Elvis Christmas Albums Part 2

Chapter 3: Releases after 2008, not RCA/BMG/Sony

Elvis’ Christmas Album was released in 1957. In 2008 the songs on this album became public domain since there at the time existed a 50 year expiring date for copyrights (Management of copyrights). This rule has later changed to 70 years. In 2008 it was therefore allowed for everyone to use these songs and literally fill the market with public domain releases; and believe me, it happened! I like to use the word “landslide” to describe the publishing practice after 2007.

It is impossible to make a complete overview of all that’s been published by unofficial Christmas records with Elvis. I have tried to make an overview (though incomplete) of the most accessible album releases in Europe. It is possible that various magazines, newspapers, and retail chains all over the world have created their own Christmas records with Elvis. Releases of that kind will be virtually impossible to include in this outline.

Will these releases at all be relevant for an Elvis fan since they (almost) never contain anything new for a devoted record collector? The answer is "no"… obvious. Nevertheless, for me it is of interest to keep up to date with everything related to Elvis. So I have made the assumption that it is necessary to introduce some of these releases for our readers.

The content of these records are almost exclusively derived from Elvis’ Christmas Album (1957). Quite often these labels have added some public domain 50s hits. I find that most of these releases have quite nice cover artwork.


Elvis’ Christmas Album ble utgitt i 1957. I 2008 hadde rettighetene til dette materialet gått ut på dato, siden dette faller under 50 års regelen for kopirettigheter (Forvaltning av opphavsrettigheter). I 2008 var det altså fritt frem for alle og enhver å fylle markedet med disse sangene; og tro meg, det ble gjort. I disse vintertider er det naturlig å bruke et ord som skred, og det beskriver på en god måte utgivelsespraksisen etter 2007. De fleste av disse utgivelsene skryter av at de inneholder originalt materiale. Det er for så vidt sant, men du verden så uoriginalt tenkt dette er.

Det er en umulig oppgave å lage en komplett oversikt over det som har blitt utgitt av uoffisielle juleplater. Jeg har forsøkt å få en oversikt (dog ufullstendig) over de lettest tilgjengelige utgivelsene i Europa. Mulighetene er store for at diverse magasiner, aviser, og butikkjeder har laget egne juleplater med Elvis. Utgivelser av en sånn art vil være nærmest være umulig å få oversikt over.

Spørsmålet man må stille seg er; er slike utgivelser i det hele tatt relevant for en Elvis fan, siden disse utgivelsene aldri inneholder noe som helst nytt materiale? Svaret er nok opplagt «nei». Allikevel er det interessant for oss å følge med på alt som er relatert til Elvis. Derfor har jeg konkludert med at det er nødvendig å presentere noen av disse utgivelsene.

Innholdet på disse platene er nesten utelukkende hentet fra Elvis’ Christmas Album (1957). I tillegg har utgiverne ofte spedd på med et knippe av Elvis’ 50’ talls hits. Jeg opplever at de fleste utgivelsene har akseptable omslag. Der platenes omslag bryter med all sunn fornuft og god smak har jeg valgt å kommentere dette.

Merry Christmas With Elvis Presley – September 2008 – Weton

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Christmas With Elvis Presley – September 2008 – Mcps

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order. In addition, they have included the 50s songs "I Beg Of You" and "That's When My Heartache Begins". Great tunes, but they really don’t belong on this Christmas collection.


Inneholder samtlige 12 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), men i omrokert rekkefølge. I tillegg har de jaggu funnet det for godt å legge til «I Beg Of You» og «That’s When My Heartache Begins». Gode låter, men de har vel strengt tatt ikke noe på denne julesamlingen å gjøre.

Songs For Christmas – October 2008 – Noel

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957. Both this and the "sister publication" Christmas Gift (listed right below) must be very popular, as both were re-released in both 2012, 2013 and 2014 ... quite unbelievable.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Både denne og "søsterutgivelsen" Christmas Gift (listet rett nedenfor) må være svært populære, da begge er sluppet på nytt både i 2012, 2013 og i 2014... begrip det den som kan!

Christmas Gift – October 2008 – Noel

This is a 3CD box set made in Holland. CD1 contains Elvis’ Christmas Album (1957). CD2 and CD3 contain a total of 34 songs from 50s.


Dette er en 3CD boks produsert i Nederland. CD1 inneholder Elvis’ Christmas Album fra 1957. CD2 og CD3 inneholder totalt 34 sanger fra ’50tallet.

