Elvis CD Releases July - December 2013

Elvis: Original Recordings

July 1/ 1. Juli

Go Entertain releases a new budget 3CD; Elvis: Original Recordings. This contains 82 tracks, all from the 50’s output, including all the songs from Elvis’ Christmas Album.


Go Entertain slipper en ny lavpris 3CD-boks; Elvis: Original Recordings. Denne inneholder 82 sanger, alle fra 50-tallet, inkludert hele Elvis’ Christmas Album.

Elvis: All-Round Entertainer

July 1/ 1. Juli

Go Entertain releases a new budget 3CD Box-set; Elvis-All Round Entertainer. This release contains 75 well-known songs from the 50’s.


Go Entertain slipper en ny lavpris 3CD boks; Elvis-All Round Entertainer. Denne samlingen inneholder 75 velkjente sanger fra 50-tallet.

Elvis 75 The King is Born

July 1/ 1. Juli

The Go Entertain label releases even one more budget Box-set: Elvis 75 The King is Born. This 3CD release contains three CDs with 75 songs from the 50’s.


Go Entertain slipper enda en lavpris CD-boks; Elvis 75 The King is Born. Denne 3CD utgivelsen inneholder 75 sanger fra 50-tallet.

Elvis In The 50s

July 1/ 1. Juli

More budget box-set releases from the Go Entertain label; Elvis In The 50s (3CD).


Go Entertain slipper nok en 3 CD-boks; Elvis In The 50s.

Girls! Girls! Girls!

July 3/ 3. Juli

RDM Edition releases a new budget CD of the classic album Girls! Girls! Girls! in France.


RDM Edition slipper en ny utgivelse av det klassiske Girls! Girls! Girls! albumet i Frankrike.

25 Legendary Hits

July 12/ 12. Juli

The Soulfood label has re-released three new budget CDs; Elvis - The King Of Rock ´n´ Roll: 25 Legendary Hits (initially released in 2007). This release includes only well-known material.


Soulfood slipper 3 re-utgivelser i lavpris-kategorien; Elvis - The King Of Rock ´n´ Roll: 25 Legendary Hits (opprinnelig utgitt i 2007). Denne inneholder kun velkjent materiale.

Best Of Elvis Presley - Jailhouse Rock

July 12/ 12. Juli

The Soulfood label has re-released three new budget CDs; Best Of Elvis Presley - Jailhouse Rock (2CD) (initially released in 2012). This release includes only well-known material.


Soulfood slipper 3 re-utgivelser i lavpris-kategorien; Best Of Elvis Presley - Jailhouse Rock (2CD) (opprinnelig utgitt i 2012). Denne inneholder kun velkjent materiale.

White Christmas

July 12/ 12. Juli

The Soulfood label has re-released three new budget CDs; Elvis Presley - White Christmas (initially released in 2012). This release includes only well-known material.


Soulfood slipper 3 re-utgivelser i lavpris-kategorien; Elvis Presley - White Christmas (opprinnelig utgitt i 2012). Denne inneholder kun velkjent materiale.

The Complete 62 Sessions

July 15/ 15. Juli

Chrome Dreams releases their sixth volume in their ongoing series; The Complete 62 Sessions.


Chrome Dreams slipper sin sjette utgivelse i deres serie; The Complete 62 Sessions.

Girls! Girls! Girls!

July 22/ 22. Juli

Hallmark releases a CD of the classic Elvis-soundtrack; Girls! Girls! Girls!


Hallmark slipper en ny CD-utgave av det klassiske Elvis-albumet Girls! Girls! Girls!

Un’ora Con

July 30/ 30. Juli

The Pid budget label releases a new CD; Un’ora Con.


Lavpris-selskapet Pid slipper en ny CD; Un’ora Con.

Elvis At Stax Radio Promo CD

August 1/ 1. August

Joyride Media releases this collector’s item Elvis At Stax Radio Promo CD.


Joyride Media slipper Elvis At Stax Radio Promo CD.

Elvis At Stax - Deluxe Edition

August 6/ 6. August

Sony Legacy has released a new 3CD; Elvis at Stax – 40th Anniversary (Deluxe Edition). This contains all masters recorded in Stax Studios, plus alternate takes. All songs are re-mastered.


Sony Legacy har sluppet en ny 3CD utgivelse; Elvis at Stax – 40th Anniversary (Deluxe Edition). Denne inneholder alle masterinnspillingene gjort i Stax-studioet, pluss en del alternative tagninger. Lyden er mastret på nytt.

Elvis At Stax

August 6/ 6. August

Sony Legacy has also released a new single CD of the Elvis at Stax – 40th Anniversary. This contains 17 tracks recorded in Stax Studios (all tracks are included on the Deluxe Edition). All songs are re-mastered.


