Elvis CD Releases January - June 2016

The New Sessions

January 8/ 8. Januar

Larry Jordan has released the follow-up the earlier released CD Elvis: The New Recordings (February 2015); Elvis: The New Sessions. This contains 20 classic Elvis songs with new overdubs and arrangements.


Larry Jordan har sluppet oppfølgeren til CD-utgivelsen Elvis: The New Recordings fra februar 2015; Elvis: The New Sessions. Denne inneholder 20 klassiske Elvis-sanger med nytt akkompagnement.

The Ultimate Anthology

January 15/ 15. Januar

The Anglo Atlantic label has released a new 4CD box set: Elvis The Ultimate Anthology Rare Gems from the Vaults 1953-1973.


Anglo Atlantic har sluppet en ny 4CD boks: Elvis The Ultimate Anthology Rare Gems from the Vaults 1953-1973.

Elvis: The Early Recordings

January 22/ 22. Januar

Silber Star (ZYX) has released a new CD; Elvis: The Early Recordings. This contains only well-known songs.


Silber Star (ZYX) har sluppet en ny CD; Elvis: The Early Recordings. Denne inneholder kun velkjente sanger.

February 1974 Closing Show

January 28/ 28. Januar

The MxF label has released a new CD; February 1974 Closing Show. This contains the Closing Show in Las Vegas on February 9, 1974.


MxF har sluppet en ny CD; February 1974 Closing Show. Denne inneholder avslutningsshowet i Las Vegas den 9. februar 1974.

Last Stint At The International

February 10/ 10. Februar

Straight Arrow has released a new CD; Last Stint At The International. This contains audience recordings of both the Dinner and Midnight show in Las Vegas on August 29, 1971.


Straight Arrow har sluppet en ny CD; Last Stint At The International. Denne inneholder publikumsopptak av både middags- og midnattsshowet i Las Vegas den 29. august 1971.

A Killer Nite!

February 12/ 12. Februar

Straight Arrow has released a new CD; A Killer Nite! This contains an audience recording of the Dinner Show in Las Vegas on August 26, 1972.


Straight Arrow har sluppet en ny CD; A Killer Nite! Denne inneholder et publikumsopptak av middagsshowet i Las Vegas den 26. August 1972.

Live At Del Webb´s

February 15/ 15. Februar

Touchdown has released a new CD; Live At Del Webb´s. This contains an audience recording of the Midnight Show in Lake Tahoe on May 25, 1974.


Touchdown har sluppet en ny CD; Live At Del Webb´s. Denne inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet i Lake Tahoe den 25. mai 1974.

Elvis Live in the 50’s – The Complete Concert Recordings

February 19/ 19. Februar

Memphis Recording Service has released a new 3CD box; Elvis Live in the 50’s – The Complete Concert Recordings. This contains all (that we know of so far) live recordings with Elvis during the 50’s.


Memphis Recording Service har sluppet en ny 3CD boks; Elvis Live in the 50’s – The Complete Concert Recordings. Denne inneholder alle konsertopptakene (som vi kjenner til per i dag) med Elvis på 50-tallet.

Hilton Showroom Volume 1

February 24/ 24. Februar

AudiRec has released a new CD; Hilton Showroom Volume 1. This contains an audience recording of the show on December 8, 1975 in Las Vegas.


AudiRec har sluppet en ny CD; Hilton Showroom Volume 1. Denne inneholder et publikumsopptak av showet den 8. desember 1975 i Las Vegas.

The West Coast Tour '76

February 26/ 26. Februar

FTD has released a new 2CD; The West Coast Tour ’76. This contains soundboard recordings of the shows in San Francisco on November 29, 1976 and in Anaheim November 30, 1976.


FTD har sluppet en ny 2CD; The West Coast Tour ’76. Denne inneholder soundboard-opptak av showene i San Francisco den 29. november 1976 og i Anaheim den 30. november 1976.

Live in Las Vegas

February 26/ 26. Februar

Universum Productions has released a new CD; Live in Las Vegas. This contains an audience recording of the Dinner Show in Las Vegas on August 7, 1969.


Universum Productions har sluppet en ny CD; Live in Las Vegas. Denne inneholder middagsshowet i Las Vegas den 7. august 1969.

Mess O' Blues

February xx/ xx. Februar

An unknown label has released a new CD; Mess O’ Blues. This contains alternate takes and alternate versions.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Mess O’ Blues. Denne inneholder alternative tagninger og alternative versjoner.

