Elvis Christmas Albums

Prolog: The Christmas music of Elvis Presley

Elvis Presley recorded 20 Christmas songs during his more than 20 years as a professional artist; 8 songs in 1957 (September 5 - 7), 1 song in 1966 (June 10), and 11 songs in 1971 (May 15 - 16). Based on the profuse number of releases of Elvis' Christmas music, it is quite inconceivable that he "only" recorded 20 Christmas songs. The Christmas music of Elvis has always been very popular, and it is almost always one of his Christmas albums on the charts in the time before Christmas.

His first Christmas album Elvis’ Christmas Album (1957) is for one; Elvis’ bestselling album (when including the 1970 edition of the same title) and secondly; it is the bestselling Christmas album of all time. The latest figures from the RIAA show that this album has sold more than 13 million copies. What we also must keep in mind is the fact that this record has additionally sold millions of copies of unofficial releases. Elvis' second Christmas album Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971), has officially sold nearly four million copies. Not bad either. Thus, we can firmly conclude that Elvis' Christmas music is alive and kicking, and its popularity does not seem to diminish by the years. This is of course the main reasons for the abundant number of Christmas records with Elvis being released every year. I got a strong feeling that the mantra among the suit-clad bosses in the record industry must be something like this; "old hits sells like new ones, if we only change the cover".

Furthermore, this has led to a number of albums with lackluster cover art and album titles that are heavily influenced by the fact that none of those involved in the creative process really do care about the final product. Fortunately, there are exceptions. Some releases appear as very good, where the songs and Elvis’ legacy is treated with the respect it deserves.

Several of the songs Elvis recorded had already been hits with other artists. "White Christmas" is an obvious example. Anyway, 9 out of 20 of the carols Elvis recorded are actually original compositions;

Santa Claus is Back in Town (1957) / Santa Bring My Baby Back to Me (1957) / If Every Day Was Like Christmas (1966) / On A Snowy Christmas Night (1971) / The Wonderful World Of Christmas (1971) / It Won't Seem Like Christmas (Without You) (1971) / I'll Be Home On Christmas Day (1971) / If I Get Home On Christmas Day (1971) / Holly Leaves And Christmas Trees (1971) / Merry Christmas Baby (1971)

Elvis can’t boast many real Christmas hits, and it's probably just "Blue Christmas" that we honestly can call a true “Christmas Hit”. "Santa Claus is Back in Town" may also be a candidate for the title.

For anyone who enjoys good music, the Christmas atmosphere is guaranteed with Elvis’ voice flowing out of the speakers singing Christmas tunes.


Elvis Presley spilte inn 20 julesanger i løpet av sin over 20 år lange karriere; 8 sanger i 1957 (5 – 7. september), 1 sang i 1966 (10. juni), og 11 sanger i 1971 (15 og 16. mai). Basert på antall utgivelser av Elvis’ julemusikk, er det egentlig ufattelig at han «bare» spilte inn 20 julesanger. Julemusikken til Elvis har alltid vært populær, og det er nesten alltid et av julealbumene hans på hitlistene i tiden før jul.

Hans første juleplate Elvis’ Christmas Album fra 1957 er for det første; den platen med Elvis som har solgt mest (da inkluderer man også 1970 utgaven med samme tittel) og for det andre; så er det TIDENES mestselgende julealbum. De siste tallene fra RIAA viser at denne utgivelsen har solgt over 13,000.000 eksemplarer. Det vi også må ha med oss er at denne platen i tillegg har solgt millionopplag av uoffisielle utgivelser. Elvis’ andre juleplate fra 1971 Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas, har solgt nærmere 4 000 000 eksemplarer fra offisielle distributører. Ikke dårlig det heller. Vi kan altså konkludere med at Elvis’ julemusikk lever i beste velgående, og dens popularitet synes ikke å avta nevneverdig. Dette er selvfølgelig årsaken til det voldsomme antallet med juleplater som blir gitt ut med Elvis. Hvert eneste år slippes nye utgivelser på markedet. Prinsippet om at «gamle hits blir som nye, bare vi endrer omslaget» synes fullstendig å prege tankegangen blant de dresskledde sjefene i plateindustrien.

Videre har dette ført til en rekke albumutgivelser med fantasiløse omslag (hørte jeg noen si gjenbruk?) og albumtitler som bærer sterkt preg av at ingen av de som har vært med i skapelsesprosessen har hatt en eneste kreativ tanke i hodet. Heldigvis finnes det unntak som bekrefter regelen. Noen utgivelser fremstår som svært gode, der materialet blir behandlet med den respekt det fortjener.

Flere av sangene Elvis spilte inn hadde allerede vært hits med andre artister. «White Christmas» er et selvsagt eksempel. Allikevel så er faktisk 9 av Elvis’ 20 julesanger originalkomposisjoner;

Santa Claus is Back in Town (1957) / Santa Bring My Baby Back to Me (1957) / If Every Day Was Like Christmas (1966) / On A Snowy Christmas Night (1971) / The Wonderful World Of Christmas (1971) / It Won't Seem Like Christmas (Without You) (1971) / I'll Be Home On Christmas Day (1971) / If I Get Home On Christmas Day (1971) / Holly Leaves And Christmas Trees (1971) / Merry Christmas Baby (1971)

Elvis har ikke hatt mange julehits, og det er vel bare «Blue Christmas» som objektivt sett fyller kriteriene for å kunne kalles en hit. «Santa Claus is Back in Town» er en sang som vi til nød kan kalle en juleslager.

For alle som liker god musikk, vil julestemningen garantert komme med en julesang fra Elvis strømmende ut av høyttalerne.

Chapter 1: The official Christmas records (1957 - 1977)

Between 1957 and 1977 it was in the true sense only released three official Christmas albums with Elvis; Elvis’ Christmas Album (1957), Elvis’ Christmas Album (1970 Camden) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). These three albums where honored with a number of releases (and re-releases) where the only new element was an altered front cover, and sometimes not even that. This probably contributed to the fact that some of his Holiday albums almost every year appeared on the charts around Christmas. I consider that the best front cover art appeared during this period (1957 to 1976). Several of the releases included Christmas cards with Elvis.


I perioden 1957 til 1977 ble det i prinsippet bare sluppet 3 offisielle julealbum med Elvis; Elvis’ Christmas Album (1957), Elvis’ Christmas Album (1970 Camden) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Disse ble da til gangs tilgodesett med en rekke utgivelser der det eneste nye innslaget var endrede plateomslag, og noen ganger ikke en gang det. Dette bidro nok sterkt til at de to Elvis’ Christmas Album nesten årlig dukket opp på hitlistene rundt julehøytiden. Personlig mener jeg at de fleste av de beste omslagene kom i denne perioden. Flere av disse utgivelsene inkluderte julekort med Elvis.

Elvis’ Christmas Album – October 1957 – RCA US

This is the first original Christmas album with Elvis. The album contained 8 carols and 4 gospel songs. The 4 gospels had previously been released on the EP Peace In The Valley in April 1957. This album was released on CD in 1985.


Det første originale julealbumet til Elvis. Albumet inneholdt 8 julesanger og 4 gospelsanger. De 4 sistnevnte hadde tidligere vært utgitt på EP’en Peace In The Valley, fra april 1957.  Denne utgivelsen ble gitt ut på CD i 1985.

Side 1: 1. Santa Claus Is Back In Town (9/7/57), 2. White Christmas (9/6/57), 3. Here Comes Santa Claus (9/6/57), 4. I'll Be Home for Christmas (9/7/57), 5. Blue Christmas (9/5/57), 6. Santa Bring My Baby Back (to Me) (9/7/57) - Side 2: 1. O Little Town of Bethlehem (9/7/57), 2. Silent Night (9/6/57), 3. (There'll Be) Peace in the Valley (For Me) (Peace in the Valley) (1/13/57), 4. I Believe (Peace in the Valley) (1/12/57), 5. Take My Hand, Precious Lord (Peace in the Valley) (1/13/57), 6. It Is No Secret (What God Can Do) (Peace in the Valley) (1/19/57)

Elvis’ Christmas Album – November 1957 – RCA UK

This was the second Elvis RCA release in the UK. The content on this record was identical with the US version, though the cover art was significantly different.