Sony Legacy har også sluppet en enkel CD av Elvis at Stax – 40th Anniversary. Denne inneholder 17 sanger gjort i Stax-studioet (alle er inkludert på Deluxe-utgaven). Lyden er mastret på nytt.

Star Collection - Elvis Presley

August 13/ 13. August

Sony Music Venezuela has released the CD Star Collection - Elvis Presley. The content is identical with the official 2002 collection ELV1S 30 #1 Hits.


Sony Music Venezuela har sluppet CD-platen Star Collection - Elvis Presley. Innholdet på denne er identisk med den offisielle ELV1S 30 #1 Hits fra 2002.

Turning Night Into Daytime

August 16/ 16. August

Rainbow Records releases a new CD; Turning Night Into Daytime. This contains an audience recording of the Midnight Show in Las Vegas August 31, 1973.


Rainbow Records slipper en ny CD-utgivelse; Turning Night Into Daytime. Denne inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet i Las Vegas 31. august 1973.

Elvis - Losin´ Out In Vegas

August 22/ 22. August

Straight Arrow releases a new CD; Elvis - Losin´ Out In Vegas. This contains an audience recording of the dinner show in Las Vegas December 5th 1976. Superfan Anne E. Nixon recorded the show, and she has written the liner notes.


Straight Arrow slipper en ny CD-utgivelse; Elvis - Losin´ Out In Vegas. Denne inneholder et publikumsopptak fra middagsshowet i Las Vegas 5. desember 1976. Superfan Anne E. Nixon spilte inn konserten på kassett, og det er hun som også har skrevet heftet som medfølger.

Houston, We Have A Problem

August 22/ 22. August

Audionics releases a new CD; Houston, We Have A Problem. This contains a soundboard recording of the 2:30 pm Show in Houston, Texas August 28th 1976.


Audionics slipper en ny CD-utgivelse; Houston, We Have A Problem. Denne inneholder et soundboard-opptak av ettermiddagskonserten i Houston, Texas 28. august 1976.

Elvis Presley la Selection

August 26/ 26. August

Sony Music Catalogue releases a new 3CD-box release; Elvis Presley la Selection.


Sony Music Catalogue slipper en ny 3CD-boks; Elvis Presley la Selection.

Merry Christmas… Love, Elvis

August 27/ 27. August

Sony Custom Marketing Group releases a new CD-release; Merry Christmas… Love, Elvis. The Holiday season arrives early this year!


Sony Custom Marketing Group slipper en ny CD-utgivelse; Merry Christmas… Love, Elvis. Julen kommer tidlig i år!

30# 1 Hits / 2nd To None

August 30/ 30. August

RCA / Sony Legacy re-release the success records 30# 1 Hits / 2nd To None on a double CD. These CDs was initially released in 2002 and 2003.


RCA / Sony Legacy relanserer suksessplatene 30# 1 Hits / 2nd To None på en dobbelt CD. Opprinnelig utgitt i henholdsvis 2002 og 2003.

Mood Swings

August 30/ 30. August

The Rock Legends label releases their third CD; Mood Swings. This 2CD contains a soundboard recording of the infamous Closing Show in Las Vegas September 2, 1974. On the second CD we get an audience recording of the Midnight Show August 20th from the same Las Vegas season.


Rock Legends slipper deres tredje CD-utgivelse; Mood Swings. Denne inneholder et soundboard opptak av det beryktede avslutningsshowet i Las Vegas 2. september 1974. CD 2 inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet den 20. august fra samme Las Vegas sesong.

Memphis Blues Collection: Elvis Presley & the Songs That Drove Him Wild

September 3/ 3. September

Video Music Inc . releases a new CD; Memphis Blues Collection: Elvis Presley & the Songs That Drove Him Wild. This contains original recording of the songs, performed by the original artists, Elvis listened to.


Video Music Inc. slipper en ny CD-utgivelse; Memphis Blues Collection: Elvis Presley & the Songs That Drove Him Wild. Denne inneholder original innspillinger med de sanger og artister Elvis lyttet til.

Elvis Uncovered Vol. 2

September 3/ 3. September

Sony Music releases a new CD collection; Elvis – Uncovered Vol. 2.


Sony Music slipper en ny CD-samling; Elvis Uncovered Vol. 2.

Elvis Unplugged: Versions You Have Never Heard!

September 9/ 9. September

Something Special releases a new CD; Elvis Unplugged: Versions You Have Never Heard! This contains 20 songs with either just vocal tracks or backing tracks.


Something Special slipper en CD-utgivelse; Elvis Unplugged: Versions You Have Never Heard! Denne inneholder 20 sanger som enten inneholder KUN vokal eller KUN akkompagnementet.

