Elvis CD Releases January - June 2013

Pot Luck

January 1/ 1. Januar

Hallmark releases a budget-edition of the classic album Pot Luck. This release contains no bonus-tracks.


Hallmark gir ut det klassiske albumet Pot Luck. Utgivelsen inneholder ingen bonus-spor.

That’s The Way To Rehearse

January 6/ 6. Januar

An unknown label has released a mammoth release that focuses on rehearsals in July and August 1970; That’s The Way To Rehearse. This release contains 5 LPs, 4CDs and 2 DVDs.


Et ukjent plateselskap har sluppet en mammututgivelse med fokus på øvelsesopptak fra perioden juli og august 1970; That’s The Way To Rehearse. Denne utgivelsen inneholder 5 LP-plater, 4 CD-plater og 2 DVD-plater.

Elvis Presley - The Classic Years

January 7/ 7. Januar

Prestige releases a new CD; Elvis Presley - The Classic Years. This CD contains songs recorded 1954 to 1958.


Prestige kommer med en CD-utgivelse; Elvis Presley - The Classic Years. Denne utgivelsen inneholder sanger innspilt i perioden 1954-1958.

Return To Sender

January 7/ 7. Januar

The Music Digital Label releases new 3CD-set; Return To Sender.


Music Digital Label kommer med en ny lavpris 3CD-utgivelse; Return To Sender.

EP As He Was Meant To Be Heard Volume 6

January 12/ 12. Januar

The Inverse label will release Volume 6 in their series Elvis Presley As He Was Meant To Be Heard. This CD contains material from 1962.


Inverse kommer med Volume 6 i sin serie Elvis Presley As He Was Meant To Be Heard. Denne CD-platen vil inneholde materiale fra 1962.

Pot Luck plus For Lp Fans Only

January 18/ 18. Januar

The Hoodoo label releases a new CD; Pot Luck plus For Lp Fans Only.


Hoodoo selskapet kommer med en ny utgivelse; Pot Luck plus For Lp Fans Only.

Star-Sprangled Spectacular Bicentennial ’76/ Hampton On Tour

January 20/ 20. Januar

Gravel Road Music releases a new concert CD; Star-Sprangled Spectacular Bicentennial ’76/ Hampton On Tour. This CD contains the 2:30 pm show in Hampton Coliseum, Hampton, Virginia August 1st, 1976, and the 8:30 pm show at the same venue, April 9th, 1972. Both shows come in improved sound.


Gravel Road Music kommer med en ny utgivelse; Star-Sprangled Spectacular Bicentennial ’76/ Hampton On Tour. Denne 2CD-utgivelsen inneholder 14:30 showet i Hampton Coliseum, Hampton, Virginia 1. august 1976, og 20:30 showet fra samme sted 9. april 1972. Begge showene kommer i forbedret lyd.

A Date With Elvis

January 20/ 20. Januar

EP Fanrecords releases a new CD; A Date With Elvis. This CD contains 37 tracks.


EP Fanrecords kommer med en utgivelse; A Date With Elvis. CD-platen inneholder 37 spor.

4 Classic Albums Plus Singles & EPs

January 27/ 27. Januar

The budget label Real Gone Music releases a new CD Box-set; 4 Classic Albums Plus Singles & EPs.


Real Gone Music slipper en ny lavpris CD-boks; 4 Classic Albums Plus Singles & EPs.

Welcome to Paradise City

January 30/ 30. Januar

Touchdown Productions releases a new CD; Welcome to Paradise City. This CD contains an audience recording of the concert in Columbia, Florida February 18, 1977.


Touchdown Productions kommer med en ny CD-utgivelse; Welcome to Paradise City. Denne CD-platen inneholder et publikumsopptak av konserten i Columbia, Florida den 18. februar 1977.

Hot Love In A Long, Cold Winter

January 30/ 30. Januar

Straight Arrow releases a new CD; Hot Love In A Long, Cold Winter. This 2CD contains audience recordings of the shows in St. Petersburg (February 14, 1977) and Columbia (February 18, 1977).


Straight Arrow slipper en ny CD-utgivelse; Hot Love In A Long, Cold Winter. Dette dobbeltalbumet inneholder publikumsopptak av konsertene i St. Petersburg (14. februar, 1977) og Columbia (18. februar 1977).

Elvis Re:Born

February 5/ 5. Februar

Everness has released a new album with Spankox; Elvis Re:Born. This time around the Italian DJ has remixed 10 new Elvis songs, among them “Return To Sender” and “Follow That Dream”.


Everness har sluppet en ny utgivelse med Spankox; Elvis Re:Born. Denne gangen har den italienske DJ’en remixet 10 nye Elvis-sanger, blant annet «Return To Sender» og «Follow That Dream».

Elvis Presley Music & Photos

February 11/ 11. Februar

Sony UK releases Elvis Presley Music & Photos. This is a deluxe edition that includes 2CD discs, several high-quality photos and a hardcover book. The contents of the CDs are the classic hit songs, which we all have on a number of issues.


