Elvis CD Releases July - December 2014

Essentials

July 8/ 8. Juli

Wagram has released a new 2CD collection; Essentials. This collection contains only well-known songs.


Wagram har annonsert en ny 2CD samling; Essentials. Denne samlingen inneholder kun velkjente sanger.

Elvis - Classic Billboard Hits

July 8/ 8. Juli

The Rattle & R label has re-released the 2009 CD-collection Elvis - Classic Billboard Hits. This collection contains well-known songs of the fifties.


Rattle & R har relansert sin 2009-samling Elvis - Classic Billboard Hits. Denne inneholder velkjente hits fra ’50-tallet.

The Very Best Of

July 11/ 11. Juli

Membran has released a new 5CD budget collection; The Very Best Of. This collection contains only well-known songs.


Membran har sluppet en ny 5CD samling; The Very Best Of. Denne samlingen inneholder kun velkjente sanger.

Girls! Girls! Girls! + Loving You

July 14/ 14. Juli

Hoodoo Records has released a new CD; Girls! Girls! Girls! + Loving You. This release contains both the classics soundtracks and 5 bonus tracks.


Hoodoo Records har sluppet en ny CD; Girls! Girls! Girls! + Loving You. Denne utgivelsen inneholder begge de klassiske filmalbumene, pluss 5 bonussanger.

Final Countdown To Midnight

July 14/ 14. Juli

Backdraft has released a new CD/DVD/Book release; Final Countdown To Midnight. The book contains 100 pages of rare pictures from Elvis’ show in Pittsburgh December 31, 1976. The DVD contains never before seen footage from the same show, and finally the 2CDs included contains the full concert.


Backdraft har annonsert en ny CD/DVD/Bok utgivelse; Final Countdown To Midnight. Boken inneholder 100 sider med sjeldne bilder fra showet i Pittsburgh den 31. desember 1976. DVD’en inneholder tidligere uutgitte filmopptak fra samme show, og til slutt får vi den komplette konserten på 2 CD-plater.

Elvis As Recorded Live In Las Vegas

July 24/ 24. Juli

An unknown label has released a new CD; Elvis As Recorded Live In Las Vegas. This release contains a soundboard recording of the show in Las Vegas December 7, 1976.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Elvis As Recorded Live In Las Vegas. Denne utgivelsen inneholder et soundboard opptak av showet den 7. desember i Las Vegas.

Elvis In Hollywood

July 25/ 25. Juli

The One label has released yet another CD in their Bootleg Series; Elvis In Hollywood. This contains mono-masters and outtakes from the Girls! Girls! Girls! soundtrack. I addition there’s included a selection of radio trailers.


One har sluppet enda en ny CD i sin Bootleg Series; Elvis In Hollywood. Denne inneholder mono masters og alternative tagninger fra Girls! Girls! Girls! I tillegg inneholder denne utgivelsen blant annet et utvalg med radioreklamer.

Elvis Presley

July 28/ 28. Juli

The Motif label has released a new 2CD/1 DVD-set; Elvis Presley. This collection contains only well-known songs.


Motif har sluppet en ny 2CD/1 DVD-kolleksjon; Elvis Presley. Denne samlingen inneholder kun velkjente sanger.

Elvis Rocks Little Rock

August 1/ 1. August

An unknown label has released an upgraded re-release of the original Bilko bootleg CD from 1989; Elvis Rocks Little Rock. This contains the concerts May 16th, 1956 and December 15th, 1956.


Et ukjent plateselskap har annonsert en oppdatert nyutgivelse av bootleg CD’ en Elvis Rocks Little Rock, utgitt av Bilko i 1989. Denne inneholder konsertene den 16. mai og 15. desember 1956.

Relive

August 1/ 1. August

DJ Spakox has released a new remix-album; Relive.


DJ Spankox har sluppet et nytt album med remikser; Relive.