Elvis in Houston

March 2/ 2. Mars

The Rockabilly label has released a new CD long box set; Elvis in Houston. This contains four soundboard recorded shows. Limited to 400 copies.


Rockabilly har sluppet en ny CD-boks; Elvis in Houston. Denne inneholder fire show som er spilt inn på soundboard.


CD 1) HOUSTON ASTRODOME, HOUSTON, TX, USA, 01-03-1974 AFTERNOON SHOW / CD 2) HOFHEINZ PAVILLION, HOUSTON, TX, USA, 04-06-1975 8:30 PM SHOW / CD 3) HOFHEINZ PAVILLION, HOUSTON, TX, USA, 05-06-1975 8:30 PM SHOW / CD 4) THE SUMMIT, HOUSTON, TX, USA, 28-08-1976 AFTERNOON SHOW

The Album Collection

Elvis Reaches Austin City Limits

March 25/ 25. Mars

The E.P. Collector label has released a new CD; Elvis Reaches Austin City Limits. This contains an audience recording of the show in Austin, Texas on March 28, 1977.


E.P. Collector har sluppet en ny CD; Elvis Reaches Austin City Limits. Denne inneholder et publikumsopptak av showet i Austin, Texas den 28. mars 1977.

Hilton Showroom Volume 2

April 2/ 2. April

AudiRec has released a new CD; Hilton Showroom Volume 2. This contains an audience recording of the show on December 5, 1975 in Las Vegas.


AudiRec har sluppet en ny CD; Hilton Showroom Volume 2. Denne inneholder et publikumsopptak av showet den 5. desember 1975 i Las Vegas.

Elvis Presley - The King

April 3/ 3. April

The Double Gold label has released a new 3CD collection; Elvis Presley - The King. This contains only well-known songs.


Double Gold har sluppet en ny 3CD; Elvis Presley - The King. Denne utgivelsen inneholder kun velkjente sanger.

The Mono Masters 1960 – 1975

April 8/ 8. April

The Venus label has released a new CD box-set; The Mono Masters 1960 – 1975. This is 5CD box contains all singles in mono versions, plus a 480 pages LP-size hardcover book with rare and unseen pictures. Limited edition of 750.


Venus har sluppet en ny CD boks; The Mono Masters 1960 – 1975. Denne inneholder 5 CD-plater med alle singlene i monoversjoner og en innbundet bok i LP-størrelse som inneholder 480 sider med mange sjeldne og upubliserte bilder. Kommer i et begrenset opplag på 750.

Elvis - 20 Original Albums

April 12/ 12. April

The largest newspaper in Belgium Het Laatste Nieuws has released a new 20CD-box; Elvis - 20 Original Albums. This will contain 281 songs and a book. This will be available on their web-shop.


Belgias største avis Het Laatste Nieuws har sluppet en ny 20CD boks; Elvis - 20 Original Albums. Denne vil inneholde 281 sanger pluss en bok. Vil være tilgjengelig i deres web-butikk.

Love Me Tender - Blue Suede Shoes

April 15/ 15. April

The French Le Chant Du Monde label has released a new 2CD; Elvis Presley: Love Me Tender - Blue Suede Shoes. This contains only well-known songs.


Det franske plateselskapet Le Chant Du Monde har sluppet en ny 2CD; Elvis Presley: Love Me Tender - Blue Suede Shoes. Denne utgivelsen inneholder kun velkjente sanger.

Definitive Rare Elvis Live Collection

April xx/ xx. April

The Rock'n'Roll Majesty label has released a new 4 CD long-box set; Definitive Rare Elvis Live Collection. It contains a mix of live rarities on 2 soundboard CDs and 2 audience recorded CDs. Limited edition of 400 numbered sets.


Rock'n'Roll Majesty har sluppet en ny 4 CD «long-box»; Definitive Rare Elvis Live Collection. Denne inneholder fire plater med diverse live-rariteter (to med soundboard-opptak og to med publikumsopptak). Kommer i et begrenset opplag på 400.

The Elvis Presley Movie Album - Vol. 1

May xx/ xx. Mai

The Elvis One label has released a new CD; The Elvis Presley Movie Album - Vol. 1 – Original Mono Masters. This contains 34 masters as original released in mono on his albums, ep’s and singles from 1956 to 1962.


Elvis One har sluppet en ny CD; The Elvis Presley Movie Album - Vol. 1 – Original Mono Masters. Denne inneholder originalversjoner av 34 mastere som ble utgitt i mono på album, EP og singler i perioden 1956 til 1962.