Christmas With Elvis – October 2008 – Xtra

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Christmas With Elvis – October 2008 - Pegasus Entertainment

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957. The album cover begs for a comment; some idiot has spent way too much time playing with Photoshop. The front cover boasts two female models only wearing underwear, put together with a totally out of context 70s concert picture of Elvis. The result is simply terrible! In 2009 Triple M Radio in Australia conducted a survey to decide what people out there consider to be the worst cover art of a Christmas album ever, and the 1971 RCA Japan edition of Elvis’ Christmas Album ended up on the Top 30 list (elvisnews.com). I do agree that the mentioned front cover is not among the best Elvis album covers, but in my honest opinion this cover from Pegasus Entertainment is far worse… I mean FAR worse! Elvis fans out there… we don’t buy this crap!


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Dette plateomslaget må bare kommenteres; for her har en eller annen tosk virkelig boltret seg fritt med Photoshop. Omslaget skilter med to tynnkledde modeller, klippet sammen med et helt irrelevant ’70talls konsertbilde av Elvis. Og resultatet er riktig smakløst! Triple M Radio i Australia gjennomførte i 2009 en kåring over tidenes verste juleomslag, og Elvis’ Christmas Album (november 1971 – RCA Japan) fikk den lite flatterende æren av å havne blant topp 30 (elvisnews.com). Jeg er for så vidt enig i at nevnte omslag ikke er veldig godt, men etter min mening så rager denne Christmas With Elvis langt over. Dette omslaget er rimelig på trynet! Og for Guds skyld; denne sjiten kjøper vi ikke!

White Christmas - Christmas With Elvis Presley – November 2008 – Delta (BMG)

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order.


Inneholder samtlige 12 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), men i omrokert rekkefølge.

The Christmas Hits & His Greatest Hits – November 2008 – Christmas Classics

This is a double album where CD1 contains the complete Elvis’ Christmas Album (1957). CD2 contains a selection of 50s songs. In my opinion it's straight out wrong to call all songs included on Elvis' first Christmas album as "Hits". In the true sense, it is probably just "Blue Christmas" of Elvis’ own songs that deserves the title "Hit". Yes, among the other songs included on the album there are several Christmas hits, but nevertheless I don’t favor the album title.


Dette er et dobbeltalbum der CD1 inneholder det komplette Elvis’ Christmas Album fra 1957, og CD2 består av et knippe ‘50talls hits. Det er en ting jeg bare må kommentere. Det er rett ut sagt feil og kalle samtlige sanger fra Elvis’ første julealbum for «Hits». I ordets rette betydning, er det vel bare «Blue Christmas» som er en «Hit».

A Christmas With Elvis – November 2008 – Unknown

Unknown content, but I can confirm that this release include "Santa Claus is Back in Town", "Here Comes Santa Claus", "Silent Night" and "O Little Town of Bethlehem".


Ukjent innhold, men inkluderer i alle fall «Santa Claus is Back in Town», «Here Comes Santa Claus», «Silent Night» og «O Little Town of Bethlehem».

Christmas With Elvis – December 2008 - Entertain Me

This CD contains 20 songs; a blend of Christmas carols, gospels and ballads. All from the 50s.


Denne platen inneholder 20 sanger; en skjønn forening av julesanger, gospels og ballader. Alle hentet fra ‘50tallet.

Elvis Christmas Party Album – December 2008 – Day Dream

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order. In addition this release contains two medleys; "Party Mix" (Here Comes Santa Claus - Party - Jailhouse Rock - All Shook Up - Too Much - Teddy Bear - Santa Bring My Baby Back - Do not Be Cruel - Hound Dog) and "Cool Christmas Mix" (I 'll Be Home For Christmas - Love Me Tender - Have I Told You Lately That I Love You? - True Love - White Christmas).


Inneholder hele Elvis’ Christmas Album (1957) med omrokert rekkefølge på sangene. I tillegg inneholder platen 2 medley’s; «Party Mix» (Here Comes Santa Claus - Party - Jailhouse Rock - All Shook Up - Too Much - Teddy Bear - Santa Bring My Baby Back - Don't Be Cruel - Hound Dog), og «Cool Christmas Mix» (I'll Be Home For Christmas - Love Me Tender - Have I Told You Lately That I Love You - True Love - White Christmas).