Elvis: That’s The Way It Is - Deluxe Edition

August 4/ 4. August

Sony/RCA/Legacy Recordings has released the definitive edition of Elvis: That’s The Way It Is (Deluxe Edition). This box-set contains 8 CDs and 2 DVDs.


Sony/RCA/Legacy Edition har sluppet den definitive utgaven av Elvis: That’s The Way It Is (Deluxe Edition). Boksen inneholder 8 CD-plater og 2 DVDs.


Content; CD 1 The Original Album (incl. The Original Singles and Outtakes) - CD 2 August 10 – Opening Night - CD 3 August 11 – Dinner Show - CD 4 August 11 – Midnight Show - CD 5 August 12 – Dinner Show - CD 6 August 12 – Midnight Show - CD 7 August 13 – Dinner Show - CD 8 The Rehearsals - DVD 1 2001 Special Edition - DVD 2 1970 Original Theatrical Version

Elvis: That’s The Way It Is - Legacy Edition

August 4/ 4. August

Sony/RCA/Legacy Recordings has released Elvis: That’s The Way It Is in their ongoing series Legacy Editions. CD1 contains the original album with bonus tracks. CD2 contains the Dinner show in Las Vegas August 12, 1970.


Sony/RCA/Legacy har sluppet Elvis: That’s The Way It Is i sin serie Legacy Editions. CD1inneholder det originale albumet med bonus spor. CD2 inneholder middagsshowet i Las Vegas den 12. august 1970.

Elvis Presley: The Best Of

August 5/ 5. August

The TCB Limited label has re-released their 2009 2CD/DVD set; Elvis Presley: The Best Of. This contains only well-known songs.


TCB Limited har sluppet en reutgivelse av sin 2009 2CD/DVD boks; Elvis Presley: The Best Of. Denne inneholder kun velkjente sanger.

Some Call It Folk

August 18/ 18. August

An unknown label has released a new CD; Some Call It Folk. This record contains unedited masters, alternate takes, home recordings and live tracks. This CD is housed in a 3-panel digipack.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Some Call It Folk. Denne inneholder uredigerte masters, alternative tagninger, hjemmeinnspillinger og konsertopptak. Utgivelsen kommer i digipack.

Wahooo From Omaha

August 22/ 22. August

Venus has released a new DVD/Book/CD; Wahooo From Omaha (The King in Motion Vol. 2). This set focuses on the show in Omaha, Nebraska on July 1, 1974. The DVD contains 47 minutes of footage, the CD contains a soundboard recording of the show, and the full color hardcover book contains 304 pages with rare and unseen pictures.


Venus har sluppet en DVD/Bok/CD combo; Wahooo From Omaha (The King in Motion Vol. 2). Denne utgivelsen fokuserer på showet i Omaha, Nebraska den 1. juli 1974. DVD’en inneholder 47 minutter med filmopptak, CD-platen inneholder et soundboard-opptak fra konserten, og den innbundne boken inneholder 304 sider med mange sjeldne bilder.

Final Countdown to Midnight CD

August 23/ 23. August

Because of the huge demand for the box set Final Countdown to Midnight, Backdraft decided to release a separate 2CD version of the concert.


På grunn av den enorme etterspørselen etter boksen Final Countdown to Midnight, har Backdraft bestemt seg for å slippe en separat 2CD versjon av konserten.

Such A Night: The Definitive Live Rarities Collection

August 27/ 27. August

The Redemption label has announced a new 4 CD box set; Such A Night: The Definitive Live Rarities Collection. This set comes in an 8 panel deluxe box. This set contains a huge amount of live rarities tracks.


Redemption har sluppet en ny 4CD boks; Such A Night: The Definitive Live Rarities Collection. Denne kommer i en 8 panels Deluxe boks. Denne inneholder et stort antall spor med sanger Elvis sjeldent fremførte live.

Elvis His Life In Words Pictures And Music

September 4/ 4. September

A book written by Bei Heatley and Deke Leonard has been released; Elvis His Life In Words Pictures And Music. This release also includes a CD containing 12 tracks.