Sony UK kommer med en ny utgivelse: Elvis Presley Music & Photos. Dette er en Deluxe-utgave som inneholder 2CD-plater, flere høykvalitets fotografier og en innbundet bok. Innholdet på CD-platene er de klassiske hitlåtene, som vi alle har på en rekke utgivelser.

Don't Be Cruel/ Hound Dog

February 12/ 12. Februar

RCA releases a collector’s edition of the classic single Don’t Be Cruel/Hound Dog. This release contains a 7’’ vinyl single and a T-Shirt in a nice package.


RCA gir ut en «collector’s edition» av den klassiske singelen Don’t Be Cruel/Hound Dog. Denne utgivelsen inneholder en 7’’ vinyl-singel og en T-skjorte i en fin forpakning.

Threades + Grooves

February 12/ 12. Februar

Sony Legacy releases the new CD-compilation Threads & Grooves (Collector's Edition). Threads = T-shirt / Grooves = Playlist: The Very Best of Elvis Presley (2008).


Sony Legacy kommer med CD-utgivelsen Threads & Grooves (Collector's Edition). Threads = T-shirt / Grooves = Playlist: The Very Best of Elvis Presley (2008).

The Best of British

February 15/ 15. Februar

FTD/ Flaming Star Productions has released The Best of British - The HMV Years 1956-1958, written by Trevor Simpson. This is the story of every song by Elvis released on the British HMV label. The book will be revealing many previously unknown facts and British connections to Elvis and his music. The book contains over 1000 rare and unpublished photographs. Included is every Elvis track released by HMV on two CDs. Added to these are bonus songwriter demos.


FTD/ Flaming Star Productions har gitt ut boken The Best of British - The HMV Years 1956-1958, som er skrevet av Trevor Simpson. Dette er historien om hver eneste sang med Elvis som ble utgitt på det engelske HMV selskapet. Boken gir ny innsikt i mange fakta omkring Elvis’ forbindelser til England. Boken inneholder over 1000 sjeldne bilder, der flere er tidligere upublisert. Inkludert på to CD-plater er samtlige sanger med Elvis som ble utgitt på HMV, pluss noen demo-innspillinger med de som skrev sangene.

Country Hero In Vegas

February 18/ 18. Februar

VV got a new release, the LP-EP-CD Set: Country Hero in Vegas. The LP includes an audience recording of the dinner show on January 30, 1971 in Las Vegas. The CD contains soundboard recordings from the shows between the 26thand 29th, and the complete dinner show on January 30, 1971. The EP contains 4 bonus songs from the shows on January 26, 27, 29 and 30. The set comes in limited edition of 500 pieces.


VV kommer med en ny LP/EP/CD-utgivelse; Country Hero in Vegas. LP-platen inneholder et publikumsopptak av middagsshowet den 30. januar 1971 i Las Vegas. CD-platen inneholder soundboardopptak fra showene mellom 26. og 29. januar, og det komplette middagsshowet fra 30. januar 1971. EP-platen inneholder fire bonussanger fra showene 26, 27, 29 og 30. januar. Utgivelsen kommer i et begrenset opplag på 500 stk.

The Official RCA Masters

February 23/ 23. Februar

Sony/BMG Greece releases a new promo CD; The Official RCA Masters. This release contains 11 tracks.


Sony/BMG Greece har gir ut en ny promo-CD; The Official RCA Masters. Denne utgivelsen inneholder 11 spor.

Bustin' Loose!

February 25/ 25. Februar

Performance releases a new budget CD; Bustin' Loose! This 2CD-release contains 50 tracks selected from the 50’s and early 60’s.


Performance gir ut en ny lavpris-CD; Bustin' Loose! Denne 2CD-utgivelsen inneholder 50 spor, primært hentet fra 50-tallet og tidlig 60-tallet.

Aloha Jerry

February 25/ 25. Februar

Audionics got a new CD-release; Aloha Jerry. This contains an audience recording of the closing show in Las Vegas February 23, 1973. As a bonus we get a soundboard recording of several songs from the Dinner Show February 10, 1973.


Audionics kommer med en ny CD-utgivelse; Aloha Jerry. Denne CD-platen inneholder et publikumsopptak av avslutningsshowet 23. februar, 1973 i Las Vegas. Som bonus får vi flere sanger fra middagsshowet 10. februar, 1973 i Soundboard-opptak.

Elvis As Recorded Live In College Park

February 27/ 27. Februar

It is released a new 2CD set; Elvis As Recorded Live In College Park, Maryland September 28, 1974. This release includes a 12 pages booklet with photos and recording information. This concert (soundboard-recording) has been available on several CD-releases earlier.


Det slippes en ny 2CD-utgivelse; Elvis As Recorded Live In College Park, Maryland September 28, 1974. Denne utgivelsen inkluderer et 12 siders hefte med bilder og informasjon om innspillingen. Denne konserten (soundboard-opptak) har vært tilgjengelig på flere utgivelser tidligere.

