Elvis CD Releases July - December 2015

Elvis '65

July 4/ 4. Juli

An unknown label has released a new CD; Elvis '65 (Elvis for Everyone Alternate Album). This contains outtakes and alternate takes of songs originally included on the album.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Elvis '65 (Elvis For Everyone Alternate Album). Denne inneholder outtakes og alternative tagninger av sanger opprinnelig inkludert på albumet.

Something Blue

July 4/ 4. Juli

An unknown label has released a new CD; Something Blue: Love Ballads of the Sixties. This contains alternate takes of a selection of 60’s ballads.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Something Blue: Love Ballads Of The Sixties. Denne inneholder alternative tagninger av et utvalg 60-talls ballader.

Elvis Blue

July 4/ 4. Juli

An unknown label has released a new CD; Elvis Blue. This is a reproduction of an Australian 1983 best of… - collection with the same name. Total 25 tracks.


Et ukjent selskap har sluppet en ny CD; Elvis Blue. Dette er en reproduksjon av en australsk samling fra 1983 med samme navn. Denne inneholder totalt 25 spor.

Fun In Acapulco

July 6/ 6. Juli

The MoCd label has released a new CD; Fun In Acapulco. This contains the original album tracks from 1963.


MoCd har sluppet en ny CD; Fun In Acapulco. Denne inneholder kun det originale albumet fra 1963. Slippes 6. juli.

The Elvis Presley Collection

July 6/ 6. Juli

An unknown label has released a new CD; The Elvis Presley Collection (Vol. 1). This is a reproduction of the UK LP-collection series released in the late seventies by RCA/ Camden.


Et ukjent selskap har sluppet en ny CD; The Elvis Presley Collection (Vol. 1). Denne serien er en reproduksjon av tre samlingsplater utgitt i England på sent syttitall av RCA/ Camden.

The Elvis Presley Collection Vol. 2

July 6/ 6. Juli

An unknown label has released a new CD; The Elvis Presley Collection Vol. 2. This is a reproduction of the UK LP-collection series released in the late seventies by RCA/ Camden.


Et ukjent selskap har sluppet en ny CD; The Elvis Presley Collection Vol. 2. Denne serien er en reproduksjon av tre samlingsplater utgitt i England på sent syttitall av RCA/ Camden.

The Elvis Presley Collection Vol. 3

July 6/ 6. Juli

An unknown label has released a new CD; The Elvis Presley Collection Vol. 3. This is a reproduction of the UK LP-collection series released in the late seventies by RCA/ Camden.


Et ukjent selskap har sluppet en ny CD; The Elvis Presley Collection Vol. 3. Denne serien er en reproduksjon av tre samlingsplater utgitt i England på sent syttitall av RCA/ Camden.

Final Curtain - The Ultimate Edition

July 15/ 15. Juli

An unknown label has released Final Curtain - The Ultimate Edition. It features 14 CD's + 7-DVD's. Content can be seen on the picture.


Et ukjent plateselskap har sluppet Final Curtain – The Ultimate Edition. Denne inneholder 14 CD-plater og 7 DVD. Innholdet kan sees på bildet.

One Week In August

July 16/ 16. Juli

The Rock Legends label has released a new 2CD; One Week in August 1972. This set contains two shows in Las Vegas 1972; an audience recording of the Opening Show on August 4 on CD 1, and a soundboard recording of the Midnight Show on August 12 on CD 2.


Rock Legends har sluppet en ny 2CD; One Week in August 1972. Denne inneholder to show fra Las Vegas 1972; et publikumsopptak av åpningsshowet den 4. august, og et soundboard opptak av midnattsshowet den 12. august.

Rip it Up

July 19/ 19. July

An unknown label has released a new CD: Rip it Up. This contains stereo versions of a selection of 50’s and 60’s songs originally released in mono.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD: Rip it Up. Denne inneholder stereoversjoner av et utvalg 50 og 60-talls sanger som opprinnelig ble gitt ut i mono.

As Seen On TV

July 19/ 19. July

An unknown label has released a new CD: As Seen On TV. This contains a selection of songs originally heard on several TV-shows.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD: As Seen On TV. Denne inneholder et utvalg sanger fra et utvalg TV-show.

Japan Reissues

July 22/ 22. Juli

Sony Music Japan has re-released 10 classic Elvis albums on CD; Elvis Presley, Elvis, Elvis’ Golden Records, Elvis’ Golden Records Volume 2, G.I. Blues, Blue Hawaii, Elvis’ Golden Records Volume 3, That’s The Way It Is, Aloha From Hawaii, and Elvis Sun Sessions.


Sony Music Japan har relansert 10 klassiske Elvis-album på CD; Elvis Presley, Elvis, Elvis’ Golden Records, Elvis’ Golden Records Volume 2, G.I. Blues, Blue Hawaii, Elvis’ Golden Records Volume 3, That’s The Way It Is, Aloha From Hawaii, og Elvis Sun Sessions.