En ny bok skrevet av Bei Heatley og Deke Leonard er sluppet; Elvis His Life In Words Pictures And Music. Denne utgivelsen inneholder også en CD med 12 spor.

Elvis For Everyone

September 5/ 5. September

FTD has released a new 2CD release of the classic album Elvis For Everyone. This contains the masters and alternate takes/ versions.


FTD har sluppet en ny 2CD utgivelse av det klassiske albumet Elvis For Everyone. Denne inneholder mastere og alternative tagninger/ versjoner.

Best of British – The RCA Years 1957-1959

September 5/ 5. September

FTD has released a new book/CD combo: Best of British – The RCA Years 1957-1959. The CD contains masters, songwriter demos and interviews.


FTD har sluppet en ny bok/CD combo: Best of British – The RCA Years 1957-1959. CD-platen inneholder mastere, låtskriverdemos og intervjuer.

Adios Lincoln

September 8/ 8. September

Straight Arrow has released a new CD; Adios Lincoln. This contains an audience recording of the show in Lincoln, Nebraska on June 20, 1977.


Straight Arrow har sluppet en ny CD; Adios Lincoln. Denne inneholder et publikumsopptak fra showet i Lincoln, Nebraska den 20. juni 1977.

Rattling Plates, Aces'n'Eights

September 8/ 8. September

Straight Arrow has released a new CD; Rattling Plates, Aces'n'Eights (From “booth tapes” Vol. 5). This contains a booth recording of the Dinner Show in Las Vegas on August 24, 1973.


Straight Arrow har sluppet en ny CD; Rattling Plates, Aces'n'Eights (From “booth tapes” Vol. 5). Denne inneholder et «boothopptak» fra middagsshowet i Las Vegas 24. august 1973.

Young Man With The Big Beat

September 15/ 15. September

Sony Music has released a budget edition of the great 2011 5CD box-set Young Man With The Big Beat.


Sony Music har sluppet en lavprisutgave av den fantastiske 5CD-boksen Young Man With The Big Beat fra 2011.

Living the Pain

September 19/ 19. September

The SR label has released a new CD; Living the Pain. This contains an audience recording of the midnight show in Las Vegas February 21, 1972. It comes in a long-box four panel digipack.


SR har sluppet en ny CD-utgivelse: Living The Pain. Denne inneholder et publikumsopptak av middnattshowet i Las Vegas 21, februar 1972. Denne kommer i en høy digipack.

Christmas Evergreens

September 24/ 24. September

Power Station has released a new 3CD Box Set; Christmas Evergreens. CD1 contains 11 songs from Elvis’ Christmas Album (“O Little Town of Bethlehem” is for some reason excluded).


Power Station har sluppet en ny 3CD Box Set; Christmas Evergreens. CD1 inneholder 11 sanger fra Elvis’ Christmas Album («O Little Town of Bethlehem» er av en eller grunn utelatt).

The Elvis Christmas Album

September 29/ 29. September

The Vinyl label has released a new vinyl; The Elvis Christmas Album. The content is similar to the classic 1957 album Elvis’ Christmas Album. This set includes a CD of the album and even a download version.


Vinyl har sluppet en ny vinylutgivelse: The Elvis Christmas Album. Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Utgivelsen inneholder i tillegg både en CD- og en nedlastingsversjon av albumet.

Elvis 1975 – On Tour

October 11/ 11. Oktober

The Elvis Concert Fan label has released a new 2CD; Elvis 1975 – On Tour. This contains soundboard recordings of three shows in April 1975, newly re-mastered. The set includes a 12 pages booklet with photos and recording information.


Elvis Concert Fan har sluppet en ny 2CD; Elvis 1975 – On Tour. Denne inneholder remastrete soundboard-opptak fra tre konserter i april 1975. Utgivelsen kommer med et 12 siders hefte.