Elvis At RCA's Studio B Part 3

February 28/ 28. Februar

Label One releases Volume 4 in their ongoing CD-series; Top Notch Nashville, Elvis At RCA's Studio B Part 3, The Bootleg Series Vol. 4. This release contains 27 alternate takes (all 32 tracks are remastered for this release). Including 8-pages booklet with photos and recording information.


Label One slipper Volume 4 i deres serie med CD-utgivelser; Top Notch Nashville, Elvis At RCA's Studio B Part 3, The Bootleg Series Vol. 4. Denne inneholder 27 alternative tagninger (samtlige 32 spor er mastret på nytt i forbindelse med denne utgivelsen). Utgivelsen inneholder et 8 siders hefte med bilder og tekst.

Live Love Hollywood

February 28/ 28. Februar

Label One releases Volume 5 in their ongoing CD-series; Elvis At Radio Recorders Studio, Live Love Hollywood, The Bootleg Series Vol.5. This release contains 27 alternate takes (all 31 tracks are remastered for this release). Including 8-pages booklet with photos and recording information.


Label One Volume 5 i deres serie med CD-utgivelser; Elvis At Radio Recorders Studio, Live Love Hollywood, The Bootleg Series Vol.5. Denne inneholder 27 alternative tagninger (samtlige 31 spor er mastret på nytt i forbindelse med denne utgivelsen). Utgivelsen inneholder et 8 siders hefte med bilder og tekst.

The Greatest Hits

March 6/ 6. Mars

An unknown label releases this CD; The Greatest Hits. This collection contains well-known songs from the 50’s.


Et ukjent plateselskap slipper denne samlingen; The Greatest Hits. Samlingene inneholder velkjent materiale fra 50-tallet.

Never-Ending Demand Volume 3

March 8/ 8. Mars

Rainbow Records releases the new CD; Never-Ending Demand Volume 3. This volume contains an audience recording of the afternoon show in Monroe May 3, 1975.


Rainbow Records kommer med utgivelsen; Never-Ending Demand Volume 3. Denne inneholder et publikumsopptak av ettermiddagsshowet i Monroe 3. mai 1975.

Never-Ending Demand Volume 4

March 8/ 8. Mars

Rainbow Records releases the new CD; Never-Ending Demand Volume 4. This volume contains an audience recording of the evening show in Monroe May 3, 1975.


Rainbow Records kommer med utgivelsen; Never-Ending Demand Volume 4. Denne inneholder et publikumsopptak av kveldsshowet i Monroe 3. mai 1975.

Threads & Grooves: Elvis Presley

March 12/ 12. Mars

Sony Legacy comes with a new release in their series Threads & Grooves; Elvis Presley. This collectors-edition contains Elvis’ first album Elvis Presley, together with a T-shirt.


Sony Legacy gir ut enda en ny utgivelse i serien med Threads & Grooves; Elvis Presley. Denne samler-utgivelsen inneholder Elvis’ første album Elvis Presley, og en T-skjorte.

Elvis Presley

March 12/ 12. Mars

Sony Japan releases a new edition of Elvis’ first album Elvis Presley.


Sony Japan slipper en ny utgivelse av Elvis’ første album Elvis Presley.

Elvis Sings The Fabulous Sounds Of The Sixties

March 13/ 13. Mars

New CD-release; Elvis Sings The Fabulous Sounds Of The Sixties. This CD contains 29 tracks; edited alternate takes of some of Elvis’ best songs of the 60's. Limited to 300 copies.


Ny CD-utgivelse; Elvis Sings The Fabulous Sounds Of The Sixties. Denne platen inneholder 29 spor, primært bestående av redigerte alternative tagninger av noen av Elvis’ beste sanger fra 60-tallet. Begrenset opplag på 300 stk.

Aloha From Hawaii via Satellite (Legacy Ed)

March 18/ 18. Mars

Sony releases a new Legacy Edition of Aloha From Hawaii via Satellite. This 2CD-release contains both show Elvis performed in Hawaii during January 1973 (January 12th and 14th) in re-mastered sound. This release contains a 24 page booklet.


Sony gir ut en Legacy utgave av Aloha From Hawaii via Satellite. Denne 2CD-platen inneholder begge showene Elvis gjorde på Hawaii i januar 1973 (12/1 og 14/1) i ny remastret lyd. Utgivelsen, inneholder også et 24 siders hefte.

Southern Gypsy Magic

March 20/ 20. Mars

Straight Arrow has released a new double CD; Southern Gypsy Magic. This release contains an audience recording of the complete show in Asheville July 23, 1975. As bonus we get some tracks from the shows July 22 and 24, at the same venue.


Straight Arrow kommer med en ny 2CD-utgivelse; Southern Gypsy Magic. Denne inneholder et publikumsopptak av det komplette showet i Asheville 23. juli, 1975. I tillegg får vi noen bonus-innspillinger fra showene 22 og 24. juli, også fra Asheville.

Snowbird – Revisited

March 20/ 20. Mars

Gravel Road Music comes with a re-release of the CD; Snowbird – Revisited. This release contains the Dinner Show January 29, 1971 in Las Vegas. As a bonus we get some tracks from the Snowbird-session. There’s also included a Special bonus gift; a reproduction of an extremely rare two sided promo card that was only available in January – February 1971 at the International Hotel.