White Christmas – December 2008 – Vintage/Disky

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957). Yet there is one thing that sets this release apart from the crowd. Prior to "White Christmas" (master – take 9), we get 20 seconds with studio banter. This is actually one of a few records that include this. Christmas is surely a time of miracles.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Allikevel er det en ting som skiller denne fra mengden. Forut for «White Christmas» (master – tagning 9), får vi 20 sekunder med studiosnakk. Jeg tror faktisk at dette er den eneste utgivelsen som inkluderer dette. Julen er jo miraklenes tid.

Christmas With Elvis Presley – September 2009 - LMM Luxury Multimedia EU

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order. In addition, they have included the 50s songs "I Beg Of You" and "That's When My Heartache Begins" even on this record too. Are these two songs now in the process of being established as Christmas carols? Unbelievable!


Inneholder samtlige 12 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957). I tillegg har de sannelig lagt til «I Beg Of You» og «That’s When My Heartache Begins» på denne også. Er det sånn at disse to popperlene nå er i ferd med å etablere seg som julesanger? Begrip det den som kan.

Christmas With Elvis – September 2009 - Mcps

I can’t confirm the content on this release, but we can probably assume with great certainty that this includes the 1957 Christmas album. The front cover on this one, with a picture taken from Jailhouse Rock, is among the better ones in the stack.


Jeg kan ikke bekrefte innholdet på denne, men vi kan nok med stor sikkerhet anta at denne inneholder juleplaten fra 1957. Omslaget, som prydes med et bilde fra Jailhouse Rock, vil jeg karakterisere som et av de bedre i bunken.

Christmas With Elvis Presley – October 2009 – Weton

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Christmas With Elvis – October 2009 – Tyrostar

This CD-release contains the complete Elvis’ Christmas Album (1957), and the two new Christmas songs "I Beg Of You" and "That's When Your Heartaches Begins" (sarcasm).


Innholder hele Elvis’ Christmas Album fra 1957, og de to nye julesangene «I Beg Of You» og «That's When Your Heartaches Begins».

Elvis & Friends Christmas Album – October 2009 – Play 24-7

This is 2CD release where CD1 contains the complete Elvis’ Christmas Album (1957). CD2 contains 14 original Christmas classics featuring Nat King Cole, Louis Armstrong and Bing Crosby i.e.


Et dobbeltalbum der CD1 inneholder hele Elvis’ Christmas Album fra 1957, og CD2 inkluderer 14 originale juleklassikere med blant annet Nat King Cole, Louis Armstrong og Bing Crosby.

Christmas Songs – November 2009 – SOLiTon (Poland)

I can’t confirm the content, but I know it contains 10 songs.


Inneholder 10 julesanger. Jeg kan ikke bekrefte hvilke.

Blue Christmas With Elvis – December 2009 - MNP International

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Elvis Christmas – May 2010 - Creative Brainpool

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Winter Wonderland – 2010 - Unknown

This release contains 7 songs from Elvis’ Christmas Album (1957), 9 songs from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) and the Christmas single "If Every Day Was Like Christmas" (1966). I can’t tell you whether this is actually an official release, but it contains songs protected by copyright. If this is an unofficial release (which I firmly believe) it is simply illegal.


Denne utgivelsen inneholder 7 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), 9 sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) og julesingelen «If Every Day Was Like Christmas» (1966). Jeg kan ikke dokumentere om dette faktisk er en offisiell utgivelse, men det er benyttet sanger som er dekket av kopirettigheter. Hvis dette er en uoffisiell utgivelse (noe jeg er relativt sikker på), så denne ganske enkelt illegal.

Christmas With Elvis – November 2010 – T2 Entertainment

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order. In addition there are added 8 well-known songs from the 50s.


Denne utgivelsen inneholder samtlige 12 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), men i omrokert rekkefølge. I tillegg er det lagt til 8 sanger fra ‘50talls katalogen.

Merry Christmas – November 2010 - Korea Special

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order.


Inneholder samtlige 12 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), men i omrokert rekkefølge.

Christmas - October 2011 - Mocking Bird

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order.


Inneholder hele Elvis’ Christmas Album (1957). Sangene er dog i omrokert rekkefølge sammenlignet med originalen.

Christmas Songs - November 2011 - Mocking Bird

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order. The content is identical with the CD Christmas released by the same label only four weeks earlier, but the songs got in a slightly different running order.