Macon, Georgia April 24, 1975 / Lakeland, Florida April 28, 1975 / Jacksonville, Florida April 25, 1975

In The Heat Of The Desert

October 11/ 11. October

Touchdown has released a new CD-release; In The Heat Of The Desert. This contains an audience recording of the previously unavailable dinner show in Las Vegas on August 21, 1974.


Touchdown har sluppet en ny CD-utgivelse; In The Heat Of The Desert. Denne inneholder det tidligere uutgitte middagsshowet i Las Vegas fra 21. august 1974.

Elvis Presley (3 CD Box Set)

October 17/ 17. Oktober

The Art of Music label has released a new 3 CD Box Set; Elvis Presley. This release is identical to the 3 vinyl collection (with the same name) released in February 2014. This box set contains the albums Elvis Presley, Elvis and King Creole.


Art of Music har sluppet en ny 3CD boks; Elvis Presley. Denne utgivelsen tilsvarer 3 vinyl-boksen med samme navn utgitt i februar 2014. Denne boksen inneholder de klassiske albumene Elvis Presley, Elvis og King Creole.

Elvis Presley: The Profile

October 20/ 20. Oktober

The Profile Series label has released a new 2CD; Elvis Presley: The Profile. This set contains a combination of well-known songs and interviews.


Profile Series har sluppet en ny 2CD; Elvis Presley: The Profile. Denne inneholder en kombinasjon av velkjente sanger og intervjuer.

Top Notch Nashville

October 21/ 21. Oktober

One has released a new CD; Top Notch Nashville - Elvis At RCA's Studio B - Part 4. This contains previously officially unreleased tracks, masters and alternate takes from the early 60s.


One har sluppet en ny CD-utgivelse; Top Notch Nashville - Elvis At RCA's Studio B - Part 4. Denne inneholder tidligere offisielt uutgitte spor, mastere og alternative tagninger fra begynnelsen av 60-tallet.

50's Sensation

October 21/ 21. Oktober

One has released a new CD; 50's Sensation - Studio Masters & Outtakes. This contains previously officially unreleased tracks and rarities from the 50s.


One har sluppet en ny CD-utgivelse; 50's Sensation - Studio Masters & Outtakes. Denne inneholder tidligere offisielt uutgitte spor og andre rariteter.

Elvis in Florida – April 1975

October 27/ 27. October

FTD has released a new 7’’ CD; Elvis in Florida – April 1975. This contains highlights from the following April 1975 shows; Jacksonville April 25, and Lakeland April 27 and 28. This release includes a 12 page booklet.


FTD har sluppet en ny 7’’ CD; Elvis in Florida – April 1975. Denne utgivelsen inneholder høydepunkter fra tre show Elvis holdt i april 1975; Jacksonville 25. april, og Lakeland 27. og 28. april. Utgivelsen inneholder et 12-siders hefte.

The Very Best Of

October 27/ 27. Oktober

Bellevue has released a new 3CD Box Set in the series Music4You; The Very Best Of…. This contains well-known songs recorded between 1954 and 1962.


Bellevue har sluppet en 3CD boks i serien Music4You; The Very Best Of…. Denne inneholder velkjente sanger spilt inn i perioden 1954 til 1962.

Having Fun With Elvis Off Stage

November 1/ 1. November

Star has released a new CDr; Having Fun With Elvis Off Stage – 40th anniversary edition. This is a special edition in the same vein as the original 1974 album Having Fun With Elvis On Stage. It comes in a deluxe digipack.


Star har sluppet en ny CDr; Having Fun With Elvis Off Stage – 40th anniversary edition. Dette er en utgivelse i samme ånd som det originale 1974-albumet Having Fun With Elvis On Stage. Den kommer i en digipack.

Tryin' To Get To Tahoe

November 2/ 2. November

E.P. Collector has released a new CD; Tryin' To Get To Tahoe. This contains an audience record of the Opening Show in Lake Tahoe on May 16, 1974.


E.P. Collector har sluppet en ny CD; Tryin' To Get To Tahoe. Denne inneholder et publikumsopptak av åpningsshowet i Lake Tahoe den 16. mai 1974.