Gravel Road Music kommer med en ny-utgivelse av CD-platen Snowbird – Revisited. Denne utgivelsen inneholder en innspilling av middagsshowet i Las Vegas 29. januar 1971. Som en bonus har GRM lagt ved en reproduksjon av meget sjeldent promo-kort som bare var tilgjengelig under denne sesongen i Las Vegas.

You Know It Don't Have To Be Strictly Country Volume 2

March 20/ 20. Mars

Gravel Road Music releases a new CD; You Know It Don't Have To Be Strictly Country Volume 2. This release contains songs recorded during the sessions of June 7-8 and September 22, 1970. «These are the acetates that Elvis took home to playback and agreed to be released!»


Gravel Road Music kommer med en ny CD-utgivelse; You Know It Don't Have To Be Strictly Country Volume 2. Denne utgivelsen inneholder sanger innspilt 7 og 8. juni, samt 22. september 1970. «Dette er innspillingene som Elvis tok med seg hjem for å høre på, og som han deretter godkjente for utgivelse!»

Funny Times in Kansas City

March 30/ 30. Mars

Out of nowhere we found this import release on the internet. Alberto Records has released the CD/DVD Funny Times in Kansas City. This record contains the Evening Show in Kansas City June 29, 1974. The DVD contains 8mm footage from the same show.


Fra intet fant vi denne importutgivelsen på internett. Alberto Records har gitt ut en CD/DVD; Funny Times In Kansas City. Denne utgivelsen inneholder et opptak av kveldsshowet i Kansas City 29. juni 1974. Den medfølgende DVD inneholder 8mm opptak fra samme konsert.

Love Elvis

March 31/ 31. Mars

Sony Music Japan comes with a re-release of the CD-album Love Elvis. This time it is mastered with the K2 HD format, which gives the ultimate sound experience.


Sony Music Japan kommer med en ny reutgivelse av CD-platen Love Elvis. Denne gangen er platen mastret med ny teknologi (K2 HD format), som skal gi den ultimate lydopplevelsen.

Elvis… Plus

April 3/ 3. April

The Universe label releases a re-issue of Elvis… Plus (initially released in 2007). The CD contains 22 tracks from the 50’s.


Universe selskapet slipper en reutgivelse av Elvis… Plus (opprinnelig utgitt i 2007). Denne CD-platen inneholder 22 sanger fra 50-tallet.

Vegas Variety - Vol. 10

April 4/ 4. April

Rainbow Records release volume 10, in their ongoing series; Vegas Variety - Vol. 10. This cd-release contains an audience recording of the dinner show In Las Vegas September 5, 1971.


Rainbow Records gir ut volum 10 i deres serie Vegas Variety - Vol. 10. Denne cd-utgivelsen inneholder et publikumsopptak fra Las Vegas 5. september 1971.

Such Night

April 7/ 7. April

The SR label releases a new CD; Such Night. This release contains the unreleased Midnight Show August 16, 1969 in Las Vegas. This CD will come in a deluxe digipack, containing a collection of live photographs from the season and informative liner notes +a four pages booklet.


SR selskapet kommer med en ny CD-utgivelse; Such Night. Denne utgivelsen inneholder det tidligere uutgitte midnattsshowet 16. august 1969 i Las Vegas. Denne utgivelsen kommer i digipack, med et fire siders hefte med bilder fra denne Las Vegas sesongen.

Elvis & Friends

April 12/ 12. April

This 3CD box-set was released in Spain; Elvis & Friends. This box includes 3 CDs, one for each artist, with Elvis, Bill Haley and Cliff Richard. The Elvis CD contains 20 songs from the 50’s.


Denne CD-boksen ble sluppet i Spania; Elvis & Friends. Boksen inneholder 3 CD-plater, en med hver artist, av Elvis, Bill Haley og Cliff Richard. Elvis-platen inneholder 20 velkjente sanger fra 50-tallet.

Las Vegas Happening

April 17/ 17. April

The Rock Nation label releases a new CD; Las Vegas March 1975 Happening. This 2CD contains an audience recording of the complete pre-show with Joe Guercio Orchestra (March 19, DS), The Sweet Inspirations (March 22, MS) and comedian Jack Kahane (March 22, MS) (CD 1). CD2 contains an audience recording of the complete Midnight Show March 22, 1975, plus some bonus tracks from the same season.


Rock Nation gir ut en ny CD; Las Vegas March 1975 Happening. Denne doble CD-utgivelsen inneholder et publikumsopptak av et komplett oppvarmingsshow med Joe Guercio Orchestra (19. mars, DS), The Sweet Inspirations (22. mars, MS) og komikeren Jack Kahane (22. mars, MS) (CD 1). CD2 inneholder et komplett publikumsopptak av midnattsshowet 22. mars, 1975. I tillegg får vi noen bonusspor med opptak fra samme sesong.