80 Years Later – The Best

July 23/ 23. Juli

An Italian Magazine, including a 2CD with 36 tracks, celebrating Elvis’ 80-year anniversary.


Et Italiensk magasin markerer Elvis’ 80årsdag med en 2CD som inkluderer 36 sanger.

Elvis In Fine Form

July 28/ 28. July

The E.P. Collector label has released a new CD release; Elvis In Fine Form. This contains an audience recording of the Midnight Show in Las Vegas on February 9, 1973.


E.P. Collector har sluppet en ny CD; Elvis In Fine Form. Denne inneholder et publikumsopptak av middnattshowet i Las Vegas 9. februar 1973.

The Man From Memphis

July 28/ 28. July

Straight Arrow has released a new 2 CD set; The Man From Memphis. This contains audience recordings of 3AM show Sahara Tahoe Hotel, Lake Tahoe on May 13, 1973, and the show in Memorial Coliseum, Portland, OR on November 26, 1976.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD; The Man From Memphis. Denne inneholder publikumsopptak av 03:00 showet på Sahara Tahoe Hotel, Lake Tahoe den 13. mai 13, 1973, og showet i Memorial Coliseum, Portland, OR den 26. november 1976.

Today

July 31/ 31. Juli

Sony Music has released a Legacy-edition of the album Today. CD 1 contains the original album and undubbed masters. CD 2 contains soundboard recordings from the May-June Tour of 1975 (Previously released on Elvis Aaron Presley in 1980/ 1998). Release dates; July 22 (Japan), July 31 (USA) and August 7 (Germany / EU).


Sony Music har sluppet en Legacy-utgave av albumet Today. CD 1 inneholder det originale albumet og udubbede mastere. CD 2 inneholder soundboard-opptak fra mai-juni-turneen i 1975 (tidligere utgitt på «sølvboksen» fra 1980/ 1998). Denne ble sluppet 22. juli i Japan, 31, juli i USA og 7. august i Tyskland og EU.

Good Rockin' Tonight

July 31/ 31. Juli

An unknown label has released a new CD: Good Rockin' Tonight. This contains well-known 50’s songs, where at least some of the tracks are live recordings.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD: Good Rockin' Tonight. Denne inneholder velkjente femtitalls sanger, der I alle fall noen er konsertinnspillinger.

Atlanta Loves Elvis

August 2/ 2. August

Touchdown has released a new 2CD: Atlanta Loves Elvis. This contains an audience recording of the show in Atlanta on December 30, 1976.


Touchdown har sluppet en ny 2CD: Atlanta Loves Elvis. Denne inneholder et publikumsopptak av showet i Atlanta 30. desember 1976.

Las Vegas’ Voice - Volume One

August 6/ 6. August

The Rock Legends label has released a new CD; Las Vegas’ Voice - Volume One. This contains a booth recording of the Midnight Show in Las Vegas on February 3, 1974.


Rock Legends har sluppet en ny CD; Las Vegas’ Voice - Volume One. Denne inneholder en «booth»-innspilling av middnattshowet i Las Vegas den 3. februar 1974.

Rock & Roll Legends

August 7/ 7. August

Platinum Legends has released a new CD: Elvis Presley - Rock & Roll Legends. This contains only well-known songs.


Platinum Legends har sluppet en ny CD: Elvis Presley - Rock & Roll Legends. Denne utgivelsen, som kun inneholder velkjente sanger.

Elvis Forever

August 12/ 12. August

In connection with the launch of the new Elvis stamp, Sony Music has released a new CD exclusively for online order and in selected Postal Offices in the US; Elvis Forever. This contains 16 well-known hits, the song “If I Can Dream” from the upcoming fall release, and a previously unreleased version of “What Now My Love”.


I forbindelse med det nye Elvis-frimerket som lanseres, har Sony Music sluppet en ny CD som selges eksklusivt på nettet og et utvalg postkontorer i USA; Elvis Forever. Denne inneholder 16 velkjente hits, en helt ny versjon av «If I Can Dream» fra den kommende høstutgivelsen, og en tidligere uutgitt versjon av «What Now My Love».

Closing Night 1975

August 25/ 25. August

The Audirec label has released a new 2CD: Elvis - Closing Night 1975. This contains an audience recording of the closing show in Las Vegas on December 15, 1975.


Audirec har sluppet en ny 2CD: Elvis – Closing Night 1975. Denne inneholder et publikumsopptak av avslutningsshowet i Las Vegas den 15. desember 1975.

All The Best

August 30/ 30. August

Sony Music Italy has released a new 3CD box; All The Best. This contains only well-known songs.


Sony Music Italy har sluppet en ny 3CD boks med velkjente sanger; All The Best.

Best of the British – The RCA Years 1959-1960

September 1/ 1. September

FTD has released the third and last part of the book trilogy Best of the British – The RCA Years 1959-1960. The accompanying CD contains masters from the period, outtakes and rarities.