Andre utgivelse for RCA på de Brittiske øyene ble Elvis’ Christmas Album med et innhold identisk med USA utgivelsen. Innpakningen var signifikant annerledes, og julestemningen glimret med sitt komplette fravær på dette omslaget.

Elvis’ Christmas Album – November 1957 – RCA Japan

The Japanese edition of Elvis' first Christmas album had a different cover. The content is identical to the US edition.


Den japanske utgaven av Elvis’ første julealbum hadde et annet omslag. Innholdet er identisk med den amerikanske utgaven.

Felices Navidades - November 1957 - RCA Chile

The Chilean version of Elvis' first Christmas album had a different cover. The content is identical to the US edition.


Den chilenske utgaven av Elvis’ første julealbum hadde et annet omslag. Innholdet er identisk med den amerikanske utgaven.

The Elvis Presley Xmas Album - November 1957 (?) - RCA South Africa

The South African edition of Elvis' first Christmas album had a different cover. The content is identical to the US edition. I am unable to document the exact release date for this very rare record. The image used on the front cover is identical with the one used on Elvis' second US album Elvis (1956).


Den sørafrikanske utgaven av Elvis’ første julealbum hadde et annet omslag. Innholdet er identisk med den amerikanske utgaven. Jeg klarer ikke å dokumentere eksakt utgivelsesår for denne svært sjeldne utgivelsen. Bildet som pryder omslaget er forresten det samme som ble benyttet på Elvis' andre LP Elvis (1956).

Elvis’ Christmas Album – November 1957 – RCA Canada

The original US edition of Elvis’ Christmas Album was designed as a photo album, and the front cover contained the subtext; "plus an album of new full color photos". The front cover of the Canadian edition of Elvis' first Christmas album was identical to the US release, but it did not include the photo album. Therefore the original subtext was covered with a gold-colored sticker with the text "Best Wishes! Elvis Presley". The content is identical to the US edition.


Den amerikanske originalutgaven av Elvis’ Christmas Album var utformet som et fotoalbum, og forsiden inneholdt underteksten; «plus an album of new full color photos». Omslaget til den canadiske utgaven av Elvis’ første julealbum var formet som en vanlig utgivelse, og derfor var originalteksten dekket over med en gullfarget pakkelapp med teksten «Best Wishes! Elvis Presley». Innholdet er identisk med den amerikanske utgaven.

Elvis’ Christmas Album – November 1957 – RCA Germany

The original US edition of Elvis’ Christmas Album was designed as a photo album, and the front cover contained the subtext; "plus an album of new full color photos". The front cover of the German (like the Canadian) edition of Elvis' first Christmas album was identical to the US release, but it did not include the photo album. Therefore the original subtext was covered with two gold-colored stickers with no text. It also included an unattractive pink RCA logo on the top. The content is identical to the US edition.


Den amerikanske originalutgaven av Elvis’ Christmas Album var utformet som et fotoalbum, og forsiden inneholdt underteksten; «plus an album of new full color photos». Omslaget til den tyske (i likhet med den canadiske) utgaven av Elvis’ første julealbum var formet som en vanlig utgivelse, og derfor var originalteksten dekket over med to gullfargede striper uten tekst. Den hadde også en lite flatterende rosa RCA logo på toppen. Innholdet er identisk med den amerikanske utgaven.

Elvis’ Christmas Album – (1958?) - RCA Victor New Zealand

The content on this rare record is identical with Elvis’ Christmas Album (1957). This vinyl has a lovely cover that literally radiates the Christmas spirit. If you wish to give this as a Christmas gift for someone you love (very much), it is available for nothing less than 2000 USD.


Innholdet på denne sjeldenheten er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Denne vinylen har et nydelig omslag som formelig oser av julestemning. Skal du gi denne som julegave til noen du er glad i, så har jeg sett den til salgs for rundt 2000 USD (12 000,- kr).

Elvis’ Christmas Album – November 1959 – RCA US/UK

This is a new official edition of the Elvis’ Christmas Album (1957), this time with a brand new cover. This cover is considerably less famous than the 1957-edition, despite the fact that this was the version that was re-released in 1964. The content is identical to the album from 1957. This edition has never been officially released on CD. Several books and websites have stated that this album was released in 1958. Elvisrecords.us has proven that the correct release date for this second edition of Elvis’ Christmas Album is November 1959.


Ny offisiell utgave av det samme albumet. Denne gangen med et nytt omslag. Dette omslaget er betydelig mindre kjent enn utgaven fra 1957, til tross for at det var denne utgaven som ble sluppet på nytt i 1964. Innholdet var identisk med albumet fra 1957. Denne utgaven har aldri offisielt blitt sluppet på CD. Flere steder er det oppgitt at dette albumet ble utgitt i 1958. Elvisrecords.us mener å kunne bevise at riktig utgivelsesdato på denne andreutgaven av Elvis’ Christmas Album er november 1959. Jeg oppfatter argumentasjonen som saklig og korrekt. Gå inn på siden og avgjør selv.

Elvis’ Christmas Album – 1960 – RCA Victor Brazil

The content on this extremely rare Brazilian edition of Elvis' first Christmas album is identical to Elvis’ Christmas Album (1957). It has a picture taken from the movie Jailhouse Rock on the front cover. On the back cover there is a 1961 calendar. The cover is shaped like a book.


Innholdet på denne ekstremt sjeldne Brasilianske utgaven av Elvis’ første juleplate er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Den har et bilde hentet fra Jailhouse Rock på forsiden. På baksiden er det trykket kalenderen for 1961. Selve omslaget er formet som en bok.

Elvis’ Christmas Album – 1960 (?) – RCA Germany

This is a German re-release of the original 1957 album. The track list is identical, but the label has changed the small photo on the front cover. Where we are used to find the golden sticker; the label now had put in a white label with the titles of four of the Christmas songs.


Dette er en tysk reutgivelse av originalen fra 1957. Sporene er identiske, men det lille bildet på forsiden en byttet ut. Der vi er vant med å finne det gullfargede klistremerket er det nå plassert en hvit etikett med titler på fire av julesangene.

Elvis’ Christmas Album – November 1964 – RCA US

This is a re-release of the original 1957 album. The track list is identical, but the label has used the cover art of the 1959 edition (with just small changes). This was released in both Mono and Electronically Reprocessed Stereo. The picture shows the “Stereo” version (LSP-1951). The mono version (LPM 1951) had the blue bar at the bottom of the front cover.


Dette er en reutgivelse av originalen fra 1957. Sporene er identiske, men omslaget som er benyttet er basert på 1959-utgaven (kun med små forskjeller). Denne ble gitt ut i både mono og elektronisk reprosessert Stereo. Det er «stereo» versjonen (LSP-1951) som er avbildet her. Mono versjonen (LPM 1951) hadde det blå feltet nederst på omslaget.

Elvis’ Christmas Album – November 1965 – RCA Japan

This is a new Japanese edition of Elvis' first Christmas album. The cover is almost identical, but if you look close, there are actually several things that have changed. Among others… the photograph of Elvis is of a more recent date than the one on the original cover from 1957. The content is however identical to 1957/59 editions.


Ny japansk utgave av Elvis’ første julealbum. Omslaget er nesten identisk, men ser man nøye etter så er det flere ting som er endret. Blant annet så er fotografiet av Elvis av nyere dato enn på originalomslaget fra 1957. Innholdet er dog identisk med 1957/59 utgavene.