The Christmas Songs

September 9/ 9. September

Weltrecord has released yet another Holiday-collection with Elvis; The Christmas Songs (Elvis Presley and Friends). This release contains 11 of the 12 songs from the classic Elvis’ Christmas Album (“O Little Town of Bethlehem” are performed by another artist), and “Old Shep”. In addition there’s 8 tracks performed by other artists.


Weltrecord slipper enda en ny julekolleksjon med Elvis; The Christmas Songs (Elvis Presley and Friends). Denne utgivelsen inneholder 11 av de 12 sporene som var inkludert på det klassiske Elvis’ Christmas Album («O Little Town of Bethlehem» er her fremført av en annen artist), og «Old Shep». I tillegg får vi 8 sanger fremført av andre artister.

Keep On Turnin'

September 12/ 12. September

Touchdown Productions releases their 20th CD; Keep On Turnin'. This contains an audience recording of the in Las Vegas August 26, 1971.The overall sound is told to be of very good quality for an audience recording.


Touchdown Productions slipper sin CD nummer 20; Keep On Turnin'. Denne inneholder et publikumsopptak av middagsshowet i Las Vegas 26. August 1971. Lyden skal etter sigende være av meget god kvalitet tatt i betraktning at dette er et publikumsopptak.

The Creeping Crud Express

September 12/ 12. September

The Audionics label releases a new double CD; The Creeping Crud Express. This contains soundboard recordings of the 8:30 pm show in Dallas, Texas on June 6th, 1975, and the 2:30 pm show in Shreveport, Louisiana on June 7th, 1975. Parts of the show in Texas were released on the Silver Box (Elvis Aron Presley).


Audionics slipper en ny dobbelt CD; The Creeping Crud Express. Denne inneholder soundboard-opptak av 20:30 showet i Dallas, Texas 6. Juni 1975, og 14:30 showet i Shreveport, Louisiana 7. Juni 1975. Deler av showet i Dallas er tidligere utgitt på den store Sølv-Boksen (Elvis Aron Presley).

Elvis Presley (Debut Album) plus Elvis

September 16/ 16. September

Hoodoo Records releases a new CD-release; Elvis Presley (Debut Album) plus Elvis. This also includes bonus tracks.


Hoodoo Records har annonsert en ny CD-utgivelse; Elvis Presley (Debut Album) plus Elvis. Denne inneholder også bonusspor.

It's a Rock'n'Roll Christmas

September 18/ 18. September

The Go Entertainment label has released a new CD release; It's a Rock'n'Roll Christmas.


Go Entertainment har sluppet en ny CD-utgivelse; It's a Rock'n'Roll Christmas.

Elvis Christmas – Hits And Ballads

September 23/ 23. September

The Xtra label has announced a new budget CD; Elvis Christmas – Hits And Ballads. This contains 24 tracks (the complete Elvis’ Christmas Album, and a choice of hits).


Xtra har annonsert en ny lavpris CD; Elvis Christmas – Hits And Ballads. Denne inneholder 24 spor (det komplette Elvis’ Christmas Album, og et utvalg hits).

Leaner And Meaner Than Ever

September 26/ 26. September

Gravelroad has announced their third release in their series of shows from the January/ February ’71 season in Las Vegas; Leaner And Meaner Than Ever. This CD contains a soundboard recording of the Midnight Show January 28, 1971. All packed into a tri-fold deluxe digipack with extensive booklet and liner notes and plenty of photos to match the two previous releases (Snowbird and Only Believe) of this excellent 1971 January / February Vegas season.


Gravelroad har annonsert deres tredje utgivelse i serien av show fra januar-februar sesongen i Las Vegas i 1971; Leaner And Meaner Than Ever. Denne inneholder et soundboard-opptak fra midnattsshowet 28. januar 1971. Utgivelsen kommer i digipack, med et utfyllende hefte, i samme ånd som de to forutgående utgivelsene Snowbird og Only Believe, som inneholder rikelig med bilder fra Elvis’ utmerkede Las Vegas sesong i januar/ februar 1971.

The Classic Christmas Album

September 27/ 27. September

Sony Music has re-released the Christmas collection Elvis Presley - The Classic Christmas. This CD was initially released in 2012.


Sony Music har relansert julesamlingen Elvis Presley - The Classic Christmas Album. Denne kom opprinnelig ut i fjor.

9,000.000 Facebook Fans Can’t Be Wrong

September 30/ 30. September

The official Elvis Facebook-site recently reached 9,000.000 followers, and the import label Star celebrates this by releasing a new CD; 9,000.000 Facebook Fans Can’t Be Wrong – The Alternate Gold Records. This CD contains 30 tracks of alternate takes and versions of well-known hits.