Elvis At The Hilton

November 6/ 6. November

The AudiRec label has released a new 2CD; Elvis At The Hilton. This set contains audience recordings of the 3.AM show on September 2, 1973 (CD1), and the dinner show September 2, 1973 (CD2), both in Las Vegas.


AudiRec har sluppet en ny 2CD; Elvis At The Hilton. Dette settet inneholder publikumsopptak fra showet klokken 03:00 (på natten) 2. september 1973, og middagsshowet den 2. september, 1973, begge i Las Vegas.

USA Singles Collection

November 12/ 12. November

Real Gone Music has released a new 4CD Box Set; USA Singles Collection. This contains well-known hits from 1954 to 1962.


Real Gone Music har sluppet en ny 4CD-boks; USA Singles Collection. Denne inneholder velkjente hits fra 1954 til 1962.

Something Special For Everybody

November 13/ 13. November

The One label has released a new CD-release; Something Special For Everybody. This CD contains mono masters (Something For Everybody), alternate takes and movie versions.


One har annonsert en ny CD-utgivelse; Something Special For Everybody. Denne inneholder mono mastere (Something For Everybody), alternative tagninger og filmversjoner.

A New Decade, A New Sound

November 13/ 13. November

Straight Arrow has released a new 2CD set; A New Decade, A New Sound - ”Rick Rennie master tapes” Vol. 1. This set contains audience recordings of the Dinner shows in Las Vegas on February 3, 1970 (CD1) and February 5, 1970 (CD2).


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD utgivelse; A New Decade, A New Sound - ”Rick Rennie master tapes” Vol. 1. Denne inneholder publikumsopptak fra middagsshowene i Las Vegas den 3. februar og 5. februar 1970.

Songs For Christmas

November 14/ 14. November

Cargo Records has released a re-issue of the CD Songs For Christmas on both CD and vinyl. This was originally released in 2008, re-released in 2012 and 2013, and now again in 2014. The content is identical with the Elvis’ Christmas Album (1957).


Cargo Records har sluppet en reutgivelse av CD’en Songs For Christmas på både CD og vinyl. Denne ble opprinnelig sluppet i 2008, senere re-utgitt i 2012 0g 2013, og nå igjen i 2014. Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album (1957).

From Nashville to Memphis

November 17/ 17. November

Rca Records has released yet another budget release of the 5CD Essential 60’s box; From Nashville to Memphis: The Essential 60’s Masters I. This edition comes in a jewel-case-sized box.


Rca Records har sluppet en ny lavpris utgave av 5CD-boksen Essential 60’s; From Nashville to Memphis: The Essential 60’s Masters I. Denne utgaven kommer i vanlig jewel-case.

Bicentennial Superstar

November 20/ 20. November

TNT Records has released a new 2CD; Bicentennial Superstar. This contains soundboard recordings of the shows in Greensboro on June 30 and Macon August 31, 1976.


TNT Records har sluppet en ny 2CD-utgivelse; Bicentennial Superstar. Denne inneholder soundboard-opptak fra showene i Greensboro 30. juni og Macon 31. august 1976.

14,000 Fans Can’t Be Wrong!

November 20/ 20. November

The VV label has released a new CD/ Vinyl; 14,000 Fans Can’t Be Wrong! This set contains an audience recording of the show in Tampa, Florida on September 13th, 1970 (8:30 pm). The CD also contains bonus tracks from the show in Miami, Florida on September 12th, 1970.


VV selskapet har sluppet en ny CD/ Vinyl utgivelse; 14,000 Fans Can’t Be Wrong! Dette settet inneholder et publikumsopptak fra showet i Tampa, Florida den 13. september 1970 (20:30). CD-platen inneholder også bonusspor fra showet i Miami, Florida den 12. september, 1970.

Elvis 80

November 28/ 28. November

SME Media (Sony Music) has released a new 3CD box-set; Elvis 80. This contains only well-known song.