FTD har sluppet siste del av triologien Best of the British – The RCA Years 1959-1960. Den medfølgende CD-platen inneholder mastere fra perioden, outtakes og rariteter.

Giving You All I Got

September 9/ 9. September

The SR label has released a new CD; Giving You All I Got. This contains an audience recording of the Midnight Show in Las Vegas on August 10, 1972. To celebrate 10 years in business the label has included a booklet, a poster and EP as bonus. Limited to 500 worldwide.


SR har sluppet en ny CD; Giving You All I Got. Denne inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet den 10. august 1972 i Las Vegas. For å markere at selskapet nå er 10 år gammelt har de inkludert et hefte, en poster og en EP som bonus. Denne kommer i et begrenset opplag på 500.

Next Stop Fayetteville

September 12/ 12. September

Graceland Records has released a new 3CD set: Next Stop Fayetteville. This contains audience recordings of the three show Elvis held in Fayetteville, NC on August 3, 4 and 5, 1976.


Graceland Records har sluppet en ny 3CD: Next Stop Fayetteville. Denne inneholder publikumsopptak av tre show Elvis holdt i Fayetteville, NC den 3, 4 og 5. august 1976.

20 Fantastic Hits

September 15/ 15. September

An unknown label has released a new CD; Elvis 20 Fantastic Hits. This contains the original LP released in 1975 with bonus tracks.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Elvis 20 Fantastic Hits. Denne inneholder den originale LP-platen utgitt i 1975 med bonusspor.

A Portrait In Music

September 15/ 15. September

An unknown label has released a new CD; Elvis A Portrait In Music. This contains the original LP released in 1968 with bonus tracks.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Elvis A Portrait In Music. Denne inneholder den originale LP-platen utgitt i 1968 med bonusspor.

3764 Elvis Presley Blvd Memphis Tennessee 38116

September 15/ 15. September

An unknown label has released a new CD; Elvis, 3764 Elvis Presley Blvd, Memphis, Tenn. 38116. This contains alternate takes from the “Jungle Room” sessions.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Elvis, 3764 Elvis Presley Blvd, Memphis, Tenn. 38116. Denne inneholder alternative tagninger fra «Jungle Room» sesjonene.

Elvis Unedited: Studio Highlights 1970 – 1976 - Volume 1

September 16/ 16. September

Dynagrave Records has released a new CD; Elvis Unedited: Studio Highlights 1970 - 1976 - Volume 1. This contains outtakes, unedited and undubbed masters recorded between 1970 and 1976.


Dynagrave Records har sluppet en ny CD; Elvis Unedited: Studio Highlights 1970 - 1976 - Volume 1. Denne inneholder outtakes, uredigerte og u-dubbede mastere innspilt mellom 1970 og 1976.

Elvis Unedited: Studio Highlights 1970 - 1976 - Volume 2

September 16/ 16. September

Dynagrave Records has released a new CD; Elvis Unedited: Studio Highlights 1970 - 1976 - Volume 2. This contains outtakes, unedited and undubbed masters recorded between 1970 and 1976.


Dynagrave Records har sluppet en ny CD; Elvis Unedited: Studio Highlights 1970 - 1976 - Volume 2. Denne inneholder outtakes, uredigerte og u-dubbede mastere innspilt mellom 1970 og 1976.

Elvis Live in Las Vegas

September 18/ 18. September

Sony Music has released a budget version of the 2001 4CD Box-Set Elvis Live in Las Vegas.


Sony Music har sluppet en lavpris-utgave av 2001-boksen Elvis Live in Las Vegas.

Onondaga Nights

September 18/ 18. September

Straight Arrow has released a new 2CD; Onondaga Nights. This CD contains audience recordings of the shows in Syracuse on July 25 and 27, 1976.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD; Onondaga Nights. Denne inneholder publikumsopptak av showene i Syracuse den 25 og 27. juli 1976.

Burning Hot Tonight

September 18/ 18. September

Straight Arrow has released a new CD: Burning Hot Tonight. This contains an audience recording of the Dinner Show in Las Vegas on August 24, 1972.


Straight Arrow har sluppet en ny CD: Burning Hot Tonight. Denne inneholder et publikumsopptak av middagsshowet i Las Vegas den 24. august 1972.

Greatest Gospel & Christmas Songs

September 21/ 21. September

Amalfi International/ Bogner Records has released a new 2CD; Greatest Gospel & Christmas Songs. This contains all the songs from Elvis’ Christmas Album (1957) and His Hand in Mine (1960).


Amalfi International/ Bogner Records har sluppet en ny 2CD; Greatest Gospel & Christmas Songs. Denne inneholder alle sporene fra Elvis’ Christmas Album (1957) og His Hand in Mine (1960).

