WebCam Graceland

  • When Elvis was growing up, he often would tell his parents that he one day would make a lot of money and buy the town’s finest house for them. It's not often that a boy's dream will turn out to be so incredibly prophetic. On Saturday the 17th of March 1957, Gladys and Vernon contacted the real estate agent Virginia Grant to see if she had any house for sale that would fit the Presley’s. She showed them several, among them a small mansion called Graceland. Graceland was a property of 13.8 acres, lying about 10 miles outside of downtown Memphis. Elvis' parents immediately fell in love with the great site, and they paid $ 1,000 deposit to ensure that no other buyers could purchase the property before they had made their decision together with Elvis. On the 19th of March, Elvis and his parents went to see Graceland. Elvis inspected the property and ended up sitting at a piano that was still in the house, and so to speak "baptized the house with a song". The contract was signed on the spot, with a price of 90,000 dollars. The Presley family, including Vernon's mother Minnie May, moved into Graceland in April 1957. The famous gates into Graceland were set up the 22nd of April of that year. These were designed by Abe Saucer and built by John Dillars Jr. The picture above was taken the same day as the gates of Graceland were finished. Today Graceland is visited by next to 1.000.000 people each year and is besides The White House, America's most visited private residence.

  • Da Elvis vokste opp sa han ofte til sine foreldre at han en dag skulle tjene mye penger og kjøpe byens fineste hus til dem. Det er vel ikke ofte at en guttedrøm skal vise seg å være så til de grader profetisk. Lørdag 17. mars 1957 tar Gladys og Vernon kontakt med eiendomsmegleren Virginia Grant for å sjekke ut om hun hadde noen hus til salgs, som kunne være aktuelle for Presley-familien. Hun viste dem flere, og blant dem en liten herregård kalt Graceland. Graceland var en eiendom på 13.8 acres, som lå rundt 16 kilometer utenfor sentrum av Memphis. Elvis’ foreldre falt umiddelbart for det flotte stedet, og de betalte 1000 dollar i depositum for å sikre seg at ingen andre kjøpere kunne kapre huset før de hadde bestemt seg, sammen med Elvis. Den 19. mars blir Elvis med foreldrene sine for å se på Graceland. Elvis inspiserte eiendommen, og endte opp med å sette seg ved et flygel som sto der, og bokstavelig talt «spilte huset inn». Kontrakt ble signert på stedet, med en pris på 90.000 dollar. Presley familien, inkludert Vernons mor Minnie May, flyttet inn på Graceland i april 1957. De berømte portene inn til Graceland ble satt opp 22. april samme år. Disse var designet av Abe Saucer, og bygget av John Dillars Jr. Bildet ovenfor er tatt samme dag som portene til Graceland var ferdige. I dag blir Graceland besøkt av nesten 1 000 000 mennesker hvert år, og er etter Det Hvite Hus, USAs best besøkte private bolig.

Sources; “Elvis: Day By Day” – Peter Guralnick, Ernst Jørgensen / “Last Train To Memphis” – Peter Guralnick / www.elvis.com.au