Elvis’ Christmas Album – October 1970 – RCA/Camden US/Canada

This is a new edition of Elvis’ first Christmas album, this time the 4 original gospel songs are omitted. Instead, the Christmas single from 1966 ("If Every Day Was Like Christmas") and a leftover from the Nashville sessions in January 1969 ("Mama Liked the Roses"), was added. The order of the track list was changed considerably. The picture used on the front cover was taken from the movie Speedway (1968). RCA/Camden has never released an international CD with this original cover.


Ny utgave av julealbumet til Elvis, denne gang uten de 4 originale gospelsangene. I stedet var det lagt til julesingelen fra 1966; «If Every Day Was Like Christmas», og en tiloversblitt sang fra Nashville-sesjonen i januar 1969; «Mama Liked the Roses». Rekkefølgen på sangene var endret fullstendig. Bildet på omslaget var hentet fra filmen Speedway (1968). RCA/Camden har aldri gitt ut en internasjonal CD utgave med dette originalomslaget.

Side 1: 1. Blue Christmas (Elvis' Christmas Album) (9/5/57), 2. Silent Night (Elvis' Christmas Album) (9/6/57), 3. White Christmas (Elvis' Christmas Album) (9/6/57), 4. Santa Claus Is Back In Town (Elvis' Christmas Album) (9/7/57), 5. I'll Be Home for Christmas (Elvis' Christmas Album) (9/7/57) - Side 2: 1. If Every Day Was Like Christmas (Single 1966) (6/10/66), 2. Here Comes Santa Claus (Elvis' Christmas Album) (9/6/57), 3. O Little Town of Bethlehem (Elvis' Christmas Album) (9/7/57), 4. Santa Bring My Baby Back (to Me) (Elvis' Christmas Album) (9/7/57), 5. Mama Liked the Roses (1/15/69)

Elvis’ Christmas Album – October 1970 – RCA/Camden UK

The UK version of the Camden record had this white cover art. Beyond this it was identical with 1970 US Camden release.


Den engelske utgaven hadde det hvite omslaget. Utover dette var den helt identisk med US/ Canada utgivelsen.

Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas – October 1971 – RCA US

This is the second of the two original Christmas albums with Elvis. Elvis recorded 11 new Christmas songs during a marathon session on May 15 and 16, 1971 and all of these songs were included on this record. When this album was released on Compact Disc in 1988 it was rounded off with the Christmas 1966 single "If Every Day Was Like Christmas".


Dette er det andre av de to originale julealbumene til Elvis. Elvis spilte inn 11 nye julesanger i løpet av en maratonsesjon 15. og 16. mai 1971, og alle disse ble inkludert på platen. Dette albumet ble utgitt på CD første gang i 1988, og da ble platen rundet av med julesingelen «If Every Day Was Like Christmas».

Side 1: 1. O Come, All Ye Faithful (5/16/71), 2. The First Noel (5/16/71), 3. On A Snowy Christmas Night (5/16/71), 4. Winter Wonderland (5/16/71), 5. The Wonderful World Of Christmas (5/16/71), 6. It Won't Seem Like Christmas (Without You) (5/15/71) - Side 2: 1. I'll Be Home On Christmas Day (5/16/71), 2. If I Get Home On Christmas Day (5/15/71), 3. Holly Leaves And Christmas Trees (5/15/71), 4. 4. Merry Christmas Baby (5/15/71), 5. Silver Bells (5/15/71), 6. If Every Day Was Like Christmas (6/10/66)

Elvis’ Christmas Album – November 1971 (October 1972) – RCA Japan

This is one more Japanese edition of Elvis' first Christmas album with new artwork. The contents are identical with the original 1957 edition. The picture on the front cover was taken from the movie The Trouble With Girls (1969).


Enda en japansk utgave av Elvis’ første julealbum, med nytt omslag. Innholdet er identisk med de originale utgavene. Omslagsbildet var hentet fra filmen The Trouble With Girls (1969).

Elvis’ Christmas Album – November 1975 – RCA/Pickwick Records US

This is a Pickwick label re-release of the 1970 US Camden record, with a slightly altered cover. The content was identical to the original release from 1970. This blue edition was released on CD in 1987.


Camden platen fra 1970 ble gitt ut på nytt i 1975 av plateselskapet Pickwick Records, med et noe endret omslag. Innholdet var identisk med originalutgivelsen fra 1970. Denne blå utgaven ble sluppet på CD i 1987.

Elvis’ Christmas Album – November 1975 – RCA/Pickwick Records/Camden US

This striking red cover where Elvis adorn the front with a red shirt (1956) is a music cassette (MC) edition of the 1975 Pickwick Records release. Note that the label also released a very limited vinyl edition with this front cover. It shouldn’t come as a surprise when I tell you that this vinyl edition is any collectors dream.


Det flotte røde coveret, der Elvis pryder forsiden med en rød skjorte (1956) er kassettutgaven av samme plate som den blå '75 utgaven fra Pickwick Records. Verdt å merke seg at det også ble trykket et begrenset vinylopplag med samme omslag. Denne utgaven er svært ettertraktet blant samlere.

Blue Christmas – 1976 – RCA Canada

This Canadian release includes respectively 6 and 8 songs from Elvis’ Christmas Album (1957) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).


Denne canadiske utgivelsen inneholder henholdsvis 6 og 8 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).

Chapter 2: The official compilations released by RCA /BMG /Sony after 1977

After Elvis died in 1977, we experienced a general increase in the demand for his music. This new development got consequences for the already intense release policy of RCA. From day one it must have been a clear strategy among the executives of the RCA label that in the Holiday season it should at least be released one "new" Christmas album with Elvis... Every Christmas! Per se nothing wrong with it. Anyway it is clear that this has led to a number of albums that is poorly executed. The record labels has occasionally mixed carols, gospels and "regular" hits on titles like "Christmas with Elvis", "Blue Christmas with Elvis" or "Merry Christmas with Elvis". The list just goes on and on. What we constantly should keep in mind is that we are only referring to the SAME 20 Christmas songs with Elvis. Some exceptions exist, where the record releases at least contains various takes and versions, that gives the collectors something new.


Etter at Elvis døde i 1977, ble det en generelt økt etterspørsel etter Elvis’ musikk. Dette fikk selvfølgelig konsekvenser for den allerede intense utgivelsespolitikken til RCA. Fra første dag må det ha vært en klar strategi hos de høye herrer i RCA at det i tiden før jul i alle fall skulle slippes en «ny» juleplate med Elvis. Hver eneste jul! I og for seg ikke noe feil med det. Allikevel er det tydelig at dette har ført til en rekke albumutgivelser som virker lite gjennomtenkt og klart preget av hastverksarbeid. Her blandes julesanger, gospels og i noen tilfeller «vanlige» hits under titler som «Jul med Elvis», «Blå Jul med Elvis», eller «God Jul med Elvis». Listen har etter hvert blitt veldig lang. Det vi konstant må ha i bakhodet er at det hele tiden kun handler om de SAMME 20 julesangene. Noen unntak finnes, der platene i det minste inneholder ulike tagninger og versjoner, slik at vi som er mer enn vanlig interessert får noe nytt.

Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas – December 1979 – RCA UK

This is an UK edition of the 1971-album. The content is identical to the original from 1971, but the cover is different. The picture, derived from the movie The Trouble with Girls, are taken from the same photo shoot as the one used on the cover of the Japanese 1971 edition of Elvis’ Christmas Album.


Engelsk utgave av 1971 originalen. Innholdet er helt likt originalen fra 1971, men omslaget ble endret. Bildet som stammer fra The Trouble With Girls er hentet fra samme fotoseanse som bildet på omslaget til den japanske utgaven av Elvis’ Christmas Album fra 1971.