Las Vegas' Voice - Volume Two

September 25/ 25. September

The Rock Legends label has released a new CD; Las Vegas' Voice - Volume Two. This contains a booth-recording of the Midnight Show in Las Vegas on February 2, 1974.


Rock Legends har sluppet en ny CD; Las Vegas' Voice - Volume Two. Denne inneholder en booth-innspilling av midnattsshowet i Las Vegas den 2. februar 1974.

The Complete 50's Live Recordings

September 25/ 25. September

The Rock And Roll Majest import label has released the 4 CD box set The Complete 50's Live Recordings. It contains all existing live recordings from 1954 to 1960.


Rock And Roll Majest har nettopp sluppet en ny 4CD boks The Complete 50's Live Recordings. Denne inneholder alle eksisterende konsertopptak fra 1954 til 1960.

Rare Elvis: Royal Collection

September 25/ 25. September

An unknown label has released a 4CD box set; Rare Elvis: Royal Collection. This contains rarities, alternate takes, undubbed masters and rehearsals.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny 4CD boks; Rare Elvis Royal Collection. Denne inneholder rariteter, alternative tagninger, udubbede mastere og øvelsesopptak.

Christmas

September 25/ 25. September

Golden Masterwork (Bellaphon) has released a 19 track Christmas compilation; Christmas.


Golden Masterwork (Bellaphon) har sluppet en 19 spors julesamling; Christmas.

Timeless Favorites

October 2/ 2. Oktober

The Platinum Legends label has released a new edition of the 2008 CD Elvis - Timeless Favorites. This contains only well-known songs.


Platinum Legends har sluppet en ny utgave av 2008 CD’en Elvis - Timeless Favorites. Denne inneholder kun velkjente sanger.

Anthology Part One

October 5/ 5. Oktober

The One label has released a new CD in the ongoing “The Bootleg Series”; Anthology Part One. This contains original masters, alternate versions, and among other the “Record Store Day” version of “That´s When Your Heartaches Begin” and the uncleaned version of “My Happiness”.


One har sluppet en ny CD i serien “The Bootleg Series”; Anthology Part One. Denne inneholder originale mastere, alternative versjoner, og blant annet «Record Store Day» versjonen av «That´s When Your Heartaches Begin» og den urensede versjonen av «My Happiness».

From Santa Monica Boulevard Los Angeles, California

October 5/ 5. Oktober

The One label has released a new CD in the ongoing “The Bootleg Series”; From Santa Monica Boulevard Los Angeles, California. This contains 43 songs; alternate takes, movie versions and radio spots.


One har sluppet en ny CD i serien “The Bootleg Series”; From Santa Monica Boulevard Los Angeles, California. Denne inneholder 43 sanger; alternative tagninger, filmversjoner og radioreklame.

The Christmas Album

October 5/ 5. Oktober

Power Station has released a new CD; The Christmas Album. This contains the 12 songs included on the original Elvis’ Christmas Album from 1957, and some bonus songs with other artists.


Power Station har sluppet en ny CD; The Christmas Album. Denne inneholder de 12 sangene fra det originale albumet Elvis’ Christmas Album fra 1957, og noen bonusspor med andre artister.

The 1960 Gospel Album

October 8/ 8.Oktober

The One label has released a new CD in their ongoing “The Bootleg Series”; The 1960 Gospel Album. This contains the original mono album, alternate stereo takes and bonus songs.


One har sluppet en ny CD i serien “The Bootleg Series”; The 1960 Gospel Album. Denne inneholder det originale albumet i mono, alternative stereo tagninger og bonusspor.

Elvis is Back!

October 10/ 10. Oktober

The Dreamcovers label has released a mini Lp-Replica Cd; Elvis Is Back! + A Date With Elvis. This contains the two original albums and bonus tracks.


Dreamcovers har sluppet en mini LP-replika CD; Elvis Is Back! + A Date With Elvis. Denne inneholder de to originale albumene og noen bonusspor.

Loving You

October 10/ 10. Oktober

The Dreamcovers label has released a mini Lp-Replica Cd; Loving You + Jailhouse Rock. This contains the two original albums (The Jailhouse Rock LP is the South African only release RCA 31.126) and bonus tracks. The cover art is a copy of the Japanese edition of the Loving You LP.


Dreamcovers har sluppet en mini LP-replika CD; Loving You + Jailhouse Rock. Denne inneholder de to originale albumene (Jailhouse Rock LP’en det her vises til er RCA 31.126 – den ble kun ble sluppet i Sør Afrika) og noen bonusspor. Omslaget er en rekonstruksjon av den Japanske utgaven av Loving You LP'en.

Rock Is Back

October 17/ 17. Oktober

The VV label has released a new double vinyl / CD combo; Rock Is Back. This contains an audience recording of the Midnight Show in Las Vegas on August 15, 1969.


VV har sluppet en ny dobbelvinyl / CD; Rock Is Back. Denne inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet i Las Vegas 15. august 1969.