SME Media (Sony Music) har sluppet en ny 3CD-boks; Elvis 80. Denne inneholder kun velkjent materiale.

Flaming Star

November 30/ 30. November

FTD has released a new CD of the classic soundtrack Flaming Star. This contains all the songs that were recorded in connection with this film, including the alternate title song "Black Star". In addition it includes several alternate takes and outtakes.


FTD har sluppet en ny CD utgivelse av filmsangene til Flaming Star. Denne inneholder samtlige sanger som ble spilt inn i forbindelse med denne filmen, inkludert det planlagte (men ikke benyttede) tittellåten «Black Star».

Elvis' Christmas Album

November 30/ 30. November

FTD has released a new CD of the classic album Elvis’ Christmas Album. This contains all 12 original album tracks, plus 3 non-Christmas/gospel tracks recorded during the same session. In addition there’s included the binaural outtakes of the gospel songs “(There’ll Be) Peace In The Valley (For Me)” and “It Is No Secret (What God Can Do)”.


FTD har sluppet en ny CD utgivelse av det klassiske albumet Elvis’ Christmas Album. Denne inneholder samtlige 12 sanger fra albumet, pluss 3 ordinære sanger spilt inn under de samme sesjonene. I tillegg har man inkludert binaurale opptak (alternative tagninger) av gospelsangene «(There’ll Be) Peace In The Valley (For Me)» og «It Is No Secret (What God Can Do)».

Elvis Presley

November/ November

HHO Multimedia (Korea) has released a new 3CD set containing 80 well-known songs; Elvis Presley.


HHO Multimedia (Korea) har sluppet en ny 3CD-boks som inneholder 80 velkjente sanger; Elvis Presley.

Elvis Presley Selection: Eiichi Ohtaki's Juke Box

December 3/ 3. Desember

Sony Music Japan has released a new CD; Elvis Presley Selection: Eiichi Ohtaki's Juke Box. This contains a selection of well-known sings.


Sony Music Japan har sluppet en ny CD; Elvis Presley Selection: Eiichi Ohtaki's Juke Box. Denne inneholder et utvalg av velkjente sanger.

Lightning Strikes Twice In Portland!

December 6/ 6. Desember

Straight Arrow has released yet another 2CD; Lightning Strikes Twice In Portland! (From „The Rick Rennie master tapes“ Vol. 2). This contains audience recordings of the shows in the Memorial Coliseum in Portland, Oregon on November 11, 1970 and April 27, 1973.


Straight Arrow har sluppet enda en ny utgivelse; Lightning Strikes Twice In Portland! (From „The Rick Rennie master tapes“ Vol. 2). Denne 2CD inneholder publikumsopptak av showene i Memorial Coliseum i Portland, Oregon den 11. november 1970 og 27. april 1973.

Still Crazy After All These Years!

December 6/ 6. Desember

Touchdown Productions has released a 2CD; Still Crazy After All These Years! This contains an audience recording of the Evening Show in Asheville, North Carolina on July 22, 1975. This CD comes with a 16 pages booklet with concert reviews and color photos from the Asheville shows.


Touchdown Productions har sluppet en ny 2CD; Still Crazy After All These Years! Denne inneholder et publikumsopptak av kveldsshowet i Asheville, North Carolina den 22. juli 1975. Denne utgivelsen inneholder et 16 siders hefte med konsertanmeldelser og bilder fra showene i Asheville.

Welcome Aboard!

December 12/ 12. Desember

The One label has released a new 2CD; Welcome Aboard! This contains mono masters, stereo master, binaural masters, alternate takes and more from the album Girls! Girls! Girls! (1962).


One har sluppet en ny 2CD; Welcome Aboard! Denne inneholder mono mastere, stereo mastere binaural mastere, alternative tagninger og mere fra albumet Girls! Girls! Girls! (1962).