Caught On Camera - Part One

April 19/ 19. April

A new CD has been released; Caught On Camera: The Complete TV Appearances 1956-1960: Part One. This includes all 6 CBS Stage Shows, both Milton Berle Shows and the first half of the Steve Allen Show, included some rarities. This CD comes with a 16 page booklet.


Det kommer en ny CD-utgivelse; Caught On Camera: The Complete TV Appearances 1956-1960: Part One. Denne inneholder alle 6 CBS Stage Show, begge Milton Berle Showene og halvparten av Steve Allen showet, inkludert en del sjeldenheter. CD-utgivelsen inneholder et 16 siders hefte.

Caught On Camera - Part Two

April 19/ 19. April

A new CD has been released; Caught On Camera: The Complete TV Appearances 1956-1960: Part Two. This includes the second half of the Steve Alle Show, all 3 Ed Sullivan Shows and the Frank Sinatra Show. In addition some rarities on CD are included, as the Hy Gardner interview. This CD comes with a 16 page booklet.


Det kommer en ny CD-utgivelse; Caught On Camera: The Complete TV Appearances 1956-1960: Part Two. Denne inneholder andre halvpart av Steve Allen Showet, alle 3 Ed Sullivan shows og Frank Sinatra Showet. I tillegg er det inkludert en del sjeldenheter på CD, som blant annet Hy Gardner intervjuet. CD-utgivelsen inneholder et 16 siders hefte.

Summer Of '61

April 20/ 20. April

FTD /Flaming Star Productions releases the book Summer Of ‘61. The main focus is on the making of the movie Follow That Dream filmed on location in Florida in the months July and August 1961. The book contains original newspaper articles, new exclusive interviews from the cast, the crew, and local residents, and also details about scenes deleted from the final print. The book includes over 200 unpublished photos taken from the original negatives. Also included will be a CD that contains recordings from the Follow That Dream session, plus unreleased recordings from the Pot Luck session (including a demo recording with the composer of “What A Wonderful Life”).


FTD / Flaming Star Productions gir ut boken Summer Of ‘61. Hoved-fokuset for boken er perioden rundt innspillingen av filmen Follow That Dream i juli og august 1961. Boken inneholder avisartikler, og intervjuer med de som var med på produksjonen av filmen. Boken gir oss også detaljer rundt scener som ble klippet vekk. Boken inneholder over 200 tidligere upubliserte bilder. Det vil også følge med en CD-plate som innspillingene fra Follow That Dream sesjonen, samt uutgitte innspillinger fra Pot-Luck sesjonen (blant annet en demo-innspillingen med komponisten av «What A Wonderful Life»).

From Elvis In Memphis

April 20/ 20. April

FTD releases From Elvis In Memphis on 2CD. This includes all 12 album tracks, plus alternate takes.


FTD gir ut From Elvis In Memphis på 2CD. Denne utgivelsen inneholder samtlige 12 albumspor, samt alternative tagninger.

Stay Away, Joe

April 20/ 20. April

FTD releases Stay Away, Joe on 1CD. This includes the 4 songs that were recorded in connection with the film, as well as three songs that were recorded during the same period; “Goin' Home”, “Too Much Monkey Business”, and “U.S. Male”. In addition, it is included a number of alternative takes from the sessions.


FTD gir ut Stay Away, Joe på 1CD. Denne inkluderer de 4 sangene som ble spilt inn i forbindelse med filmen, samt 3 sanger som ble spilt inn rundt samme periode; «Goin' Home», «Too Much Monkey Business», og «U. S. Male». I tillegg får vi en rekke alternative tagninger fra denne sesjonen.

Flesh, Blood and Bone - Elvis Revisits His Golden Years

April 23/ 23. April

Victrola releases a new 3CD-box; Flesh, Blood and Bone - Elvis Revisits His Golden Years, 1957 - '58. This release contains 141 (!) tracks of alternate versions, jam sessions, rehearsals, live shows and masters. This is the follow-up to Snoopin' Round My Door that was released last year.


Victrola gir ut en ny 3CD-boks; Flesh, Blood and Bone - Elvis Revisits His Golden Years, 1957 - '58. Denne utgivelsen inneholder 141 (!) spor som består av alternative tagninger, jam-sesjoner, øvelsesopptak, konsertversjoner og mastere. Dette er oppfølgeren til Snoopin' Round My Door, utgitt i 2012.

Keeping Them Warm

May 1/ 1. Mai

Venus has released a new Cd/Book; Keeping Them Warm. This is the first volume in a new series from sub-label of Venus; Venus Ambient Recordings. The CD contains a soundboard recording of the Midnight Show in Las Vegas August 22, 1972, in good sound. The book measures 18X18 cm, and includes 135 pages with pictures from this Las Vegas season and even some pictures from the April tour ’72.


Venus har sluppet en ny CD/Bok; Keeping Them Warm. Dette er første volum i en ny serie fra et underselskap av Venus; Venus Ambient Recordings. CD-platen inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet den 22. august i Las Vegas., visstnok i god lyd. Boken, som måler 18x18 cm og inneholder 135 sider, inneholder bilder fra denne Vegas-sesongen, samt bilder fra april-turnéen, samme år.