Elvis Presley

October 17/ 17. Oktober

The Kbox label has released a new 3CD budget collection; Elvis Presley. This contains only well-known songs.


Kbox har sluppet en ny 3CD lavpris samling; Elvis Presley. Denne inneholder kun velkjente sanger.

The February 1977 Tour

October 20/ 20. Oktober

The Rock Legends label has released a new book focusing on the February 1977 tour with an accompanying bonus CD; The February 1977 Tour - An Audiovisual Documentary Volume I.


Rock Legends har sluppet en ny bok som fokuserer på februar turneen 1977; The February 1977 Tour - An Audiovisual Documentary Volume I. Utgivelsen inkluderer også en bonus CD.

Grandes Éxitos

October 22/ 22. Oktober

The Spanish label VCM has released a new CD; Grandes Éxitos. This contains only well-known songs.


Det Spanske selskapet VCM har sluppet en ny CD; Grandes Éxitos. Denne inneholder kun velkjente sanger.

Villancicos De Oro

October 22/ 22. Oktober

The Spanish label VCM has released a new CD; Villancicos De Oro. This contains well-known gospel and Christmas songs.


Det Spanske selskapet VCM har sluppet en ny CD; Villancicos De Oro. Denne inneholder velkjente julesanger og gospels.

If I Can Dream (US Version)

October 30/ 30. Oktober

Sony Music has released a new CD; If I Can Dream: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra (US Edition). This includes brand-new orchestral overdubs by The Royal Philharmonic Orchestra on a string of well-known songs, and a duet with Michael Bublé on Fever. It contains a 12-page booklet.


Sony Music har sluppet en ny CD; If I Can Dream: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra (US Edition). Denne inneholder velkjente sanger med nyinnspilte orkestrale arrangement av Royal Philharmonic Orchestra, og en duett med Michael Bublé på «Fever». Det medfølger et 12 siders hefte.


Track list; 1. Burning Love, 2. It's Now Or Never, 3. Love Me Tender, 4. Fever (feat Michael Bublé), 5. Bridge Over Troubled Water, 6. And The Grass Won't Pay No Mind, 7. You've Lost That Loving Feeling, 8. There's Always Me, 9. Can't Help Falling In Love, 10. In The Ghetto, 11. How Great Thou Art, 12. Steamroller Blues, 13. An American Trilogy, 14. If I Can Dream

If I Can Dream (UK Version)

October 30/ 30. Oktober

Sony Music has released a new CD; If I Can Dream: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra (UK Edition). This includes brand-new orchestral overdubs by The Royal Philharmonic Orchestra on a string of well-known songs, and a duet with Michael Bublé on “Fever”. It contains a 12-page booklet.


Sony Music har sluppet en ny CD; If I Can Dream: Elvis Presley With The Royal Philharmonic Orchestra (UK Edition). Denne inneholder velkjente sanger med nyinnspilte orkestrale arrangement av Royal Philharmonic Orchestra, og en duett med Michael Bublé på «Fever». Det medfølger et 12 siders hefte.


Track list; 1. Burning Love, 2. It's Now Or Never, 3. Love Me Tender, 4. Fever (feat Michael Bublé), 5. Bridge Over Troubled Water, 6. And The Grass Won't Pay No Mind, 7. You've Lost That Loving Feeling, 8. There's Always Me, 9. Can't Help Falling In Love, 10. In The Ghetto, 11. How Great Thou Art, 12. Steamroller Blues, 13. An American Trilogy, 14. If I Can Dream

If I Can Dream (UK Box Set)

October 30/ 30. Oktober

The Sony Music release If I Can Dream comes even in a Super Deluxe edition. This contains 1 CD, 2 Vinyl LPs, a poster and a 12” booklet, all housed in a box. The CD contains three bonus tracks; “Anything That's Part of You”, “What Now My Love” and “Heartbreak Hotel”.


Sony Music utgivelsen If I Can Dream kommer også som en Super Deluxe edition. Denne inneholder 1 CD, 2 Vinyl LPs, en poster og et 12” hefte … alt samlet i en boks. Denne CD-platen inneholder tre bonusspor; “Anything That's Part of You”, “What Now My Love” og “Heartbreak Hotel”.

The Many Faces of Elvis Presley

October 30/ 30. Oktober

The Music Brokers label has released a new 3CD; The Many Faces of Elvis Presley (A Journey through the Inner World of EP). This collection contains only two original songs with Elvis (“Good rockin' tonight” and Baby let's play house”), plus the duet-version of "In the Ghetto" with Lisa Marie, and two songs with The Million Dollar Quartet feat. Elvis. The rest of the CD’s includes cover versions, songs with Elvis’s musicians, and the original versions (with the original artists) of songs Elvis performed.


