvis: Opening Night 1975. This contains an audience recording of the opening show in Las Vegas on March 18, 1975.


AudiRec har sluppet en ny CD; Elvis: Opening Night 1975. Denne inneholder et publikumsopptak av åpningsshowet i Las Vegas 18. Mars 1975.

I Am Going To Have To Play The Piano On This

April 30/ 30. April

The Hard Luck label has released a new CD; I Am Going To Have To Play The Piano On This. This contains recordings with Elvis playing the piano. Limited to 300 copies.


Hard Luck har sluppet en ny CD; I Am Going To Have To Play The Piano On This. Denne inneholder innspillinger der Elvis spilte piano. Kommer i et begrenset opplag på 300 stk.

The Elvis Code

May 1/ 1. Mai

Released as a part of the Elvis exibition The Elvis Code in Breda, Netherland is the 80-page book The Man, The Music and The Brand by Orkun Akinci including a CD with 30 public domain songs and two remixes by DJ Spankox.


Utgitt i forbindelse med utstillingen «The Elvis Code» i Breda, Nederland er 80-siders boken The Man, The Music and The Brand av Orkun Akinci. Det medfølger en CD som inkludere 30 velkjente Elvis-sanger, pluss to remikser av DJ Spankox.

Love The Album

May 9/ 9. Mai

The One label has released a new CD in their “Album series”; Love The Album. This contains 31 tracks including original masters, alternate and original mono single versions.


One har sluppet en ny CD i serien «Album series»; Love The Album. Denne inneholder 31 spor, inkludert originale mastere, alternative og originale mono singel versjoner.

Love The Blue Album

May 9/ 9. Mai

The One label has released a new CD in their “Album series”; Love The Blue Album. This contains 30 tracks including original masters, alternate and original mono single versions.


One har sluppet en ny CD i serien «Album series»; Love The Blue Album. Denne inneholder 30 spor, inkludert originale mastere, alternative og originale mono singel versjoner.

Steppin' Out Of Line

May 9/ 9. Mai

The One label has released a new 2CD in their “Bootleg Series”; Steppin' Out Of Line: The Pot Luck Recording Sessions 1961-1962. This contains 58 tracks including original stereo and mono masters, outtakes and movie versions.


One har sluppet en ny 2CD i serien «Bootleg Series»; Steppin' Out Of Line: The Pot Luck Recording Sessions 1961-1962. Denne inneholder 58 spor, inkludert originale stereo og mono mastere, outtakes og filmversjoner.

Elvis At The Movies

May 11/ 11. Mai

Not Now Records has released a new 3CD set; Elvis At The Movies. This collection includes only well-known songs.


Not Now Records har sluppet en ny 3CD boks; Elvis At The Movies. Denne samlingen inneholder kun velkjente sanger.

The Complete 1954-1962 USA Singles

May 15/ 15. Mai

Valentine Records has released a new limited edition 4CD box set; The Complete 1954-1962 USA Singles. This contains well-known songs remastered.


Valentine Records har sluppet en ny “limited edition” 4CD boks; The Complete 1954-1962 USA Singles. Denne utgivelsen inneholder velkjente sanger som skal være remastret.

King Creole

May 15/ 15. Mai

FTD has released a new CD in their “Classic Album” series; King Creole. This 2-CD set features the original RCA masters, unique Thorne Nogar live monitor mixes (many of which contain slates and original song demos). It features a 16-page booklet featuring great photos, behind-the-scenes chronology and memorabilia.


FTD har sluppet en ny CD i sin serie med klassiske album; King Creole. Denne inneholder originale mastere og de unike Thorne Nogar monitor miksene. Det medfølger et 16 siders hefte med bilder og annen informasjon.

The Last Farewell

May 15/ 15. Mai

The Parkhill label has released a new 5CD + 80 pages Book set; The Last Farewell. This contains the complete masters and outtakes from the last Graceland sessions in 1976. The book contains unseen photo’s. Limited to 1000 copies.


Parkhill har sluppet en ny 5CD+Bok (80 sider) boks; The Last Farewell. Denne inneholder alle mastere og outtakes fra de siste innspillingssesjonene på Graceland i 1976. Boken inneholder tidligere upubliserte bilder. Kommer i et begrenset opplag på 1000 stk.

Blue Moon

May 18/ 18. Mai

Amalfi International has released a new 2CD; Blue Moon. This contains 66 well-known songs from the 50’s and early 60’s.


Amalfi International har sluppet en ny 2CD; Blue Moon. Denne inneholder 66 velkjente sanger fra 50 og 60-tallet.

Elvis: The Collection

May 18/ 18. Mai

The Stargrove label has released a new CD; Elvis: The Collection. This contains only well-known songs from the 50’s.


Stargrove har sluppet en ny CD; Elvis: The Collection. Denne inneholder kun velkjente sanger fra 50-tallet.

Elvis Still Has It

May 22/ 22. Mai

The SR label has released a new CD; Elvis Still Has It. This contains an audience recording of the Midnight Show in Las Vegas on August 9, 1972.