Elvis Christmas Classics – July 1982 – RCA US

This is a compilation with 9 previously released versions of Elvis' Christmas songs. This contains respectively 5 and 4 tracks from Elvis’ Christmas Album (1957) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). This was released on CD in July 1989. July is to be frank not an ideal month to release a Christmas album, but such a decision abide just fine in the long series of strange decisions from the executives of RCA.


En kompilasjon med 9 tidligere utgitte versjoner av Elvis’ julemateriale. Denne inneholder henholdsvis 5 og 4 spor fra Elvis’ Christmas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Utgitt på CD i juli 1989. Nå er vel juli strengt tatt ingen ideell måned for å slippe en juleplate, men en slik beslutning føyer seg bare inn i en lang rekke av lite strategiske avgjørelser fra administrasjonen i RCA.

Memories Of Christmas - August 1982 – RCA US

When this release hit the stores in the autumn of 1982, it contained four previously (officially) unreleased tracks. This release contains an almost 8 minutes long version of "Merry Christmas Baby" (2 and a half minutes longer than the standard version). As far as I know this is the only CD that contains this 8 minute long version of "Merry Christmas Baby" (the version included on the CD-edition of Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1988) lasts for "only" 7:20). Furthermore we got the second take of "O Come All Ye Faithful", the un-dubbed master of "If Everyday Was Like Christmas" and the alternate master of "I'll Be Home On Christmas Day". In addition to the already mentioned tracks, this release contains the previously released masters of "Silver Bells", "Blue Christmas", "Santa Claus Is Back In Town" and "Christmas Message / Silent Night". "Christmas Message" is a short Elvis monologue distributed to radio stations in the United States in the mid 60s on reel tapes. Not much value for money, but the album contains songs collectors out there must have. This was released on CD in 1987.


Da denne utgivelsen havnet i butikkhyllene høsten 1982, inneholdt den 4 spor som dette tidspunktet ikke hadde vært offisielt utgitt tidligere. Blant annet inneholder denne utgivelsen en nesten 8 minutter lang versjon av «Merry Christmas Baby» (2 og et halvt minutt lenger enn standard versjonen). Så vidt jeg vet er dette den eneste utgivelsen som inkluderer akkurat denne 8 minutters versjonen av «Merry Christmas Baby» (den som er inkludert på CD utgaven av Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas er «bare» 7:20 lang). Videre fikk vi andre tagning av «O Come All Ye Faithful», udubbet master av «If Everyday Was Like Christmas», og andre versjon av «I'll Be Home On Christmas Day». I tillegg til de allerede nevnte sporene inneholder platen tidligere utgitte mastere av «Silver Bells», «Blue Christmas», «Santa Claus Is Back In Town» og «Christmas Message/ Silent Night». «Christmas Message» er en kort Elvis-monolog distribuert til radiostasjoner i USA på midten av 60-tallet på spolebånd. Lite musikk for pengene på denne utgivelsen, men albumet inneholder sanger som samlerne der ute må ha. Denne ble utgitt på CD i 1987.

It Won't Seem Like Christmas Without You – August 1982 – RCA UK

Similar to what was done the previous year with the release Greatest Hits Vol. 1, where UK edition was given a different name (The Sound Of Your Cry) and content, the same thing was done with the release Memories Of Christmas. The UK edition was baptized It Won't Seem Like Christmas Without You and the content was changed significantly. They retained the four outtakes included on the US edition plus "Christmas Message / Silent Night". The rest of the content was replaced with 5 Christmas songs and 5 gospels. In both cases the UK editions contained more. This album has never been officially released on CD.


I likhet med det som ble gjort året før med utgivelsen Greatest Hits Vol. 1, der UK utgaven ble gitt et annet navn (The Sound Of Your Cry) og innhold, ble det samme også gjort denne gangen med Memories Of Christmas. UK utgaven av denne ble døpt It Won't Seem Like Christmas Without You, og innholdet ble vesentlig endret. De beholdt de 4 alternative sporene fra USA utgaven og «Christmas Message/ Silent Night». Resten av innholdet ble byttet ut med 5 julesanger, og 5 gospels. I begge tilfellene inneholdt UK utgavene flere spor. Mer for pengene! Denne utgivelsen er ikke offisielt sluppet på CD.

A Merry Christmas From Elvis Presley – 1982 – RCA (Holland)

This rare release contains all the songs from 1971 album Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas. The track list comes in a different order.


Denne sjeldne utgivelsen inneholder samtlige sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Sangenes rekkefølge er omrokert.

Merry Christmas – November 1984 – RCA US/Japan (1985 Germany)

This is actually one of the very first releases with Elvis on Compact Disc, and it is considered to be the first Christmas album with Elvis on CD. It contains all the 8 Christmas songs plus "Peace In The Valley" from Elvis’ Christmas Album (1957). In addition "O Come All Ye Faithful" from the album Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) is included.


Dette er faktisk en av de aller første utgivelsene med Elvis på CD formatet, og den har status som den første juleplaten med Elvis på CD. Den inneholder alle de 8 julesangene og «Peace In The Valley» fra Elvis’ Christmas Album (1957). I tillegg er «O Come All Ye Faithful» fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) inkludert.

Elvis' Christmas Album - 1985 - RCA US/Japan/Germany

This is the first CD release of the Elvis’ Christmas Album (1957). The content is identical with the original release. This CD has been re-issued several times during the following years.


Dette er den første CD-utgivelsen av Elvis’ Christmas Album (1957). Innholdet er identisk med den originale utgivelsen. Denne CD-platen har blitt relansert flere ganger i løpet av de etterfølgende årene.

Elvis' Christmas Album - 1985 - RCA US

This is a deluxe version of the CD issue of the classic Elvis’ Christmas Album released at the same time. The track list is identical to the ordinary CD release. This collector’s item was only available for a short time.


Dette er en Deluxe versjon av CD-utgaven av det klassiske Elvis' Christmas Album utgitt på samme tid. Innholdet er identisk med den vanlige CD-utgivelsen. Dette samlerobjektet var kun tilgjengelig i en begrenset tidsperiode.

Elvis’ Christmas – 1985 – RCA/Camden US

This is a new release of the Elvis’ Christmas Album (1970 edition Camden). The cover art was renewed, but the content was identical. The picture on the cover is taken from the movie Kissin’ Cousins (1964). This is the first official release of the 1970 edition on CD.


Dette er en ny utgave av Elvis’ Christmas Album fra 1970 (Camden). Omslaget var fornyet, innholdet var identisk. Bildet på omslaget er hentet fra Kissin’ Cousins (1964). Dette er den første offisielle utgivelsen av 1970 platen på CD.

It's Christmas Time – 1985 – BMG

The content of this release is identical in with the 1970 edition of the Elvis’ Christmas Album (Camden). Then why change the title and cover art? In my opinion, this is a completely pointless release. This was re-released in August 2000.


I prinsippet er dette en utgivelse som innholdsmessig er identisk med Elvis’ Christmas Album (1970 Camden). Det blir da helt naturlig å spørre seg hvorfor endre tittel og innpakning? Etter min oppfatning er dette en helt meningsløs utgivelse. Gitt ut på nytt i august 2000.

Merry Christmas From Elvis - 1987 - RCA Special Products US

This is a music cassette (MC) edition that contains 8 songs from the 1971 album Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas.


Dette er en kassett (MC) utgave som inneholder 8 sanger hentet fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).

Elvis' Christmas Album - 1987 - BMG/Camden Special Products Canada

This is a CD edition of the 1975 Pickwick vinyl. Both content and cover art are almost identical to the original.


CD utgaven av Pickwick vinylen fra 1975. Både innhold og omslag er nesten identisk med originalen.

I Wish You A Merry Christmas – December 1987 – RCA Germany

This is an extensive collection of 23 songs. It contains both the original Christmas albums (Elvis’ Christmas Album and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas). The Christmas single from 1966 ("If Every Day Was Like Christmas") is not included.