Den offisielle Elvis Facebook-siden nådde nylig 9 millioner følgere, og i den forbindelse gir bootleg-selskapet Star ut en ny CD; 9,000.000 Facebook Fans Can’t Be Wrong – The Alternate Gold Records. Denne utgivelsen inneholder 30 alternative versjoner og tagninger av velkjente hits.

Elvis In Demand

October 1/ 1. Oktober

An unknown import label has released a CD release of the 1977 UK LP; Elvis in Demand. This release is housed in a 3- panel digipack, and comes in a limited edition of 500 copies.


Et ukjent bootleg-selskap slipper en CD-utgivelse av den engelske LP-platen fra 1977; Elvis In Demand. Denne kommer i digipack, og opplaget er begrenset til 500 enheter.

The Ultimate Performance

October 1/ 1. Oktober

An unknown import label has released a CD release of the 1981 K-Tel UK LP; The Ultimate Performance. This album contains live tracks from the albums Elvis In Person, Elvis Live On Stage At Madison Square Garden, and Aloha From Hawaii edited together to make it sound like one complete concert. This release is housed in a 3- panel digipack, and comes in a limited edition of 500 copies.


Et ukjent bootleg-selskap slipper en CD-utgivelse av den engelske K-Tel LP-platen fra 1981; The Ultimate Performance. Albumet inneholder konsertopptak fra platene Elvis In Person, Elvis Live On Stage At Madison Square Garden, og Aloha From Hawaii. Sangene satt sammen slik at det høres ut som en komplett konsert. Denne kommer i digipack, og opplaget er begrenset til 500 enheter.

Love Me Tonight

October 8/ 8. Oktober

SR Records releases a new CD; Love Me Tonight. This contains an audience recording of the Midnight Show in Las Vegas February 13, 1971. This CD comes in a deluxe digipack.


SR Records slipper en ny CD-utgivelse; Love Me Tonight. Denne inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet i Las Vegas 13. februar 1971. Utgivelsen kommer i digipack.

A Legendary Performer Box

October 10/ 10. Oktober

In 1974 RCA launched the highly acclaimed Legendary Performer series, combining classic recordings with unreleased rarities. This 8 CD set A Legendary Performer Box presents an expanded version of the original albums packed with outtakes, rare mixes and selected live performances.


I 1974 lanserte RCA den kritikerroste serien A Legendary Performer. Serien kombinerte velkjente innspillinger med, den gangen, tidligere uutgitte versjoner. Denne 8CD-boksen A Legendary Performer Box presenterer utvidede versjoner av platene, og de inneholder et vell av alternative tagninger og sjeldne versjoner.

The King: 75th Anniversary

October 11/ 11. Oktober

RCA International (Sony Music) has announced another compilation; the 2CD The King: 75th Anniversary. This collection is only including well-known material.


RCA International (Sony Music) har annonsert enda en kolleksjon; The King: 75th Anniversary (2CD). Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

Elvis Presley - Original Masters Collection

October 14/ 14. Oktober

Play 24-7 has released a 2CD collection; Elvis Presley - Original Masters Collection. This collection contains only well-known songs.


Play 24-7 har sluppet 2CD-samlingen Elvis Presley - Original Masters Collection. Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

Songs For Christmas

October 18/ 18. Oktober

Cargo re-issue their budget compilation; Songs For Christmas. This contains all the songs from Elvis’ Christmas Album.


Cargo slipper på nytt en av sine lavpris-kolleksjoner; Songs For Christmas. Denne inneholder alle sangene fra Elvis’ Christmas Album.

Christmas Gift

October 18/ 18. Oktober

Cargo will re-issue their budget compilation; Christmas Gift. This is a 3CD box, with one CD of Christmas songs, and two CDs with 50s hits.


Cargo slipper på nytt en av sine lavpris-kolleksjoner; Christmas Gift. Dette er en 3CD-boks, der en CD inneholder julesanger og de 2 andre platene inneholder 50-talls hits.

Elvis Presley The 1950’s Box Set Series

October 22/ 22. Oktober

Walmart are presenting a rerelease of the RCA/Legacy 4CD box set The Music Of Elvis Presley The 1950s, now christened Elvis Presley The 1950’s Box Set Series. It contains 48 tracks of well-known Elvis songs. The original release from 2009 was a book sized cardboard box, this release seems to be in a regular CD box.


Walmart presenterer en re-utgivelse av RCA/Legacy 4CDboksen The Music Of Elvis Presley The 1950s, nå døpt Elvis Presley The 1950’s Box Set Series. Den inneholder 48 kjente Elvis-sanger. Den opprinnelige versjonen fra 2009 var en digi-pack i pocketbokstørrelse, denne nye utgivelsen ser ut til å være en vanlig CD-boks.