Elvis' Christmas Album

December 12/ 12. Desember

The One label has released a new 2CD; Elvis' Christmas Album (the UK version). This contains the original album tracks, alternate takes, alternate versions and more. The extra bonus disc contains the Special Elvis' Christmas Program (For radio stations only) from December 3, 1967. This comes with a 12 page booklet with photos & recording information.


One har sluppet en ny 2CD; Elvis’ Christmas Album (UK versjonen). Denne inneholder det originale albumet, alternative tagninger og versjoner, pluss mye annet. En ekstra bonusplate inneholder en jule-spesial som ble kringkastet 3. desember 1967 (denne ble kun ble sendt ut til radiostasjoner). Et 12 siders hefte følger med.

Elvis Christmas Classics

December 15/ 15. Desember

Here is this year’s Fan Clubs Presidents Holiday CD; Elvis Christmas Classics. This contains 3 tracks (“I’ll Be Home For Christmas”, “The First Noel”, “White Christmas”) and a “Thank You” note from Priscilla and Lisa Marie.


Her er årets Fan Klubb President Jule-CD; Elvis Christmas Classics. Denne inneholder 3 spor («I’ll Be Home For Christmas», «The First Noel», «White Christmas») og en hilsen fra Priscilla og Lisa Marie.

What A Wonderful Life

December 15/ 15. Desember

An unknown label has released a new CD; What A Wonderful Life. This release contains 27 tracks recorded in 1961, including many previously unreleased by Elvis' record company.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; What A Wonderful Life. Denne utgivelsen inneholder 27 spor innspilt i 1961. Mange av sporene har ikke vært offisielt utgitt tidligere.

The King Holds Court

December 16/ 16. Desember

Straight Arrow has released a new 3CD set; The King Holds Court. This contains audience recordings of the shows in Las Vegas on August 28, 1973 (Dinner Show) and August 29, 1973 (Dinner Show and Midnight Shows).


Straight Arrow har annonsert en ny 3CD-utgivelse; The King Holds Court. Denne inneholder publikumsopptak av showene i Las Vegas den 28. august 1973 (middagsshowet), og 29. august 1973 (middags- og midnattsshowet).

Elvis Sings Hard Knocks

December 16/ 16. Desember

Venus has released a new CD; Elvis Sings Hard Knocks. This contains outtakes of of 60s movie songs.


Venus har sluppet en ny CD; Elvis Sings Hard Knocks. Denne inneholder et utvalg alternative tagninger fra diverse 60-talls filmer.

Meet Me… At Del Webb’s Sahara Tahoe!

December 17/ 17. Desember

Straight Arrow has released a new CD; Meet Me… At Del Webb’s Sahara Tahoe! This contains an audience recording of the Midnight Show in Lake Tahoe on May 26, 1974. This comes in a single digi-pack.


Straight Arrow har sluppet en ny CD; Meet Me… At Del Webb’s Sahara Tahoe! Denne inneholder et publikumsopptak av middnattshowet I Lake Tahoe den 26. mai 1974. Denne enkel CD-en kommer i digipack.

Always Elvis: The Classics

December 20/ 20. Desember

Always Elvis (Radio) and Graceland Randers has released a new CD; Always Elvis: The Classics. This CD, that contains 20 classic Elvis songs, comes in a limited edition and will only be sold in a limited period of time.


Always Elvis (Radio) og Graceland Randers har sluppet en ny CD; Always Elvis: The Classics. Denne CD, som inneholder 20 klassiske Elvis-sanger, kommer i et begrenset opplag og vil kun bli solgt i en begrenset periode.

Magnetic As Ever

December 30/ 30. Desember

The MxF label has released a new CD, the second volume of “Wild Tiger in Concert''; Magnetic As Ever. This contains an audience recording of the 8:00pm show in Spokane April 28, 1973.


MxF har sluppet en ny CD-utgivelse i sin serie «Wild Tiger in Concert»; Magnetic As Ever. Denne inneholder et publikumsopptak av 20:00-showet i Spokane den 28. april 1973.