En omfattende samling på 23 låter. Albumet inneholder hele Elvis’ Christmas Album (1957), og hele Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Julesingelen fra ’66; «If Every Day Was Like Christmas», er altså ikke med.

Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas – 1988 – BMG US

This is the first release of this original album on CD. It contains an extended version of "Merry Christmas Baby" (7:20). The original version included on the vinyl edition is just under 6 minutes. In addition this release contains the alternate master of "I'll Be Home on Christmas Day". It had previously been released on Memories Of Christmas in 1982. The Christmas single from 1966; "If Every Day Was like Christmas" is included as a bonus track.


Første utgivelse på CD. Denne inneholder en lang versjon av «Merry Christmas Baby» (7:20). Originalversjonen på vinylutgaven er på underkant av 6 minutter. I tillegg inneholder denne utgivelsen den alternative masteren til «I’ll Be Home On Christmas Day». Den hadde tidligere vært utgitt på Memories Of Christmas fra 1982. Julesingelen fra ’66; «If Every Day Was Like Christmas» er også inkludert som bonusspor.

Elvis' Christmas Album – 1990 - BMG Japan

This is a Japanese CD release of Elvis’ Christmas Album (1957). This comes with an alternate cover art (based on the original though), but the content is identical with the 1957 edition.


Dette er en japansk CD-utgivelse av Elvis’ Christmas Album (1957). Denne kommer med et alternativt omslag (dog basert på originalen), men innholdet er identisk med 1957-utgaven.

Elvis' Christmas Album – 1990 - BMG/Camden Australia (Rainbow)

This is a CD edition of the 1970 Camden vinyl. Both content and cover art are identical to the original. This release was not distributed internationally and it is quite difficult to obtain.


CD utgaven av Camden vinylen fra 1970. Både innhold og omslag er identisk med originalen. Denne er ikke distribuert internasjonalt, og er generelt vanskelig å få tak i.

Elvis and Jim: Christmas Favorites – 1991 – RCA

There are only 8 songs on this rare release. Elvis and Jim Reeves perform four Christmas classics each. The Elvis songs; "Here Comes Santa Claus", "Silent Night", "Blue Christmas" and "O Little Town of Bethlehem" (all tracks recorded in 1957).


Det er bare 8 sanger på denne sjeldne utgivelsen. Elvis og Jim Reeves fremfører 4 juleklassikere hver. Elvis gjør «Here Comes Santa Claus», «Silent Night», «Blue Christmas» og «O Little Town Of Bethlehem» (alle hentet fra 1957).

Christmas Memories From Elvis & Alabama – 1991 – BMG/RCA Special Products US

This release includes a rather odd combination of the country band Alabama and Elvis, the King of Rock’n’Roll. This 10 track CD contains 5 Christmas songs with Elvis; "White Christmas" and "Silent Night" from Elvis’ Christmas Album (1957), and "Silver Bells", "O Come All Ye Faithful" and "Winter Wonderland" from Elvis Sing The Wonderful World Of Christmas (1971). This release was only sold in Department Stores during the Christmas season.


Denne CD-utgivelsen inneholder en ganske merkelig kombinasjon av countrygruppen Alabama og Elvis, Kongen av Rock’n’Roll. Denne 10 spors platen inneholder fem julesanger med Elvis; «White Christmas» og «Silent Night» fra Elvis' Christmas Album, (1957), og «Silver Bells», «O Come All Ye Faithful» og «Winter Wonderland» fra Elvis Sing The Wonderful World Of Christmas (1971). Denne utgivelsen ble kun solgt i et utvalg varehus i julesesongen.

Blue Christmas – 1992 – BMG US

This release contains a total of eight songs from Elvis' Christmas repertoire, where 4 tracks are taken from each of his albums (Elvis’ Christmas Album and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas). 8 songs on a CD album aren’t what we will call "good value for money".


Denne utgivelsen inneholder totalt 8 sanger fra Elvis’ julerepertoar, der fire spor er hentet fra henholdsvis Elvis’ Christmas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). 8 sanger på et CD album kan vel ikke kalles «mye for pengene»?

Christmas With Elvis Presley – 1992 – Noel-Movieplay Portugal (BMG lisens)

This is a quite rare release only distributed in Portugal. The content is identical to Elvis’ Christmas Album from 1957.


Dette er en meget sjelden utgivelse som kun ble distribuert i Portugal. Innholdet er identisk med Elvis Christmas Album fra 1957.

Pop Out CD & Ornament: Elvis & Alabama – 1993 - BMG/RCA Special Products US

This is a special long box limited edition of the CD Christmas Memories From Elvis & Alabama, released in 1991. The original release contained 5 songs with Elvis ("Silver Bells", "O Come All Ye Faithful", "Silent Night", "White Christmas", "Winter Wonderland"), and 5 songs with Alabama. This edition contains one more song with Elvis; "Santa Claus Is Back In Town".


Dette en Deluxe «long-box» utgave av CD-utgivelsen Christmas Memories From Elvis & Alabama, utgitt i 1991. Den opprinnelige utgivelsen inneholdt fem sanger med Elvis («Silver Bells», «O Come All Ye Faithful», «Silent Night», «White Christmas», «Winter Wonderland»), og fem sanger med Alabama. Denne utgaven inneholder en ekstra sang med Elvis; «Santa Claus Is Back In Town». Denne kom i et begrenset opplag.

If Every Day Was Like Christmas – 1994 – BMG US

This nice release contains all the 20 Christmas songs of Elvis in re-mastered versions. In addition, it is added the alternate master of "I'll Be Home On Christmas Day" (previously released on Memories Of Christmas in 1982), alternate take 6 of "It Won't Seem Like Christmas" (previously unreleased), alternate take 1 of "Silver Bells" (previously only released on a rare music cassette single) and alternate take 8 of "Holly Leaves and Christmas Trees" (previously unreleased). This release presents Elvis' Christmas songs in an exemplary manner and if you are only to have one Christmas album with the "Christmas King", this is the one you should own.


Denne klasseutgivelsen inneholder alle de 20 julesangene til Elvis i nymastrede utgaver. I tillegg er det lagt til den alternative versjonen av «I'll Be Home On Christmas Day» (tidligere utgitt på Memories Of Christmas fra 1982), tagning 6 av «It Won't Seem Like Christmas» (tidligere ikke utgitt), tagning 1 av «Silver Bells» (kun utgitt på en kassettsingle, som i prinsippet ingen har), og tagning 8 av «Holly Leaves And Christmas Trees» (tidligere ikke utgitt). Denne utgivelsen konkluderer Elvis’ julemateriale på en forbilledlig måte, og skal man ha bare en juleplate med «julekongen», er det denne man skal ha.

If Every Day Was Like Christmas (Collectors Edition) – 1994 – BMG US

If Every Day Was Like Christmas was also released as a "Collector's Edition", where the cover appeared as a three-dimensional cardboard figure of Graceland in winter garb, when folded up. The track list on this edition is identical to the mainstream release.


If Every Day Was Like Christmas ble også gitt ut som en «collectors edition», der det åpenbarte seg en tredimensjonal pappfigur av Graceland i vinterskrud, når man brettet opp omslaget. Rent musikalsk var denne utgaven identisk med den ordinære.

Merry Christmas – 1994 – Backbiter (BMG Licence)

This album contains a total of 20 tracks, and it includes all the 12 songs of Elvis’ Christmas Album (1957), plus 8 gospels. No new material, but this great cover with its "retro look" differs prominently from the rest of releases in Elvis' Christmas catalog.


Inneholder totalt 20 spor, og det inkluderer hele Elvis’ Christmas Album (1957), og 8 gospels. Intet nytt materiale, men dette flotte coveret med sitt «retroutseende» skiller seg markant ut fra resten av utgivelsene i Elvis’ julekatalog.