The On Stage Season

October 23/ 23. Oktober

FTD releases the 2CD The On Stage Season. This contains both the Opening Show (January 26th) and the Closing Show (February 23th) during Elvis’ second season in Las Vegas (Jan/ Feb 1970).


FTD slipper en 2CD utgivelse døpt The On Stage Season. Denne inneholder både åpningsshowet (26. januar) og avslutningsshowet (23. februar) fra Elvis’ andre sesong i Las Vegas (jan/feb 1970).

Elvis In Cafe Europa: G. I. Blues - Volume 2

October 23/ 23. Oktober

FTD releases the second volume of the G.I. Blues sessions; Elvis In Cafe Europa: G. I. Blues - Volume 2 (2CD 7’’).


FTD slipper volum 2 av G.I. Blues sesjonene; Elvis In Cafe Europa: G. I. Blues - Volume 2 (2CD 7’’).

Elvis: February 1977: Still The King

October/ Oktober

An unknown label releases new CD-release; Elvis: February 1977: Still The King. This CD contains a mishmash of soundboard recordings from Elvis’ ’77 tours.


Et ukjent plateselskap slipper en ny CD-utgivelse; Elvis: February 1977: Still The King. Denne inneholder en lapskaus av soundboard-innspillinger fra Elvis’ ’77 turnéer.

Elvis' Favorite Gospel Songs

November 1/ 1. November

Drive In Records has released a CD-release of the 1977 LP; Elvis' Favorite Gospel Songs - Sung By J. D. Sumner & The Stamps Quartet.


Drive In Records har sluppet en CD-utgivelse av 1977 LP’en Elvis' Favorite Gospel Songs - Sung By J. D. Sumner & The Stamps Quartet.

The Nation's Favourite Elvis Songs

November 4/ 4. November

Sony Music TV Projects has released a new CD; The Nation's Favourite Elvis Songs. This comes in both a single and a double CD version. This CD is made in connection with the ITV show The Nation's Favourite Elvis Song, a 90-minute prime-time TV special focused on the top 20 songs by Elvis. The production will air in the UK.


Sony Music TV Projects slipper en ny CD; The Nation's Favourite Elvis Songs. Den vil slippes både som en enkel CD og dobbelt CD. Denne CD-utgivelsen er laget i forbindelse med ITV showet The Nation's Favourite Elvis Song, en 90-minutters prime-time TV spesial som fokuserer på de 20 mest populære Elvis-sangene. Produksjonen vil bli TV-sendt i Storbritannia.

The Nation's Favourite Elvis Songs (2CD Edition)

November 4/ 4. November

Sony Music TV Projects has released a new CD; The Nation's Favourite Elvis Songs. This comes in both a single and a double CD version. This CD is made in connection with the ITV show The Nation's Favourite Elvis Song, a 90-minute prime-time TV special focused on the top 20 songs by Elvis. The production will air in the UK.


Sony Music TV Projects slipper en ny CD; The Nation's Favourite Elvis Songs. Den vil slippes både som en enkel CD og dobbelt CD. Denne CD-utgivelsen er laget i forbindelse med ITV showet The Nation's Favourite Elvis Song, en 90-minutters prime-time TV spesial som fokuserer på de 20 mest populære Elvis-sangene. Produksjonen vil bli TV-sendt i Storbritannia.

Elvis Presley

November 5/ 5. November

Wagram Music releases the collection Elvis Presley. This CD contains only well-known songs.


Wagram Music slipper samlingen Elvis Presley. Denne inneholder kun velkjent materiale.

Purely... Elvis Presley

November 12/ 12. November

Delta England released a new 2CD; Purely... Elvis Presley. This release contains only well-known songs.


Delta England har sluppet en nye 2CD; Purely... Elvis Presley. Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

Unedited Masters – Nashville 1970 Revisited

November 12/ 12. November

Venus has announced a new CD; Unedited Masters – Nashville 1970 Revisited. This volume of the Unedited Masters series contains studio outtakes from the Nashville sessions in 1970.


Venus har annonsert en ny CD; Unedited Masters - Nashville 1970 Revisited. Dette volumet inneholder alternative versjoner av sanger innspilt i Nashville i 1970.

Things Get Loose In Tuscaloosa

November 16/ 16. November

The Audionics label has released a new CD Release; Things Get Loose In Tuscaloosa. This is their third soundboard release in a short while, and it seems like this label’s experiencing a second wind. The two former releases were Houston We Have A Problem and The Creeping Crud Express. This new CD contains a (almost complete) soundboard recording of the show in Tuscaloosa June 3rd, 1975.