Budget Collection

May 3/ 3. Mai

A truckload of new budget CD’s has been released on Amazon. I counted more than 40 CD.s (!), among them 13 Christmas albums! The content is songs released in the 50’s and early 60’s. The strange thing is that these CDs are released by different labels, but it is obvious for everyone that this bunch is released by the same label.


Et lass med nye lavpris CDs har blitt utgitt på Amazon. Jeg har telt opp mer enn 40 CD-utgivelser (!), der i alle fall 13 av dem er juleplater! Innholdet på platene er sanger fra 50-tallet og starten av 60-tallet. Det besynderlige er at platene er utgitt av forskjellige plateselskap, selv om det er helt opplagt for alle og enhver at alt kommer fra samme sted.

I Got Lucky – Special Edition

May 3/ 3. May

An unknown label releases a new CD; I Got Lucky – Special Edition. This release, that uses the album cover of the 1975 US-release on Pickwick, contains the 10 original tracks, plus alternate versions of the same 10 songs, and stereo-masters of 9 of the songs.


Et ukjent selskap slipper en ny CD; I Got Lucky – Special Edition. Denne utgaven, som benytter omslaget som ble brukt på Pickwick-utgivelsen (US) fra 1975, inneholder de 10 original-sporene, pluss alternative versjoner av de samme sangene, og i tillegg Stereo-mastere av 9 av sangene.

Stereo '57 - Essential Elvis Volume 2

May 3/ 3. Mai

Analogue Productions releases Stereo '57 - Essential Elvis Volume 2 in SACD-edition. A vinyl-record will be released on the same day. The content is identical with that on the original issue, released in 1988.


Analogue Productions gir ut Stereo '57 - Essential Elvis Volume 2 i SACD-utgave. Samme dag kommer også vinyl-utgaven. Innholdet er identisk med det på original-utgivelsen fra 1988.

Elvis' Gold Records, Volume 2

May 3/ 3. Mai

Sony Music Switzerland releases a new CD of the classic album Elvis' Gold Records, Volume 2.


Sony Music Switzerland har kommer med en ny CD-utgivelse av det klassiske albumet Elvis' Gold Records, Volume 2.

The Supreme Collection

May 6/ 6. Mai

Stick Music releases a new budget release; The Supreme Collection.


Stick Music gir ut en ny lavpris-samling; The Supreme Collection.

Only Believe

May 9/ 9. Mai

Gravel Road releases a new CD; Only Believe. This CD contains the Midnight Show in Las Vegas January 27, 1971. This is the follow up to the Snowbird Revisited CD that was released just two months ago.


Gravel Road slipper en ny CD-utgivelse; Only Believe. Denne CD-platen inneholder middnattshowet fra Las Vegas 27, januar 1971. Dette er oppfølgeren til CD-utgivelsen Snowbird Revisited, som ble gitt ut for to måneder siden.

Walk A Mile In My Shoes

May 14/ 14. Mai

RCA Italy publishes a new budget version of Walk a Mile in My Shoes: The Essential '70s Masters. This budget version of the 5CD box-set was originally released in 2011. RCA has included a DVD this time.


RCA Italia gir ut på nytt lavpris utgaven av Walk a Mile in My Shoes: The Essential '70s Masters. Lavpris-versjonen av denne 5CD-boksen ble opprinnelig gitt ut i 2011. RCA har inkludert en DVD på denne re-utgivelsen.

To Live And Die In Dixie

May 22/ 22. Mai

Straight Arrow releases an new CD; To Live And Die In Dixie. This 2CD contains both the Dinner and Midnight shows in Las Vegas February 19, 1972.


Straight Arrow slipper en ny CD-utgivelse; To Live And Die In Dixie. Denne utgivelsen inneholder både middag- og midnattsshowet i Las Vegas 19. februar 1972.

Better Than Ever

May 26/ 26. Mai

The VV label is ready with their third release; Better Than Ever. This Vinyl/CD combination includes a soundboard recording of the opening show in Las Vegas January 26, 1970 on the vinyl, and an audience recording from the afternoon show in Houston Astrodome, Texas February 28, 1970 on the CD.


VV selskapet kommer med sin tredje utgivelse; Better Than Ever. Denne kombinasjonen av Vinyl og CD inneholder et soundboard-opptak av åpningsshowet i Las Vegas 26. januar 1970 på vinylplaten, og et publikumsopptak av ettermiddagsshowet i Houston Astrodome, Texas den 28. februar på CD-platen.

The Very Best Of Elvis Presley Live

May 27/ 27. Mai

Sony Music has decided to re-release the CD; The Very Best Of Elvis Presley Live. It was actually released in 2012 with different cover-art (in their "Playlist" series).


Sony Music kommer med en ny re-utgivelse av CD-platen; The Very Best Of Elvis Presley Live. Denne kom i 2012 med et annet omslag i deres serie "Playlist".