Inneholder Elvis’ Christmas Album fra 1957. Sangene er dog i omrokert rekkefølge sammenlignet med originalen. Innholdet samsvarer altså med utgivelsen Christmas fra samme plateselskap utgitt bare 4 uker tidligere, men sangene kommer i en annen rekkefølge.

Christmas - November 2011 - Digitwins

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order.


Inneholder Elvis’ Christmas Album fra 1957. Sangene er dog i omrokert rekkefølge sammenlignet med originalen.

Special Christmas – 2011 – DJ Ethan

This is a hodge-podge of Christmas songs and gospels primarily taken from the 1957 and 1971 sessions. The record is re-mastered (by DJ Ethan).


Dette er en lapskaus av julesanger og gospels primært hentet fra sesjonene i 1957 og 1971. Sangene mastret på nytt av DJ Ethan.

White Christmas – September 2012 - Disky Label

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Elvis' Christmas Album – October 2012 - Unknown

This is an unofficial release of the 1970 Camden album Elvis’ Christmas Album. It contains the original album cuts, plus some bonus tracks.


Dette er en uoffisiell utgivelse av Elvis’ Christmas Album fra 1970 (Camden). Den inneholder de 10 originale sangene på albumet, pluss noen bonusspor.

Elvis Presley Sings Christmas – October 2012 – Brownsville

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Elvis' Christmas Album plus His Hand In Mine – October 2012 - Hoodoo Records

This release contains two complete albums; Elvis’ Christmas Album (1957) and His Hand In Mine (1960).


Denne inneholder de komplette albumene Elvis’ Christmas Album (1957) og His Hand In Mine (1960).

All My Best Christmas Songs – November 2012 - HSWK Digital

This CD release contains 3 songs from the Loving You soundtrack (1957), 6 songs from the Jailhouse Rock soundtrack (1957), and 7 songs from Elvis’ Christmas Album (1957). For some reason "Silent Night" is omitted.


Denne utgivelsen inneholder 3 sanger fra Loving You (1957), samtlige 6 sanger fra Jailhouse Rock (1957), og 7 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957). Av en eller annen grunn er «Silent Night» ikke med.

White Christmas – July 2013 – Soulfood

Contains all the 12 songs included on Elvis’ Christmas Album (1957), but in a different running order. In addition there are included 8 songs from the gospel record His Hand in Mine (1960).


Denne utgivelsen inneholder samtlige sanger fra 1957-utgaven av Elvis’ Christmas Album (dog i omrokert rekkefølge). I tillegg er det inkludert 8 sanger fra gospelplaten His Hand In Mine (1960).

The Christmas Songs (EP and Friends) – September 2013 - Weltrecord

This release includes 11 of the 12 tracks that were included on the 1957 edition of Elvis’ Christmas Album (for some reason "O Little Town of Bethlehem" is being performed by another artist) and "Old Shep". In addition there is included 8 Christmas songs performed by other artists.


Denne utgivelsen inneholder 11 av de 12 sporene som var inkludert på 1957-utgaven av Elvis’ Christmas Album («O Little Town of Bethlehem» er her fremført av en annen artist) og «Old Shep». I tillegg får vi servert 8 julesanger fremført av andre artister.

It's a Rock'n'Roll Christmas – September 2013 - Go Entertainment

The content on CD1 is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957. CD 2 contains 25 well-known songs from 50s.


CD 1 er i prinsippet identisk med 1957-utgaven av Elvis’ Christmas Album. CD 2 inneholder 25 velkjente sanger fra '50-tallet.

Elvis Christmas: Hits And Ballads – September 2013 – Xtra

This release contains 24 tracks; the complete Elvis’ Christmas Album (1957) and a selection of ballads from the 50s.


Denne utgivelsen inneholder 24 spor; det komplette Elvis’ Christmas Album fra 1957, og et utvalg ’50-talls ballader.

In Christmas Spirit – December 2013 - Patricia Records

CD 1 contains the complete Elvis’ Christmas Album (1957). In addition we get eight alternate takes of songs from his gospel record His Hand in Mine (1960). Finally there is included a radio advert from 1957 and something called "Christmas Closing Message Elvis In Concert" (?). CD 2 contains 25 songs performed by Johnny Earl and The Jordanaires. Most of these songs are cover versions of songs Elvis performed.