Audionics har sluppet en ny CD-utgivelse; Things Get Loose In Tuscaloosa. Dette er deres tredje soundboard-utgivelse på kort tid, og det virker som at selskapet er i skikkelig medvind om dagen. De to andre utgivelsene det er snakk om er Houston We Have A Problem og The Creeping Crud Express. Denne nye CD-platen inneholder et (nesten komplett) soundboard-opptak av showet i Tuscaloosa 3. juni 1975.

Milestones

November 19/ 19. November

RCA Victor/ Legacy (Sony Music) has released yet another compilation CD; Milestones. This CD contains only well-known songs.


RCA Victor/ Legacy (Sony Music) har sluppet enda en ny CD-samling; Milestones. Denne inneholder kun velkjent materiale.

Fort Worth Texas

November 21/ 21. November

A new import release has been released; Fort Worth Texas. This contains a soundboard recording of the complete show in Fort Worth, Texas on June 15, 1974 (3 PM). In addition, we get 5 bonus tracks from Fort Worth, Texas June 3, 1976. The main show on this CD was originally released on the 2002 release The Man In White - Volume 1.


Det er sluppet en ny import-utgivelse; Fort Worth Texas. Denne inneholder et soundboard-opptak av ettermiddagsshowet i Fort Worth, Texas den 15. juni 1974. I tillegg får vi 5 bonusspor hentet fra samme sted, innspilt under showet 3. juni 1976. 1974-showet har tidligere vært ute på import-utgivelsen The Man In White - Volume 1.

Roots Revolution

November 25/ 25. November

The Tomato label has launched the re-release of their 2002 CD; Roots Revolution.


Tomato har sluppet reutgivelsen av deres 2002 CD; Roots Revolution.

Now And Forever

November 26/ 26. November

RCA / Sony Legacy have announced a new CD-release; Now And Forever. This release contains only well-known songs.


RCA / Sony Legacy har annonsert en ny CD-utgivelse; Now And Forever. Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

Moody Blue

November 29/ 29. November

Moody Blue (FTD) includes all 10 album tracks, plus alternate takes and undubbed versions. In addition we get live versions of “My Way” (Saginaw April 25, 1977), “America The Beautiful” (Las Vegas December 13, 1975 MS) and “Softly As I Leave You” (Las Vegas December 13, 1975 MS); rough mixes of “Blue Eyes Crying In The Rain” and “Bitter They Are, Harder They Fall”; a splice live/studio mix of “America The Beautiful”.


Moody Blue (FTD) inneholder samtlige 10 albumspor, samt alternative tagninger og u-dubbede versjoner. I tillegg er det inkludert konsertversjoner av «My Way» (Saginaw 25. april 1977), «America The Beautiful» (Las Vegas 13. desember 1975 MS) og «Softly As I Leave You» (Las Vegas 13. desember 1975 MS); rå-mikser av «Blue Eyes Crying In The Rain» og «Bitter They Are, Harder They Fall»; en studio/ live miks av «America The Beautiful».

From Elvis At American Sound Studios

November 29/ 29. November

On From Elvis At American Sound Studios FTD presents the remaining recordings from the legendary sessions at American Sound in Memphis in 1969. It contains the 9 remaining masters, plus alternate takes and versions. It also includes 8 alternate takes and versions of songs from Back In Memphis and From Elvis In Memphis. In addition it contains the instrumental tracks “Memory Revival” and “Come Out, Come Out (Wherever You Are)”, the unfinished song “Poor Man’s Gold”, and the jam “It’s My Way/This Time/I Can’t Stop Loving You”.


From Elvis At American Sound Studios presenterer FTD de gjenstående masterinnspillingene fra den legendariske sesjonen i American Sound studioet i Memphis i 1969. Den inneholder 9 mastere, med alternative tagninger og versjoner. Den inneholder også 8 alternative tagninger og versjoner av sanger hentet fra Back In Memphis og From Elvis In Memphis. I tillegg får vi de instrumentale sporene «Memory Revival» og «Come Out, Come Out (Wherever You Are)», den uferdige «Poor Man’s Gold», og hele jam-sesjonen av «It’s My Way/This Time/I Can’t Stop Loving You».

It's Now Or Never - ELVIS IN MONO

November 29/ 29. November

The Elvis One label has announced another release in their Bootleg Series; It's Now Or Never - ELVIS IN MONO. This release contains 35 tracks; 18 songs in mono, from the “Elvis Is Back” sessions, and 17 home recordings.


Elvis One har annonsert enda en ny utgivelse i deres Bootleg Series; It's Now Or Never - ELVIS IN MONO. Denne utgivelsen inneholder 18 sanger i mono fra «Elvis Is Back» sesjonene, og 17 private opptak.

Elvis At Radio Recorders

November 29/ 29. November

The Elvis One label has released a new release in their Bootleg Series; Elvis At Radio Recorders. This CD contains outtakes from various recording sessions (1960-61).