The CBS Concert Recordings

June 1/ 1. Juni

Gravel Road releases a new 2CD; The CBS Concert Recordings. CD1 contains the show in Civic Center Omaha June 19, 1977. CD2 contains the show Mount Rushmore, Rapid City June 21, 1977. The official LP Elvis In Concert (from 1977) was put together from these two shows.


Gravel Road slipper en ny 2CD-utgivelse; The CBS Concert Recordings. CD1 inneholder showet Elvis holdt i Civic Center, Omaha 19. juni, 1977. CD2 inneholder showet i Mount Rushmore, Rapid City 21. juni, 1977. Den offisielle LP-utgivelsen (fra 1977) Elvis In Concert var satt sammen av material fra disse to konsertene.

Sus 20 Grandes Éxitos

June 3/ 3. Juni

The follow-up to the budget collection The Greatest Hits (March 2013) has been released; Sus 20 Grandes Éxitos. These collections contain well-known songs from the 50’s. I wouldn’t call songs like “Maybellene” (live) and “Poor Boy” “greatest hits”, but that’s me.


Oppfølgeren til lavpris-utgivelsen The Greatest Hits (fra mars 2013) er sluppet; Sus 20 Grandes Éxitos. Disse samlingene inneholder velkjent materiale fra 50-tallet. Jeg vil vel ikke kalle sanger som «Maybellene» (konsert-opptak) og «Poor Boy» for «greatest hits», men det er nå meg.

King Creole

June 3/ 3. Juni

The Audiofidelity label releases a new SACD of the classic album King Creole. Newly re-mastered, but includes no bonus tracks. (SACD=Super Audio Compact Disc)


Audiofidelity kommer med en ny SACD-utgivelse av det klassiske albumet King Creole. Albumet er mastret på nytt, men inneholder ingen bonusspor. (SACD=Super Audio Compact Disc)

Forever Elvis

June 10/ 10. Juni

The Blaricum budget-label has re-released the Portugese 2007 25 track compilation Forever Elvis. This collection contains only well-known songs.


Selskapet Blaricum har relansert den Portugisiske 2007-samlingen Forever Elvis. Denne utgivelsen inneholder kun velkjent materiale.

The Greatest

June 10/ 10. Juni

Not Now Music releases 3CD collection The Greatest. This budget release contains 75 songs from the 50’s and early 60’s.


Not Now Music slipper lavpris-samlingen The Greatest. Denne inneholder 3 CD-plater med 75 sanger fra 50-tallet og tidlig 60-tallet.

Elvis: The Very Best Of

June 10/ 10. Juni

Wagram releases a new 5CD box-set; Elvis - The Very Best Of. This budget collection contains well-known material from the 50’s and the beginning of the 60’s.


Wagram slipper en ny 5CD-boks; Elvis - The Very Best Of. Denne lavprisutgivelsen inneholder kun velkjent materiale fra 50 og starten av 60-tallet.

St. Louis Blues

June 16/ 16. Juni

E.P. Collector releases a new CD; St. Louis Blues. This release contains an audience recording of the show in Kiel Auditorium, St. Louis, Missouri March 22nd, 1976. As a bonus there is included 9 bonus tracks recorded during the show in Johnson City, March 19, 1976. This CD is designed in digipack.


E.P. Collector slipper en ny CD; St. Louis Blues. Denne utgivelsen inneholder et publikumsopptak av showet i Kiel Auditorium, St. Louis, Missouri, 22. mars, 1976. Som bonus får vi 9 spor hentet fra showet i Johnson City, 19. mars, 1976. Platen kommer i digipack.

Elvis Impossible

June 16/ 16. Juni

The Touchdown label releases a new CD; Elvis Impossible. This release contains an audience recording of the Midnight Show in Las Vegas August 28, 1971.


Touchdown slipper en ny CD-utgivelse; Elvis Impossible. Denne inneholder et publikumsopptak av midnattsshowet i Las Vegas 28. august 1971.

Tanya For Dinner!

June 16/ 16. Juni

Straight Arrow releases a new CD; Tanya For Dinner! This contains an audience recording of the dinner show in Las Vegas on March 28, 1975.


Straight Arrow slipper en ny CD-utgivelse; Tanya For Dinner! Denne inneholder et publikumsopptak fra middagsshowet i Las Vegas 28. mars 1975.

City of Lakes '76

June 18/ 18. Juni

The Verve label releases a new CD; City of Lakes '76. This contains a soundboard recording of the show in Minneapolis, Minnesota October 17, 1976. There’s added some tracks from the show in Anaheim November 30, 1976, to make the concert complete. Most parts of this CD have been released on the official FTD-release A Minnesota Moment.


Verve har sluppet en ny CD-utgivelse; City of Lakes '76. Denne inneholder et soundboard-opptak fra showet i Minneapolis, Minnesota 17. oktober 1976. For å kjøre konserten komplett har man lagt til noen sanger fra showet i Anaheim 30. november 1976. Det meste av dette har tidligere vært utgitt på den offisielle FTD-utgivelsen A Minnesota Moment.