CD 1 inneholder det komplette Elvis’ Christmas Album fra 1957. I tillegg er det inkludert 8 alternative tagninger av sanger fra gospelplaten His Hand In Mine. Avslutningsvis har man tatt med en radioreklame fra 1957 og noe de har kalt «Christmas Closing Message Elvis In Concert» (?). CD 2 inneholder 25 sanger fremført av Johnny Earl og The Jordanaires. De fleste av disse sangene er coverversjoner av sanger Elvis fremførte.

Christmas Evergreens - September 2014 - Power Station

This is a 3CD box set containing Christmas songs from different artists. CD1 contains 11 songs from the 1957 edition of the Elvis’ Christmas Album (“O Little Town of Bethlehem” is for some reason excluded).


Dette er en 3CD boks som inneholder julesanger med forskjellige artister. CD1 inneholder 11 sanger fra 1957-utgaven av Elvis’ Christmas Album («O Little Town of Bethlehem» er av en eller grunn utelatt).

The Elvis Christmas Album - September 2014 – Delta Music

This is a vinyl/ CD combination that contains the 1957 edition of Elvis’ Christmas Album. The track list is identical to the original album. This set also includes a download version of the album.


Dette er en vinyl/ CD kombinasjon som inneholder 1957-utgaven av Elvis’ Christmas Album. Sanglisten er identisk med originalalbumet. Utgivelsen inneholder i tillegg en nedlastingsversjon av albumet.

Greatest Gospel & Christmas Songs – September 2015 - Amalfi International/ Bogner Records

This release contains all the songs from Elvis’ Christmas Album (1957) and the gospel album His Hand in Mine (1960).


Denne inneholder alle sporene fra Elvis’ Christmas Album (1957) og gospelalbumet His Hand in Mine (1960).

Christmas – September 2015 - Golden Masterwork (Bellaphon)

This release contains the complete Elvis’ Christmas Album (1957). In addition, there’s included six gospels from the album His Hand In Mine (1960) and the song “Sentimental Me”.


Denne utgivelsen inneholder alle sangene fra Elvis’ Christmas Album (1957). I tillegg har man inkludert seks gospels fra His Hand In Mine (1960) og sangen «Sentimental Me».

The Christmas Album – October 2015 - Power Station

This release contains all the 12 songs included on the original Elvis’ Christmas Album from 1957, and some bonus songs with other artists.


Denne inneholder alle de 12 sangene fra det originale albumet Elvis’ Christmas Album fra 1957, og noen bonusspor med andre artister.

Elvis: It's A Rock & Roll Christmas – November 2015 - Deep Blue

This set contains a combination of Christmas songs, gospels and regular hits. CD 1 is the original Elvis’ Christmas Album from 1957. CD 2 is a selection of 25 well-known songs. The track list and title of this release is identical to the Go Entertain label CD, released in October 2013.


Denne utgivelsen inneholder en kombinasjon av julesanger, gospels og regulære hits. CD 1 inneholder Elvis’ Christmas Album fra 1957. CD 2 inneholder 25 velkjente sanger. Innhold og tittel på denne platen er identisk med en CD utgitt av Go Entertain i oktober 2013.

Elvis’ Christmas Album - 3D Mono – December 2015 - Unknown

This release contains the original Elvis’ Christmas Album from 1957. The label claims that “thanks to the latest technologies in audio development” … “this recordings sound like they were recorded yesterday, while keeping the integrity of the original recording intact”.


Denne utgivelsen inneholder det originale Elvis’ Christmas Album fra 1957. Plateselskapet kan fortelle oss; «takket være den nyeste teknologien innenfor lydutvikling … vil disse sangene høres ut som om de ble spilt inn i går, samtidig som integriteten til den originale innspillingen holdes intakt».

Elvis Christmas Albums Part 1 (Prolog: The Christmas music of Elvis Presley / Chapter 1: The official Christmas records (1957 - 1977) / Chapter 2: The official compilations released by RCA /BMG /Sony after 1977)

Elvis Christmas Albums Part 3 (Chapter 4: Collector's Items / Chapter 5: The Christmas Records from Elvis Presley Enterprise / Chapter 6: The Outtakes)

Sources; www.elvisrecords.us / www.elvisoncd.com / Dale Hampton; Elvis For CD Fans Only / Tom De Medeiros-James De Medeiros; Elvis-The Complete Musical Catalog / For Elvis CD Collectors - FECC Forum / Wikipedia