Elvis One har sluppet en ny utgivelse i serien Bootleg Series; Elvis At Radio Recorders. Denne CD-platen inneholder diverse tagninger fra forskjellige sesjoner i 1960-61.

The Gift Of Elvis

November/ November

The 2008 budget-release The Gift Of Elvis is re-issued in Japan. It contains the compilations Christmas Elvis, Romantic Elvis and Rockin’ Elvis.


Lavpris utgivelsen The Gift Of Elvis fra 2008 er relansert i Japan. Denne 3CD-utgivelsen inneholder de tre samleplatene; Christmas Elvis, Romantic Elvis og Rockin’ Elvis.

King Creole Vol. 1

December 3/ 3. Desember

The French Elvis My Happiness Elvis fan club has released a promotional CD as a give-a-way for customers who spend more than 50 Euro in their shop before January 1, 2014. The CD is a reproduction of the EP King Creole Vol. 1 with the tracks “King Creole”, “New Orleans”, “As Long As I Have You” and “Lover Doll”.


Den franske Elvis fanklubben Elvis My Happiness har produsert en promo-CD som de gir til kunder som handler for mer enn 50 Euro i butikken deres før 1. januar 2014. Denne er en reproduksjon av 1958-EPen King Creole Vol. 1. Følgende spor er inkludert; «King Creole», «New Orleans», «As Long As I Have You» og «Lover Doll».

In Christmas Spirit

December 9/ 9. Desember

Patricia Records has announced the 2CD In Christmas Spirit, featuring Johnny Earl and The Jordanaires.


Patricia Records har annonsert en ny 2CD med Elvis, Johnny Earl og The Jordanaires; In Christmas Spirit.

O Come All Ye Faithful

December 9/ 9. Desember

With some help of modern technology the sound-wizards has made a duet with Elvis and Susan Doyle (of X-factor UK fame) of O Come All Ye Faithful. This song is released as a single.


Ved hjelp av moderne teknologi har man mikset sammen stemmene til Elvis og Susan Doyle (kjent fra X-faktor i England) i duetten O Come All Ye Faithful. Utgitt som singel.

Elvis Sings

December 9/ 9. Desember

This year’s Christmas CD from EPE, Lisa Marie and Priscilla has been sent out to the Presidents of chosen Elvis Fan Clubs. It contains three tracks; “It Won't Seem Like Christmas Without You”, “Silver Bells” and “Santa, Bring My Baby Back (To Me)”.


Årets Jule-CD fra EPE, Lisa Marie og Priscilla er nå sendt ut til presidentene i et utvalg Elvis fanklubber. Den inneholder tre sanger; «It Won't Seem Like Christmas Without You», «Silver Bells» og «Santa, Bring My Baby Back (To Me) ».

Christmas With Elvis

December 12/ 12. Desember

The Document label has re-released the Sony 2009 Collection Christmas With Elvis. This CD contains well-known Christmas recordings and the two bonus tracks; “I Want Elvis For Christmas” (The Holy Twins 1956) and “I Want To Spend Christmas With Elvis” (Marlene Paula 1956).


Plateselskapet Document har relansert Sony samlingen Christmas With Elvis fra 2009. Den inneholder kun kjente innspillinger med Elvis, og tribute-sanger; «I Want Elvis For Christmas» (The Holy Twins 1956), og «I Want To Spend Christmas With Elvis» (Marlene Paula 1956).

Don’t Be Cruel

December 12/ 12. Desember

The Document label has re-released the 2010 Collection Don’t Be Cruel. This 4CD box set contains well-known recordings from the 50’s.


Plateselskapet Document har relansert samlingen Don’t Be Cruel fra 2010. Denne 4CD-boksen inneholder kun kjente innspillinger med Elvis fra 50-tallet.

Going Back To Houston

December 13/ 13. Desember

The new TNT Records import label has released their first CD; Going Back To Houston. This CD contains soundboard recordings of the two shows in Houston, June 4th and 5th, 1975.


Det nye TNT Records har sluppet sin første utgivelse; Going Back To Houston. Denne 2CD-utgivelsen inneholder soundboard opptak fra showene Elvis holdt i Houston 4. og 5. juni 1975.

Closing Strong

December 13/ 13. Desember

VV has launched their fourth release; Closing Strong. This is a double vinyl/ CD combo. The vinyl contains a soundboard recording of the Closing Show in Las Vegas February 23th, 1970. The CD contains an audience recording of the Afternoon Show in Houston Astrodome March 1, 1970. The label announces that both shows come in improved sound.