Christmas With Elvis – 1997 – BMG US

Contains all of the 20 Christmas songs Elvis recorded. This is a BMG Special Product licensed for Razor & Tie Entertainment Company, and was only available through mail order. This CD is quite difficult to obtain these days.


Inneholder alle de 20 julesangene til Elvis. Dette er et BMG Special Product for Razor & Tie Entertainment Company, og var kun tilgjengelig via postordre. Vanskelig å få tak i nå.

Elvis Presley La Legende - Special Noël – 1999 – Atlas

This release is part of a French CD series called Elvis Presley La Legende. This consists of 30 CDs where all the covers are almost identical… the only thing that separates them apart is the color on the cover art. Special Nöel contains a comprehensive booklet with essays and photos. The sound is remixed. This CD contains all 8 carols from Elvis’ Christmas Album (1957), the Christmas single "If Every day Was Like Christmas" from 1966 and four songs from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). From the last mentioned album the songs "O Come, All Ye Faithful", "Silver Bells" and "I'll Be Home On Christmas Day" are alternate takes. In addition it is included the alternate master of "I'll Be Home On Christmas Day" and the complete unedited version of "Merry Christmas Baby". These two tracks were first published on Memories Of Christmas (1982). To put it simple… this is a quality release.


Denne utgivelsen er en del av en fransk kolleksjon kalt Elvis Presley La Legende. Denne består av 30 plater der alle omslagene er like, og det er kun fargeforskjeller på omslagene som skiller de fra hverandre. Special Nöel inneholder et utfyllende hefte med essay og bilder. Lyden er mikset på nytt. Platen inneholder samtlige 8 julesanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), julesingelen «If Every day Was Like Christmas» fra 1966, og 4 sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Fra det sistnevnte albumet er «O Come, All Ye Faithful», «Silver Bells» og «I'll Be Home On Christmas Day» alternative tagninger. Videre har de inkludert andre versjon «I'll Be Home On Christmas Day», og den komplette versjonen av «Merry Christmas Baby». De to sistnevnte ble utgitt første gang på Memories Of Christmas (1982). Denne utgivelsen formelig oser av kvalitet.

Christmas Together – July 2000 – Delta (BMG Licence)

This is a double album where CD1 is identical with the 1970 Camden version of Elvis’ Christmas Album. CD2 contains 12 Christmas songs performed by The Jordanaires. The cover art of this release clearly stands out in the multitude of Christmas releases. Elvis and a pink convertible adorn the front cover!


Et dobbeltalbum der CD1 er identisk med Elvis’ Christmas Album (1970 Camden). CD2 inneholder 12 julesanger fremført av The Jordanaires. Coveret på denne skiller seg klart ut i mengden av juleutgivelser. Elvis og en rosa kabriolet pryder forsiden! For oss i Norge er vel ikke en åpen sportsbil det som gir oss de sterkeste julevibrasjonene. Nok om det.

Elvis Presley Collection: Christmas – July 2000 – Time Life (BMG Licence)

This nice release includes all of Elvis’ 20 Christmas masters, and his performance of "Blue Christmas" from the Comeback Special (1968) is included as a bonus track. A gorgeous 20 page booklet is included, with excellent images and a brilliant essay.


Denne kvalitetsutgivelsen inneholder alle 20 julemastere, og i tillegg er «Blue Christmas» fra Comeback Special (1968) inkludert. Et nydelig 20 siders hefte medfølger, med gode bilder og en utmerket essay.

A Christmas Collection – July 2000 – Delta (BMG Lisence)

This is a double album with Elvis and Bing Crosby. CD1 contains the 1970 edition of Elvis’ Christmas Album (Camden). CD2 contains 15 tracks performed by Bing Crosby.


Et dobbeltalbum med Elvis og Bing Crosby. CD1 er med vår mann, og den inneholder hele 1970 versjonen av Elvis’ Christmas Album. CD2 inneholder 15 spor fremført av Bing Crosby.

White Christmas – September 2000 – BMG US/International

This release includes all tracks from Elvis’ Christmas Album (1957), Elvis’ Christmas Album (Camden 1970) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) (a total of 25 tracks). Here is nothing new and this ends up being a completely unnecessary release.


Denne inneholder samtlige 25 låter fra Elvis’ Christmas Album (1957), Elvis’ Christmas Album (Camden 1970) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Her er intet nytt materiale, og ender derfor opp med å bli en helt unødvendig utgivelse.

I'll Be Home For Christmas – October 2001 – RCA US

This record, that is a part of The Gospel Series, contains 6 songs (including "Christmas Message") from Elvis’ Christmas Album (1957), 7 songs from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971), and the Christmas single "If Every Day was Like Christmas" from 1966.


Denne platen som er en del av The Gospel Series, inneholder 6 sanger (inkludert «Christmas Message») fra Elvis’ Christmas Album (1957), 7 sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971), og julesingelen «If Every Day Was Like Christmas» fra 1966.

The Christmas Songs – December 2001 – Megaphon

The content on this totally pointless release is identical to the 1970-edition of Elvis’ Christmas Album (Camden). This CD was only available in the US via Greenhill Direct Marketing. There is also a version of this release with an alternative cover. This was published in a limited edition and is very difficult to obtain now.


Innholdet på denne helt unødvendige utgivelsen er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1970 (Camden). Denne platen var kun tilgjengelig i USA via Greenhill Direct Marketing. Det finnes også en utgave av denne med et alternativt cover. Denne ble trykket i et lite opplag og er svært vanskelig å få tak i.

Christmas Peace – November 2003 – BMG EU/Canada/Japan

A double album where CD1 contains all of Elvis’ 20 Christmas masters, and CD2 contains 20 gospel songs. The content is thus something you already have in your collection. What is new is that all the songs are re-mastered using the DSD technology. This is the same method that was used on the ELV1S 30 #1 Hits and Elvis: 2nd To None, released respectively in 2001 and 2002. The result is a pure sonic pleasure. Therefore… this release is highly recommendable even if you already got these songs in your collection. The cover art is also among the best there is. The following year, in November 2004, a Special Edition was released. The content was identical to the original edition, but the set included a small book in CD size.


Et dobbeltalbum der CD1 inneholder samtlige 20 julemastere, og CD2 inneholder 20 gospels. Innholdet er i så måte noe man har fra før. Det som er nytt er at materialet er mastret på nytt ved hjelp av DSD teknologien. Dette er samme teknikk som ble brukt på ELV1S 30 #1 Hits og Elvis: 2nd To None fra henholdsvis 2001 og 2002. Resultatet er rent sonisk en nytelse. Denne kan anbefales selv om man har dette materialet fra før. Coveret er også særdeles flott. Året etter, i november 2004, kom det en Special Edition av denne utgivelsen. Innholdet er identisk med 2003-utgaven, men innpakningen inkluderer en liten bok i CD-format. Flott trykk og flotte bilder.

American Music Legends, Christmas Favorites – 2004 – BMG Special Products US

This release was exclusively sold through Cracker Barrel Old Country Store, as part of a series called American Music Legends. The CD contains 7 songs from the classic 1957 record Elvis’ Christmas Album ("Silent Night" contains Elvis’ Christmas monologue). The 3 remaining songs are taken from the 1971 album Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas.


Denne utgivelsen ble bare solgt via Cracker Barrel Old Country Store, som en del av en serie utgivelser kalt; American Music Legends. Platen inneholder 7 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), der «Silent Night» er mikset sammen med julemonologen til Elvis. De 3 resterende låtene er tatt fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).

Christmas Wishes – October 2005 – Sony/BMG EU/Australia

This release contains 8 carols and 6 gospels. The 4 Christmas songs are taken from the albums Elvis’ Christmas Album (1957) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). All the songs are previously released masters. This release has nothing that makes it an essential purchase.