SR har sluppet en ny CD; Elvis Still Has It. Denne inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet i Las Vegas den 9. august 1972.

827 Thomas Street

May 22/ 22. Mai

An unknown label has released a new 5CD box-set; 827 Thomas Street. This contains alternate takes and alternate mixes of songs recorded during the Memphis sessions in January and February 1969.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny 5CD boks; 827 Thomas Street. Denne inneholder alternative tagninger og mikser av sanger innspilt under Memphis-sesjonene i januar og februar 1969.

Rock ‘n’ Roll Album

May/ Mai

An unknown label has released a new CD; Rock ‘n’ Roll Album. This is a CD release of the classic Japanese album released in 1977, and it contains some rare outtakes. The color booklet contains pictures of many Japanese Elvis LP and single covers.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Rock ‘n’ Roll Album. Dette er en reproduksjon av den klassiske japanske LP-platen fra 1977. Den inneholder noen sjeldne outtakes. Det medfølgende heftet inneholder flere bilder av japanske LP-plater og singler.

Shout it Out!

May/ Mai

An unknown label has released a new CD; Shout it Out! This contains film outtakes and alternate versions; among others the film duet version of Pocketful of Rainbow with Juliet Prowse, the extended versions of Carny Town, Catchin’ on Fast, It Won’t Be Long, Kissin’Cousins No.2 , Plantation Rock, Wheels on My Heels and the original mono version of Home Is Where The Heart Is. The CD comes in a full color comic book style booklet.


Et ukjent selskap har sluppet en ny CD; Shout it Out! Denne inneholder outtakes og alternative versjoner; blant annet duett versjonen av Pocketful of Rainbow med Juliet Prowse, utvidede versjoner av Carny Town, Catchin’ on Fast, It Won’t Be Long, Kissin’Cousins No.2, Plantation Rock, Wheels on My Heels og den opprinnelige mono-versjonen av Home Is Where The Heart Is.

Ol' Snake Hips Is In Town!

June 4/ 4. Juni

Straight Arrow has released a new 2CD; Ol' Snake Hips Is In Town! (From “The Rick Rennie master tapes” Vol. 5). This contains audience recordings of both the Dinner and the Midnight Show in Las Vegas August 21, 1970.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD; Ol' Snake Hips Is In Town! (From “The Rick Rennie master tapes” Vol. 5). Denne inneholder publikumsopptak av både middags- og middnattshowet i Las Vegas den 21. august 1970.

No More Feedbacks!

June 19/ 19. Juni

Rock Legends has released a new CD; No More Feedbacks! This contains an audience recording of the show in Fort Worth, TX on June 3, 1976.


Rock Legends har sluppet en ny CD; No More Feedbacks! Denne inneholder et publikumsopptak av showet i Fort Worth 3, juni 1976.

Uniondale Hysteria, Final Day

June 22/ 22. Juni

The MxF label has released a new CD; Uniondale Hysteria, Final Day. This contains an audience recording of the 8.30pm show in Uniondale on June 24, 1973.


MxF har sluppet en ny CD; Uniondale Hysteria, Final Day. Denne inneholder et publikumsopptak fra 20:30 showet i Uniondale den 24. juni 1973.

Frankie and Johnny

June 23/ 23. Juni

The All Media Supply label (on license from Sony Music) has released the Frankie and Johnny soundtrack on CD. The content is identical with the original album released in 1966.


All Media Supply (på lisens fra Sony Music) har sluppet Frankie and Johnny på CD. Innholdet er tilsvarende originalen fra 1966.

Kid Galahad

June 24/ 24. Juni

RDM Edition has released a new CD in the series Bande Originale Du Film; Kid Galahad. This contains both Mono and Stereo versions of the original soundtrack.


RDM Edition har sluppet en ny CD i sin serie Bande Originale Du Film; Kid Galahad. Denne inneholder både Mono og Stereo versjoner av den originale EP-platen. Denne slippes 24. juni.

Change Of Habit

June 29/ 29. Juni

The book Change of Habit, compiled by Pål Granlund, focuses on off-screen pictures of Elvis on the movie-set of Change of Habit in 1969. The book contains a great amount of new and earlier unpublished photographs. The accompanying CD contains the original Camden LP Let’s Be Friends plus a three bonus tracks; “Rubberneckin’”, “Let Us Pray” and an interview with co-star Mary Tyler Moore.


Boken Change of Habit, produsert av Pål Granlund, fokuserer på bilder fra filmsettet og innspillingen av filmen Change of Habit i 1969. Boken inneholder et stort antall nye og tidligere upubliserte fotografier. Den medfølgende CD-platen inneholder den originale Let’s Be Friends LP’en pluss tre bonusspor; «Rubberneckin’», «Let Us Pray» og et intervju med medskuespiller Mary Tyler Moore.

Elvis' Golden Records

June 29/ 29. Juni

FTD has released a new 2CD in their series of “classic albums”; Elvis’ Golden Records. This set contains the original album and outtakes.


FTD har sluppet en ny 2CD i serien med klassiske album; Elvis’ Golden Records. Denne utgivelsen inneholder det originale albumet og en rekke outtakes.