VV har sluppet sin fjerde utgivelse; Closing Strong. Denne utgivelsen inneholder både en dobbel vinyl og en CD. Vinylplatene inneholder et soundboard-opptak av avslutningsshowet i Las Vegas 23. februar 1970. CD-platen inneholder kveldsshowet i Houston Astrodome 1. mars 1970. I følge utgiverne skal lyden være betydelig bedre på begge show sammenlignet med det vi har hørt før.

Living From Day To Day, Chasing A Dream

December 13/ 13. Desember

Straight Arrow has released a new 2CD; Living From Day To Day, Chasing A Dream (From „booth tapes“ Vol. 1). This release contains both the Dinner and Midnight Shows in Las Vegas on February 22, 1973. In addition there’s included parts of the Dinner Show on February 21.


Straight Arrow har sluppet en ny dobbelt CD; Living From Day To Day, Chasing A Dream (From „booth tapes“ Vol. 1). Denne inneholder både middagsshowet og midnattsshowet i Las Vegas 22. februar 1973. Som bonus for vi store deler av middagsshowet den 21. Februar.

Golden Greats

December 13/ 13. Desember

The label Play 247 (Major Babies) has a new 2CD-collection; Golden Greats (Elvis’ Golden Records/ Elvis’ Gold Records - Vol. 2). This release contains only well-known songs.


Play 247 (Major Babies) har sluppet en ny 2CD-kolleksjon; Golden Greats (Elvis’ Golden Records/ Elvis’ Gold Records - Vol. 2). Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

The Ultimate Collection

December 13/ 13. Desember

The label Play 247 (Major Babies) has a new 3CD-collection; The Ultimate Collection. This release contains only well-known songs.


Play 247 (Major Babies) har sluppet en ny 3CD-kolleksjon; The Ultimate Collection. Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

Original Masters

December 13/ 13. Desember

The label Play 247 (Major Babies) has a new 4CD-collection; Original Masters. This release contains only well-known songs.


Play 247 (Major Babies) har sluppet en ny 4CD-kolleksjon; Original Masters. Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

Elvis the Collection

December 13/ 13. Desember

The label Play 247 (Major Babies) has a new 3CD-collection; Elvis the Collection. This release contains only well-known songs.


Play 247 (Major Babies) har sluppet en ny 3CD-kolleksjon; Elvis the Collection. Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

Elvis Is Back

December 13/ 13. Desember

The label Play 247 (Major Babies) has a new 2CD-collection; Elvis Is Back (Elvis Is Back/ His Hand In Mine). This release contains only well-known songs.


Play 247 (Major Babies) har sluppet en ny 2CD-kolleksjon; Elvis Is Back (Elvis Is Back/ His Hand In Mine). Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

On Tour Rehearsals

December 15/ 15. Desember

A new Elvis On Tour Rehearsals box has been released. This box comes with 5 LPs, 3 CDs and 1 DVD and is limited to 500 copies.


En ny Elvis On Tour Rehearsals boks har blitt sluppet. Boksen inneholder 5LPs, 3CDs og 1 DVD. Den kommer i et begrenset opplag på 500 eksemplarer.


Content; LP (colored) 1 to 5; On Tour Rehearsals, March 30 – 31, 1972, RCA Studio C, Hollywood, CA, USA / CD 1 to 3; On Tour Rehearsals, March 30 – 31, 1972, RCA Studio C, Hollywood, CA, USA / DVD; On Tour Rehearsals, March 30 – 31, 1972, RCA Studio C, Hollywood, CA, USA

Elvis

December/ Desember

The CD Elvis is a new reproduction import-release following the recent Elvis In Demand and The Ultimate Performance. This compilation was initially released in 1973.


Et ukjent import-selskap har annonsert utgivelsen av 1973-samlingen Elvis. Det samme selskapet ga nylig ut samlingene Elvis In Demand og The Ultimate Performance.

Echoes Of Aloha

December 27/ 27. Desember

Audionics has released their fifth CD-release this year; Echoes Of Aloha. This release contains a “booth recording” of the unreleased Dinner Show of February 13th, 1973 in Las Vegas. As a bonus, we get more soundboard recordings of the Dinner Show of February 10th, 1973. This release is presented in deluxe digipack.


Audionics har sluppet sin femte CD-utgivelse for året; Echoes Of Aloha. Denne inneholder et publikumsopptak av det tidligere uutgitte middagsshowet i Las Vegas den 13. februar 1973. Som bonus får vi flere soundboard-innspillinger fra middagsshowet den 10. februar 1973. Denne utgivelsen kommer i en digipack.

The Many Faces of Elvis Presley

December/ Desember

The Documents label has released the CD The Many Faces of Elvis Presley. This collection contains only well-known songs.


Selskapet Documents har sluppet CD-platen The Many Faces of Elvis Presley. Denne samlingen inneholder kun velkjent materiale.