Elvis 25

May xx/ xx. Mai

The Elvis One label has released a new 2CD; Elvis 25. This contains all masters from March 20-21 and April 3-5 1960 in original MONO and STEREO sound.


Elvis One har sluppet en ny 2CD; Elvis 25. Denne inneholder alle masterne fra 20-21. mars og 3-5. april 1960 i både MONO og STEREO.

Still Wielding The Old Magic!

May xx/ xx. Mai

The VV Records label has released a new CD/DVD/Vinyl combo; Still Wielding The Old Magic! This set contains a vinyl (with a soundboard recording of the show in Richmond April 10, 1972), a CD (with an audience recording of the show in Buffalo April 5, 1972) and a DVD (with the show in Hampton Roads April 9, 1972)


VV Records har sluppet en ny utgivelse; Still Wielding The Old Magic! Dette settet inneholder en vinyl (med et soundboard-opptak av showet i Richmond den 10. april 1972), en CD (med et publikumsopptak fra showet i Buffalo den 5. april 1972) og en DVD (med opptak fra showet i Hampton Roads 9. april 1972).

Las Vegas 1975

May xx/ xx. Mai

FTD has released a new 2CD; Las Vegas 1975. This contains soundboard recordings of the midnight show on March 22, the dinner show on April 1 and some bonus tracks from the same 1975-season in Las Vegas.


FTD har sluppet en ny 2CD; Las Vegas 1975. Denne inneholder soundboard-innspillinger av midnattsshowet den 22. mars, middagsshowet den 1. april, samt noen bonusspor fra samme 1975-sesong i Las Vegas.

ELVIS (NBC-TV Special)

May xx/ xx. Mai

FTD has released a new 2CD; ELVIS - The Original Soundtrack From His NBC-TV Special. This contains the original album and a selection of outtakes.


FTD har sluppet en ny 2CD; ELVIS - The Original Soundtrack From His NBC-TV Special. Denne inneholder det originale albumet, samt et utvalg med outtakes.

Elvis on Television 1956 - 1960

June xx/ xx. Juni

MRS (Memphis Recording Service) has released a new 2CD box with an accompanying 100-page book; Elvis On Television 1956- 1960 The Complete Sound Recordings. This release is in the same format as the few months old Live in the 50's. It contains soundtracks of all appearances Elvis had on TV during the period 1956 to 1960.


MRS (Memphis Recording Service) har sluppet en ny 2CD-boks med en tilhørende 100-siders bok; Elvis On Television 1956- 1960 The Complete Sound Recordings. Utgivelsen er i samme format som den noen måneder gamle Live in the 50’s. Her får vi presentert lydsporene av alle opptredener Elvis hadde på TV i perioden 1956 til 1960.

Hilton Showroom Volume 3

May xx/ xx. Mai

AudiRec has released a new CD; Elvis: Hilton Showroom Volume 3. This contains an audience recording of the Dinner Show in Las Vegas on December 6, 1975.


AudiRec har sluppet en ny CD; Elvis: Hilton Showroom Volume 3. Denne inneholder et publikumsopptak av middagsshowet i Las Vegas den 6. desember 1976.

Opening Night At Lake Tahoe

May xx/ xx. Mai

AudiRec has released a new CD; Opening Night at Lake Tahoe. This contains an audience recording of the Opening Show in Lake Tahoe on April 30, 1976.


AudiRec har sluppet en ny CD; Opening Night at Lake Tahoe. Denne inneholder et publikumsopptak av åpningsshowet i Lake Tahoe den 30. april 1976.

Charlie, Bring Me The Request Box!

May xx/ xx. Mai

Straight Arrow has released a new 5CD Box; Charlie, Bring Me The Request Box! This contains audience recordings of all five show Elvis held in Las Vegas between August 18th and August 20th, 1975.


Straight Arrow har sluppet en ny 5CD Box; Charlie, Bring Me The Request Box! Denne inneholder publikumsopptak av alle fem show Elvis holdt i Las Vegas fra 18 til 20. August 1975.

Still Stirring Passions

May xx/ xx. Mai

The MxF label has released a new CD; Still Stirring Passions. This contains an audience recording of the Dinner Show in Las Vegas on March 21, 1975.


MxF har sluppet en ny CD; Still Stirring Passions. Denne inneholder et publikumsopptak av middagsshowet i Las Vegas den 21. mars 1975.