Inneholder 8 julesanger og 6 gospels. 4 julesanger er hentet fra henholdsvis Elvis’ Christmas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Alt materialet er tidligere utgitte masters. Denne utgivelsen har intet som tilsier at man bør ha den i samlingen.

My Christmas #1 – November 2005 – BMG Germany

This is simply a new release of the Christmas Peace album from 2003 with a new title and new artwork. Thus, this is a double album where CD1 contains all of Elvis’ 20 Christmas masters, and CD2 contains 20 gospel songs. The gold-colored front cover is made in the same vein as the one used on the bestselling collection ELV1S 30 #1 Hits.


Dette er ganske enkelt en ny utgivelse av Christmas Peace albumet fra 2003, med ny tittel og nytt cover. Altså et dobbeltalbum der CD1 inneholder samtlige 20 julemastere, og CD2 inneholder 20 gospels. Det gullfargede omslaget gir klare assosiasjoner til ELV1S 30 #1 Hits. Hva mener man egentlig med tittelen på denne utgivelsen? Antyder ikke den at Elvis har hatt så mange nummer 1 hits blant julematerialet at det rettferdiggjør et helt album? Vi vet at det ikke er tilfelle.

Christmas With Elvis – November 2005 – BMG Canada

This release includes both Elvis' Christmas Album (1957) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). The Christmas single released in 1966 ("If Every Day Was Like Christmas") is omitted. They have however found space to include the live version of "Blue Christmas" from 1968 (Comeback Special). Once again… yet another unnecessary release.


Denne utgivelsen inneholder begge Elvis’ juleplater; Elvis' Christmas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Julesingelen fra 1966 «If Every Day Was Like Christmas» er altså utelatt. De har derimot funnet plass til liveversjonen av «Blue Christmas» fra 1968 (Comeback Special). Konklusjonen må også denne gangen bli at dette er nok en unødvendig utgivelse.

Elvis Christmas – October 2006 – Sony/BMG US/Japan

Like the Christmas With Elvis album mentioned above this release contains both of Elvis' Christmas records; Elvis' Chrismas Album (1957) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). The Holiday single released in 1966 ("If Every Day Was Like Christmas") is omitted. Nothing new under the Christmas tree this time either.


I likhet med Christmas With Elvis nevnt ovenfor, inneholder denne utgivelsen begge Elvis’ juleplater; Elvis' Chrismas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). Julesingelen fra 1966 «If Every Day Was Like Christmas» er utelatt på denne også. Intet nytt under juletreet denne gangen heller.

Blue Christmas – November 2006 – Sony/BMG

The content is identical to the Blue Christmas album released in 1992; 8 tracks taken from Elvis’ Christmas Album (1957) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).


Innholdet er identisk med det på Blue Christmas fra 1992, altså 8 spor hentet fra Elvis’ Christmas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).

Christmas Wishes – December 2006 – BMG/Sony Germany

This CD is almost identical with Christmas Wishes, released in October 2005. 2 songs are replaced, but the rest of the track list is matching. "The First Noel" is replaced with "Here Comes Santa Claus", and "O Little Town Of Bethlehem" is replaced with "Winter Wonderland". This was only sold through a German coffee shop chain (Tchibo) for a limited period of one week.


Denne utgivelsen er nesten identisk med Christmas Wishes fra oktober 2005. 2 sanger er byttet ut, men rekkefølgen på sangene er den samme. «The First Noel», er byttet ut med «Here Comes Santa Claus», og «O Little Town Of Bethlehem» er byttet ut med «Winter Wonderland». Denne utgivelsen ble bare solgt igjennom en tysk kaffebar-kjede (Tchibo) i en begrenset periode på en uke.

Einfach das Beste, Die schönsten Weihnachtslieder – December 2006 – BMG Germany

This German Christmas album is identical with the aforementioned German release of Christmas Wishes (2006).


Denne tyske juleplaten har identisk innhold med den ovenfor nevnte tyske utgivelsen av Christmas Wishes fra 2006.

Elvis’ Christmas Album - June 2007 - RCA UK

The contents are identical to the classic 1957 record Elvis’ Christmas Album. Note the date of release! Who in the world is interested in such a release in the middle of the summer?


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957. Legg merke til platens utgivelses dato! Hvem i all verden er interessert i en slik utgivelse midt på sommeren?

The Christmas Album – 2007 – RCA Victor

This is a new release identical with the classic Elvis’ Christmas Album (1957).


Dette er en ny utgivelse av klassikeren Elvis’ Christmas Album (1957).

Christmas With Elvis – 2007 – Hallmark (License BMG/Sony US)

This release, which is part of the series Platinum Legends, contains 8 songs from the classic Elvis’ Christmas Album (1957), 6 songs from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) and the Christmas single "If Every Day Was Like Christmas" (1966). This CD was only available in the US and Canada.


Denne utgivelsen, som er en del av Platinum Legends, inneholder 8 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), 6 sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) og julesingelen «If Every Day Was Like Christmas» (1966). Denne er kun tilgjengelig i USA og Canada.

Home For The Holidays – August 2007 - BMG US

This decorative metal box set includes the album It's Christmas Time from 1985/2000 (the content is identical with the 1970 Camden album Elvis’ Christmas Album), a small booklet, postcards and a candle shaped like a guitar.


Dette er en særdeles forseggjort metallboks som inkluderer albumet It’s Christmas Time fra 1985/ 2000 (innholdet er som nevnt ovenfor identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1970), en liten bok, postkort og et stearinlys formet som en gitar. Rene julestrømpen!

Christmas With Elvis - September 2007 – Hallmark (BMG license)

This Hallmark collection contains 7 carols and one gospel picked out of Elvis’ Christmas Album (1957) and five carols from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). In addition, the Christmas single "If Every Day Was Like Christmas" (1966) is included.


Denne samlingen fra Hallmark inneholder 7 julesanger og en gospel fra Elvis’ Christmas Album (1957) og fem sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). I tillegg er julesingelen «If Every Day Was Like Christmas» fra 1966 inkludert.

The Holiday Collection – November 2007 - Sony/BMG Canada

This 3CD "tin box" contains all of Elvis’ 20 Christmas songs on CD 1 and 2. CD 3 contains 10 gospels. Can you imagine one bigger disappointment than the one you experience when you tear up the present you got from Santa, only to discover that it is exactly the same thing you got last year only hidden under a new wrapping? This box is just like that!


Denne 3CD «blikkboksen» inneholder samtlige 20 julemastere og inkluderer i tillegg 10 gospels på CD3. Kan man tenke seg en større skuffelse enn den du opplever i det du river papiret av pakken fra Nissen, og oppdager at det er akkurat det samme som du fikk i fjor, bare i ny innpakning. Denne boksen er akkurat sånn!

Elvis For Christmas – 2008 – Sony/BMG Poland

This release was sold along with the Polish newspaper Gazeta Wyborcza. The CD contains 10 songs; 7 from Elvis’ Christmas Album (1957), and 3 from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).


Denne utgivelsen ble solgt sammen med den polske avisen Gazeta Wyborcza. Platen inneholder 10 sanger; 7 fra Elvis’ Christmas Album (1957), og 3 fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971).

Christmas Duets – October 2008 - BMG/Sony US/International

With help of some modern studio wizardry Elvis sings duet with 10 modern-day female singers on this Christmas album. Elvis' voice has been mixed together with the new vocal tracks in such a way that it actually sounds like they've been in the studio together, and personally I think that this concept works just fine. In any case, this release gives us a much-needed freshness to the Elvis’ Christmas catalog. The fact is… RCA has released over and over again the same versions of Elvis’ Christmas songs for more than 50 years! In addition this CD includes three recordings with new instrumentation where only Elvis' lead vocals are kept.