Back On Stage

June 23/ 23. Juni

Pin Up Records releases a new mega box, including 5 LPs and 3 CDS; Back On Stage. This box-set focuses on Elvis’ Las Vegas season in January-February 1970. This comes in a limited edition of 500 numbered copies.


Pin Up Records slipper en ny mega-boks, som inneholder 5 LP-plater og 3 CD-plater; Back On Stage. Denne utgivelsen fokuserer på Elvis’ Las Vegas engasjement i januar og februar 1970. Boksen kommer i et begrenset opplag på 500 nummererte eksemplarer.

Elvis California Fall 1960/61

June 24/ 24. Juni

The Elvis One Label releases a new CD in their ongoing Bootleg Series. Volume 8 is called Elvis California Fall 1960/61. This CD focuses on movie songs and home recordings.


Elvis One slipper en ny CD-utgivelse i sin serie Bootleg Series. Volume 8 har fått navnet Elvis California Fall 1960/61. Denne fokuserer på film-sanger og hjemmeinnspillinger.

The Gospel Album

June 24/ 24. Juni

The Elvis One Label releases a CD in their ongoing Bootleg Series. Volume 9 is called The Gospel Album. This CD contains 33 gospel tracks; masters (incl. count in), alternate takes, live recordings and home recordings.


Elvis One slipper en ny CD-utgivelse i sin serie Bootleg Series. Volume 9 har fått navnet The Gospel Album. Denne inneholder 33 gospels; mastere (inkludert studiosnakk), alternative tagninger, konsertopptak og hjemmeinnspillinger.

Original Album Classics

June 25/ 25. Juni

Sony Legacy releases a new CD box-set; Original Album Classics. This contains LP-replicas of the following 5 classic Elvis releases; Elvis Presley, Elvis, Loving You, Elvis Is Back! and G.I Blues. This box-set is identical with the release with the same name, but different cover, from 2008.


Sony Legacy slipper en ny CD-boks; Original Album Classics. Denne inneholder LP-replika av følgende 5 klassiske Elvis plater; Elvis Presley, Elvis, Loving You, Elvis Is Back! og G.I Blues. Denne boksen er tilsvarende utgivelsen med samme navn, med et annet cover, fra 2008.

Original Album Classics - At The Movies

June 25/ 25. Juni

Sony Legacy releases a new CD box-set; Original Album Classics (At The Movies). This contains LP-replicas of the following 5 classic Elvis releases; Blue Hawaii, Pot Luck, Girls! Girls! Girls!, Fun In Acapulco and Viva Las Vegas. This box-set is identical with the release with the same name, but different cover, from 2012.


Sony Legacy slipper en ny CD-boks; Original Album Classics (At The Movies). Denne inneholder LP-replika av følgende 5 plater; Blue Hawaii, Pot Luck, Girls! Girls! Girls!, Fun In Acapulco og Viva Las Vegas. Denne boksen er tilsvarende utgivelsen med samme navn, med et annet cover, fra 2012.

Elvis Presley - Sold Out!

June 28/ 28. Juni

New CD release from FTD; Elvis Presley Sold Out! CD1 contains a soundboard-recording of the show in Tulsa, Oklahoma, March 1, 1974. CD2 contains a soundboard-recording of the show in Cleveland, Ohio, June 21, 1974. The cover is in 7’’.


Ny 2CD fra FTD; Elvis Presley Sold Out! CD1 inneholder et soundboard-opptak av showet i Tulsa, Oklahoma 1. mars 1974. CD2 inneholder også et soundboard-opptak, av showet i Cleveland, Ohio 21. juni 1974. Omslaget kommer i 7 tommers format.

Hot August Night

June 28/ 28. Juni

New CD release from FTD; Hot August Night. This release includes the complete Midnight Show August 25, 1969 at The International Hotel in Las Vegas. The cover is in 7’’.


Ny CD fra FTD; Hot August Night. Denne utgivelsen inneholder et komplett opptak fra middnattshowet på International Hotel i Las Vegas 25. august 1969. Omslaget kommer i 7 tommer.

From Richmond To Greensboro

June 28/ 28. Juni

The Rock Legends label releases new 2CD; From Richmond To Greensboro. This contains the shows in Richmond on the April 10th, and Greensboro on the 14th 1972. It comes in digipack. Both shows have already been out on several CD’s.


Rock Legends slipper en ny dobbelt CD; From Richmond To Greensboro. Denne utgivelsen inneholder showene i Richmond den 10. april og i Greensboro 14. april 1972. Utgivelsen kommer i digipack format. Begge showene har vært utgitt flere ganger tidligere.

Elvis Forever

June/ Juni

BMG comes with a re-release of the 2004 combo of the albums The 30 #1 Hits and 2nd To None called Elvis Forever. Both of these albums where huge successes when they were originally released in 2002 and 2003.


BMG slipper en reutgivelse av 2CD-boksen Elvis Forever fra 2004. Denne inneholder både The 30 #1 Hits og 2nd To None. Begge disse platene var salgssuksesser da de opprinnelig ble utgitt i henholdsvis 2002 og 2003.