Music Brokers har sluppet en ny 3CD; The Many Faces of Elvis Presley (A Journey through the Inner World of EP). Denne samlingen inneholder kun to originalsanger med Elvis, pluss duettversjonen av "In the Ghetto" med Lisa Marie, og to sanger der han bidrar sammen med The Million Dollar Quartet. Det resterende innholdet består av coverversjoner, egne sanger med Elvis’ sangere og musikere, og de originale versjonene (med de originale artistene) av sanger Elvis fremførte.

 

The Profile

October 30/ 30. Oktober

The Profile Series label has re-released their 2CD Elvis Presley: The Profile. This set was initially released in October 2014, and contains a combination of well-known songs and interviews.


Profile Series har sluppet en reutgivelse av 2CD’en Elvis Presley: The Profile. Denne ble opprinnelig sluppet i oktober 2014, og inneholder en kombinasjon av velkjente sanger og intervjuer.

Sam Phillips - The Man Who Invented Rock 'n' Roll

October 30/ 30. October

Yep Roc Records has released a new CD-release in conjunction the Peter Guralnick book Sam Phillips - The Man Who Invented Rock 'n' Roll. This 2CD includes four songs with Elvis Presley.


Yep Roc Records har sluppet en ny CD som slippes i forbindelse med boken Sam Phillips - The Man Who Invented Rock 'n' Roll, skrevet at Peter Guralnick. Denne inneholder fire sanger med Elvis Presley.

Elvis in West Texas

November 2/ 2. November

FTD has released a new 5’’ CD; Elvis in West Texas. This contains a soundboard recording of the evening show in County Coliseum in Odessa on May 30, 1976.


FTD har sluppet en ny 5’’ CD; Elvis in West Texas. Denne inneholder et soundboard-opptak fra kveldsshowet i County Coliseum i Odessa den 30. mai 1976.

Live a Little, Love a Little

November 2/ 2. November

FTD has released a new 7’’ CD in the series «Classic Albums Series»; Live a Little, Love a Little. This single CD contains the four movie songs, and selected outtakes.


FTD har sluppet en ny 7’’ CD i sin serie med klassiske album; Live a Little, Love a Little. Denne inneholder de fire sangene fra filmen pluss utvalgte outtakes.

Elvis: Ultimate Christmas

November 2/ 2. November

Sony Music (Walmart) has released a new 2CD; Elvis: Ultimate Christmas (Walmart Exclusive). It contains 30 tracks and combines the best of Elvis' Christmas songs plus the songs from Elvis Christmas Duets from 2008.


Sony Music (Walmart) har sluppet en ny 2CD; Elvis: Ultimate Christmas (Walmart Exclusive). Denne 2CD inneholder 30 spor … en kombinasjon av kjente julesanger og platen Elvis Christmas Duets fra 2008.

Atlanta, Second Stop

November 3/ 3. November

The MxF label has released a new CD; Atlanta, Second Stop. This contains the 8.30 PM Show at the Omni Coliseum in Atlanta on June 29, 1973.


MxF har sluppet en ny CD; Atlanta, Second Stop. Denne inneholder kveldsshowet i Omni Coliseum, Atlanta den 29. juni 1973.

Bright Lights, Big City

November 6/ 6. November

Straight Arrow has released a new CD; Bright Lights, Big City (from the „booth tapes“ Vol. 7). This contains an audience recording from the Dinner Show in Las Vegas on February 20, 1973.


Straight Arrow har sluppet en ny CD; Bright Lights, Big City (from the „booth tapes“ Vol. 7). Denne inneholder et publikumsopptak fra middagsshowet i Las Vegas den 20. februar 1973.

Elvis' Christmas Album

November 8/ 8. November

The One label has released a new CD in their “Original Album Series”; Elvis’ Christmas Album. This contains the original mono album and outtakes.


One har sluppet en ny CD i sin serie “Original Album Series”; Elvis’ Christmas Album. Denne inneholder det originale albumet i mono og noen outtakes.

Sincerely Elvis

November 8/ 8. November

The One label has released a new CD in their “Bootleg Series”; Sincerely Elvis. This contains the original mono versions of the “Flaming Star” soundtrack, mono versions of the singles from the same period and some outtakes.


One har sluppet en ny CD i serien “Bootleg Series”; Sincerely Elvis. Denne inneholder de originale monoversjonene fra filmen “Flaming Star”, mono versjonene av diverse singler fra samme periode, og noen outtakes.

Elvis: It's A Rock & Roll Christmas

November 13/ 13. November

The Deep Blue label has released a new 2CD; Elvis: It's A Rock & Roll Christmas. This set contains a combination of Christmas songs, gospels and regular hits. CD 1 is the original Elvis’ Christmas Album from 1957. CD 2 is a selection of 25 well-known songs. The track list and title of this release is identical to the Go Entertain label CD, released in October 2013.


Deep Blue har sluppet en ny 2CD; Elvis: It's A Rock & Roll Christmas. Dette settet inneholder en kombinasjon av julesanger, gospels og regulære hits. CD 1 inneholder Elvis’ Christmas Album fra 1957. CD 2 inneholder 25 velkjente sanger. Innhold og tittel på denne platen er identisk med en CD utgitt av Go Entertain i oktober 2013.

