A Dream Come True...

 • Post August 16th 1977, the market was flooded with bland and speculative recordings of Elvis. Previously released songs were rearranged by using new titles and album covers, where the reuse of old photographs belonged to the common practice. Several releases also suffered severely from the composition of the songs, which completely lacked an eloquent context. I would say that RCA showed a significantly poor judgment when it came to safeguarding Elvis’ legacy. To people who really loved the work of Elvis it seemed that commercial considerations came way ahead of the artistic concerns. In comparison to for instance The Beatles, it is only to acknowledge that Elvis' integrity as an artist was damaged by this hilarious release strategy.
  Already in 1977, RCA began to combine well-known material of unreleased songs on the release “Welcome To My World”. In this collection they included a live version of “I Can’t Stop Loving You” from the unreleased afternoon show at Madison Square Garden in 1972. Fans then had to buy an album of songs they already got on other records to get access to this one track. This would be a trick RCA did several times after 1977. Many fans wrote articles in various Elvis-magazines and expressed frustration over this cynical policy. I don’t know if RCA took notice of these articles, but the releases seemed to improve as the 80s progressed though.
  In 1987 Ernst Jorgensen from Denmark got the job with RCA to protect Elvis' musical legacy. Along with teammate Roger Semon, Jorgensen managed to make the Elvis catalogue the most perfected and best preserved in the market. The 90s gave the fans quality releases such as the three decennium box-sets (50s, 60s and 70s), and a number of other box-sets and collections that provided Elvis fans with fresh material. In addition, more or less the entire Elvis catalogue was re-mastered, which led to a revelation of sonic pleasure.
  In 1999 the label “Follow That Dream” was established, named after Elvis’ ninth motion picture. This sub-label of Sony/BMG was launched as a record label for the dedicated Elvis fan. The mandate was to supplement the market with a catalogue that could be considered interesting for collectors of Elvis' music, including material that is not considered to be interesting in the same way to the mainstream listener. The releases from the “Follow That Dream” label is only marketed and sold to fans through the official Elvis fan clubs, selected web-shops and a small number of dealers.
  From being an artist that was quite poorly treated by his record label, Elvis’ musical legacy has now become the best-preserved catalogue existing ... an Elvis collector’s dream come true!

 • I kjølvannet av 16. august 1977 flommet markedet bokstavelig talt over av fantasiløse og spekulative plateutgivelser med Elvis. Tidligere utgitte låter ble arrangert med nye titler og nye omslag hvor gjenbruk av gamle bilder var en del av praksisen. Flere utgivelser led også av at sammensetningen av låtmaterialet fullstendig manglet en meningsfylt kontekst, altså det vi kan kalle en rød tråd. Jeg må få lov til å si at RCA utviste betydelig redusert dømmekraft i forhold til å ivareta Elvis som en musikalsk storhet. For oss som virkelig elsker musikken til Elvis, kan det virke som at bedriftsøkonomiske hensyn fullstendig overskygget ønsket om å ivareta Elvis’ musikalske arv. Til sammenligning med for eksempel The Beatles, er det bare å erkjenne at Elvis’ integritet som artist ble rammet negativt av denne hysteriske utgivelsespolitikken.
  Allerede i 1977 startet RCA å kombinere velkjent materiale med uutgitte sanger med utgivelsen «Welcome To My World». På denne samlingen inkluderte de en live-versjon av sangen «I Can’t Stop Loving You» fra det da uutgitte ettermiddagsshowet i Madison Square Garden i 1972. Fans måtte dermed kjøpe et album med sanger de hadde fra før for å få tilgang til dette ene sporet. Dette skulle bli et triks RCA gjentok flere ganger etter 1977. Mange fans skrev artikler i diverse Elvis-magasiner og uttrykte sterk frustrasjon over denne kyniske politikken. Om RCA tok notis av disse artiklene kan jeg bare spekulere i, men utgivelsene synes å forbedre seg ettersom 80-tallet skred frem.
  I 1987 fikk Ernst Jørgensen fra Danmark jobben med å ivareta Elvis’ musikalske arv hos RCA. Sammen med medspiller Roger Semon har Jørgensen klart å gjøre Elvis-katalogen til den mest finslipte og best bevarte i markedet. 90-tallet ga oss kvalitetsutgivelser som de tre store decenniumsboksene (50, 60 og 70), og en rekke andre bokser og samlinger som ga oss nytt materiale. I tillegg ble mer eller mindre hele katalogen re-mastret på nytt, noe som førte til den rene åpenbaringen av sonisk nytelse.
  I 1999 ble plateselskapet «Follow That Dream» etablert, oppkalt etter Elvis’ niende spillefilm. Dette underselskapet av Sony/BMG ble lansert som en plateetikett for den dedikerte Elvis fan. Mandatet var å supplere markedet med et repertoar som kan anses som interessant for samlere av Elvis’ musikk; et materiale som ikke kan regnes for å være interessant på samme måte for «mannen i gata». Utgivelsene fra «Follow That Dream» blir kun markedsført og solgt via offisielle Elvis-fanklubber, utvalgte postordre/ webbutikker og et lite knippe forhandlere.
  Fra å være en artist som ble overfladisk og slett behandlet rent kunstnerisk av sitt plateselskap, har nå musikken til Elvis blitt den best bevarte artistkatalogen som eksisterer… en Elvis-entusiasts drøm har gått i oppfyllelse!