Elvis: Love - Rock - Movies - Live

November 13/ 13. November

Sony Music (Brazil) has released a 4CD box set; Elvis: Love - Rock - Movies - Live. We have no information about the track-list.


Sony Music (Brazil) har sluppet en ny 4CD boks; Elvis: Love - Rock - Movies - Live. Vi har ingen informasjon om innholdet på denne.

Only! Elvis Presley

November 20/ 20. November

The Naïve label has released a new CD: Only! Elvis Presley. This contains only well-known songs from the 50s.


Naïve har sluppet en ny CD: Only! Elvis Presley. Denne inneholder bare kjente sanger fra 50-tallet.

That's The Wonder, The Wonder Of You

November 22/ 22. November

The Rockabilly label has released a new 4CD long box; That’s The Wonder, The Wonder Of You. This set contains 4 Las Vegas shows from 1971; Midnight Show January 27, Midnight Show January 28, Midnight Show January 29, and Closing Show February 23.


Rockabilly har sluppet en ny 4CD boks; That’s The Wonder, The Wonder Of You. Denne inneholder opptak av fire show i Las Vegas fra 1971; Midnattsshowet den 27. januar, Midnattsshowet den 28. januar, Midnattsshowet den 29. januar, og avslutningsshowet den 23, februar.

Solid as Rock

November 23/ 23. November

Straight Arrow has released a new CD; Solid as Rock. This contains audience recordings of both the Dinner and Midnight shows in Las Vegas on August 27, 1971.


Straight Arrow har sluppet en ny 2CD; Solid as Rock. Denne inneholder publikumsopptak av både middags- og middnattshowet i Las Vegas den 27. August 1971.

Trying to Get to Memphis

December 1/ 1. Desember

SR has released a Deluxe version of their first CD-release from 2005; Trying to Get to Memphis. This contains audience recordings of the Dinner Show in Las Vegas on August 11, 1971 (vinyl) and the Midnight show on August 16, 1971 (CD).


SR har sluppet en Deluxe-utgave av sin første CD-utgivelse fra 2005; Trying to Get to Memphis. Denne inneholder publikumsopptak av middagsshowet den 11. august 1971 i Las Vegas (vinyl) og middnattshowet den 16. august 1971 (CD).

A Legendary Performer

December 1/ 1. Desember

The Crown Jewel Media label has released a new 16CD box set; A Legendary Performer. This set contains more than 380 songs … most of them outtakes and alternate versions. Limited edition of 400 sets worldwide.


Crown Jewel Media har sluppet en ny 16CD boks; A Legendary Performer. Denne inneholder over 380 sanger … de fleste av dem er alternative tagninger og outtakes. Kommer i et begrenset opplag på 400 stk.

Back On Track

December 8/ 8. Desember

The E.P Collector label has released a new CD; Back On Track. This contains an audience recording of the show in Johnson City, Tennessee on March 18, 1976.


E.P Collector har sluppet en ny CD; Back On Track. Denne inneholder et publikumsopptak av showet i Johnson City, Tennessee den 18. mars 1976.

Always On My Mind and The Memphis Record

December 8/ 8. Desember

An unknown label has released a new 2CD combo; Always On My Mind and The Memphis Record. This contains the two original albums released in 1985 and 1987.


Et ukjent selskap har sluppet en ny 2CD sett; Always On My Mind and The Memphis Record. Denne inneholder de to originale albumene utgitt i henholdsvis 1985 og 1987.

“Come Along" With Frankie & Johnny

December 8/ 8. Desember

An unknown label has released a new 3CD set; “Come Along" With Frankie & Johnny. This contains masters, mono versions and outtakes from the “Frankie And Johnny” sessions.


Et ukjent selskap har sluppet en ny 3CD boks; “Come Along" With Frankie & Johnny. Denne inneholder mastere, monoversjoner og outtakes fra «Frankie and Johnny» sesjonene.

Elvis’ Christmas Album - 3D Mono

December 12/ 12. Desember

An unknown label has released a new CD; Elvis’ Christmas Album - 3D Mono. The label claims that “thanks to the latest technologies in audio development” … “this recordings sound like they were recorded yesterday, while keeping the integrity of the original recording intact”.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Elvis’ Christmas Album - 3D Mono. Selskapet kan fortelle oss; «takket være den nyeste teknologien innenfor lydutvikling … vil disse sangene høres ut som om de ble spilt inn i går, samtidig som integriteten til den originale innspillingen holdes intakt».

Bicentennial Superstar - Volume 3

December 12/ 12. Desember

The TNT label has released a new 2CD release; Bicentennial Superstar - Volume 3. This contains the shows in El Paso, Texas on June 2, 1976 and Huntsville, Alabama on September 6, 1976.


TNT har sluppet en ny 2CD; Bicentennial Superstar - Volume 3. Denne inneholder showene i El Paso, Texas den 2. juni 1976 og Huntsville, Alabama den 6. september 1976.

Right Direction In Johnson City

December 12/ 12. Desember

Touchdown has released a new CD; Right Direction In Johnson City. This contains an audience recording of the show in Johnson City on March 19, 1976.


Touchdown har annonsert en ny CD; Right Direction In Johnson City. Denne inneholder et publikumsopptak av showet i Johnson City den 19. mars 1976.

Elvis in Alabama

December 14/ 14. Desember

FTD has released a new 2CD; Elvis in Alabama. This 5’’ digipack contains both the afternoon and evening show in Huntsville, Alabama on September 6, 1976.


FTD har sluppet en ny 2CD; Elvis in Alabama. Denne 5 tommers digipack inneholder både ettermiddags- og kveldsshowet i Huntsville, Alabama den 6. september 1976.

Elvis’ Golden Records Volume 3

December 14/ 14. Desember

FTD has released a new 2CD; Elvis’ Golden Records Volume 3. This 7’’ digipack contains the original album and a selection of outtakes.


FTD har sluppet en ny 2CD; Elvis’ Golden Records Volume 3. Denne 7 tommers digipack inneholder det originale albumet og et utvalg med outtakes.

Christmas Classics

December 18/ 18. Desember

This year’s official EPE Fan Club Presidents CD. This contains three songs: 1. The Wonderful World of Christmas - 2. Holly Leaves And Christmas Trees - 3. If Everyday Was Like Christmas


Dette årets offisielle EPE Fan Club Presidents CD. Denne inneholder tre sanger: 1. The Wonderful World of Christmas - 2. Holly Leaves And Christmas Trees - 3. If Everyday Was Like Christmas

Elvis: The Complete Sun Masters

December 18/ 18. Desember

The Elvis One label has released a new CD; Elvis: The Complete Sun Masters. This includes all SUN masters and some outtakes.


Elvis One har sluppet en ny Cd; Elvis: The Complete Sun Masters. Denne inneholder alle SUN-masterne og et utvalg outtakes.

The Rehearsals - Elvis: That's The Way It Is

December 21/ 21. Desember

An unknown label has released a new 8CD box set; Elvis: That's The Way It Is "The Rehearsals". This contains both studio and stage rehearsals from July and August 1970.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny 8CD boks; Elvis: That's The Way It Is "The Rehearsals". Denne inneholder øvelsesopptak fra juli og august 1970.

827 Thomas Crown Affair

December 23/ 23. Desember

The Victrola label has released a new CD; 827 Thomas Crown Affair. This release contains the songs from the classic album From Elvis in Memphis in undubbed versions, plus some bonus tracks.


Victrola har sluppet en ny CD; 827 Thomas Crown Affair. Denne inneholder sanger fra det klassiske albumet From Elvis in Memphis i u-dubbede versjoner, pluss noen bonusspor.

Rejuvenated and Rockin’

December 23/ 23. Desember

Gravel Road Music has released a new CD; Rejuvenated and Rockin’. This contains the show in Las Vegas on December 14, 1975. In 2011, FTD released this show on Fashion for a King.


Gravel Road Music har sluppet en ny CD; Rejuvenated and Rockin’. Denne inneholder showet i Las Vegas den 14. desember 1975. Showet har vært ute tidligere på FTD-utgivelsen Fashion for a King.

Hits Of The 70's Volume 2

December 23/ 23. Desember

An unknown label has released a new CD; Hits Of The 70's Volume 2. This contains single masters, outtakes and undubbed versions.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Hits Of The 70's Volume 2. Denne inneholder singelmastere, outtakes og udubbede versjoner.

Return to Sender

December 23/ 23. Desember

An unknown label has released a new CD; Return to Sender. This is a CD-version of the collection released by Pickwick in 1981. A poster and some alternate versions are included.


Et ukjent plateselskap har sluppet en ny CD; Return to Sender. Dette er en CD-versjon av Pickwick-kolleksjonen utgitt i 1981. En poster og noen alternative tegninger er inkludert.

Easy Come, Easy Go

December 23/ 23. Desember

An unknown label has released a new CD; Easy Come, Easy Go. This is a CD-version of the rare Easy Come, Easy Go LP released in Australia and New Zealand in 1966. It contains all songs from the movie, and a selection of other movie songs. As a bonus there is included some outtakes and movie versions of the songs from Easy Come, Easy Go.


Et ukjent plateselskap has sluppet en ny CD; Easy Come, Easy Go. Dette er en CD-versjon av den sjeldne LP-platen som ble utgitt i Australia og New Zealand fra 1966. Den inneholder alle sangene fra filmen og et utvalg andre kjente sanger. Som bonus er det inkludert noen outtakes og filmversjoner av sangene fra Easy Come, Easy Go.