På dette julealbumet synger Elvis duett med 10 kvinnelige sangere. Her har man altså mikset Elvis’ stemme sammen med de nye vokalsporene på en slik måte at det faktisk høres ut som om at de har vært i studio samtidig. Rent personlig synes jeg at dette konseptet fungerer greit. I alle fall så gir dette oss en sårt tiltrengt fornyelse av julekatalogen til Elvis. Faktum er at man nesten utelukket har gitt ut de samme versjonene av julesangene hans i over 50 år! I tillegg inkluderes 3 nye innspillinger på denne platen der det kun er Elvis’ vokal som er beholdt.

1. Blue Christmas (with Martina McBride) - 2. I'll Be Home for Christmas (with Carrie Underwood) - 3. Here Comes Santa Claus (with LeAnn Rimes) - 4. Santa Claus Is Back in Town (with Wynonna Judd) - 5. Silent Night (with Sara Evans) - 6. White Christmas (with Amy Grant) - 7. Merry Christmas Baby (with Gretchen Wilson) - 8. O Little Town Of Bethlehem (with Karen Fairchild/Kimberly Schlapman) - 9. Silver Bells (with Anne Murray) - 10. O Come, All Ye Faithful (with Olivia Newton-John) - 11. The First Noel (2008 Re-recording) - 12. If I Get Home On Christmas Day (2008 Re-recording) - 13. Winter Wonderland (2008 Re-recording)

Christmas Duets – October 2008 - BMG/Sony CAN

In conjunction with the US release of Christmas Duets, BMG Canada launched a similar album with this plain red front cover (made of the same mold as ELV1S #1 Hits). The Canadian edition contained one bonus track; "On A Snowy Christmas Night" (with Renée Martel).


Parallelt med den amerikanske utgivelsen av Christmas Duets ga Canadierne ut et tilsvarende album med dette røde omslaget (sydd over samme lest som ELV1S #1 Hits). Den canadiske utgaven inneholdt et bonusspor; «On A Snowy Christmas Night» (with Renée Martel).

Christmas Duets – October 2008 - BMG/Sony UK

This is the UK version of the Christmas Duets album. This version contained only ten tracks… the ten original duets included on the US version of the album.


Dette er den Brittiske versjonen av Christmas Duets albumet. Denne versjonen inneholder bare 10 spor… de ti duettene som var inkludert på US-versjonen.

Joulutunnelmissa – November 2008 - VL-Musiikki Oy (BMG)

The content is identical to the original Elvis’ Christmas Album, released in 1957.


Innholdet er identisk med Elvis’ Christmas Album fra 1957.

Elvis Presley & Frank Sinatra - The Kings of Christmas – 2009 – RCA UK

This album contains 12 Christmas songs each with Elvis and Frank Sinatra. To be entirely correct; we'll only get 8 carols with Elvis, since all of his 12 songs are taken from the 1957 record. We all know by now that his first Christmas album also contains four gospels. They perform every other track, something I don’t like particularly well. In my opinion this just gets messy and unfocused.


Dette albumet inneholder 24 julesanger med Elvis og Frank Sinatra. For å være helt korrekt, så får vi bare 8 julesanger med Elvis. Alle hans sanger er hentet fra '57 platen og som vi nå alle vet inneholder den også 4 gospels. De synger annethvert spor, noe jeg ikke liker spesielt godt. Jeg opplever bare at dette blir rotete og ufokusert.

Christmas With Elvis – 2009 – Sony

This CD was only released in Russia and CIS (Commonwealth of Independant States). It contains all the tracks from Elvis’ Christmas Album (1957). The order of songs is however changed. In addition, this CD contains two rare tribute songs initially released in 1956; «I Want Elvis For Christmas" (The Holy Twins) and "I Want To Spend Christmas With Elvis" (Marlene Paula). This CD was re-released by the Document label (BMG licensed) in December 2013.


Denne utgivelsen ble bare lagt ut til salg i Russland og CIS (Commonwealth of Independant States). Den inneholder hele Elvis’ Christmas Album fra 1957. Rekkefølgen på sangene er dog omrokert. I tillegg inneholder denne platen to svært sjeldne tribute-sanger; «I Want Elvis For Christmas» (The Holy Twins 1956), og «I Want To Spend Christmas With Elvis» (Marlene Paula 1956). De to sistnevnte sporene skal du lete lenge etter andre steder. Denne platen ble gitt ut på nytt av Document-selskapet (på lisens) i desember 2013.

The Ultimate Christmas Collection – October 2010 – Download Album

This is not a CD, but a download-album. This "album" contains 29 tracks and covers chronologically all of Elvis’ Christmas masters. In addition, it is included "Blue Christmas" from '68 Comeback Special. Instead of the master they have included alternate take 4 of "I'll Be Home On Christmas Day" (this has previously been released on Platinum - A Life In Music). In addition, they have included 8 gospels, where 5 are masters and 3 are alternate takes; "Amazing Grace" (take 2 - Walk A Mile In My Shoes: The Essential 70s Masters - 1995), "You'll Never Walk Alone" (take 2 - Platinum: A Life In Music - 1997), and "I Believe In The Man In The Sky "(take 1 - Such A Night: Essential Elvis, Vol. 6 - 2000). The sound is told to be very good! The same technology is used on this edition as where used on the 2003 release Christmas Peace. I'm afraid that this download format will be the future, and that is certainly a nightmare for all record collectors out there.


Dette er et mp3 album, altså ingen CD-utgave. «Albumet» inneholder 29 spor, og dekker alle julemasterne til Elvis i kronologisk rekkefølge. I tillegg har de inkludert «Blue Christmas» fra '68 Comeback Special. I stedet for masteren har de benyttet tagning 4 på «I'll Be Home On Christmas Day» (denne har tidligere vært utgitt på Platinum – A Life In Music). I tillegg har de inkludert 8 gospels, der 5 er mastere og 3 er alternative tagninger; «Amazing Grace» (tagning 2, fra Walk A Mile In My Shoes: The Essential 70s Masters – 1995), «You'll Never Walk Alone» (tagning 2, fra Platinum: A Life In Music - 1997), og «I Believe In The Man In The Sky» (tagning 1, fra Such A Night: Essential Elvis, Vol. 6 - 2000). Lyden skal visstnok være meget bra! Samme teknologi er benyttet her som på Christmas Peace (2003). Jeg er nok redd for at dette mp3 formatet vil være fremtiden. Og det er en tanke som kan få enhver platesamler til å miste nattesøvnen.

Blue Christmas - November 2010 – Sony/BMG

The enjoyable blue picture on the front cover is taken from the movie Wild In The Country (1961). This release was also launched as a download-album (mp3), with an alternate cover art (the same as was used on the US edition of Blue Christmas 2006 - confused?). The collection consists of 16 tracks. Three of the songs are taken from Christmas Duets (2008), where the label has selected the 3 new recordings that are not duets; "The First Noel" "If I Get Home On Christmas Day" and "Winter Wonderland". The remaining part of the collection consists of 7 songs taken from Elvis’ Christmas Album (1957) and 5 songs from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (when counted in the single "If Every Day Was Like Christmas"). "Silent Night" is paired with "Christmas Message" (first time included on Memories Of Christmas in 1982).


Det flotte blå forsidebilde er hentet fra Wild In The Country (1961). Denne utgivelsen ble også lansert som nedlastningsalbum (mp3), med et alternativt coverbilde (det samme som ble brukt på USA utgaven av Blue Christmas 2006 - forvirret?). Samlingen består av 16 spor, der 3 av sangene er hentet fra Christmas Duets (2008), og da har de valgt ut de 3 nye innspillingene som ikke er duetter; «The First Noel», «If I Get Home On Christmas Day» og «Winter Wonderland». Resten av samlingen består av 7 sanger hentet fra Elvis Christmas Album (1957) og 5 sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (da har jeg regnet med singelen «If Every Day Was Like Christmas»). «Silent Night» er koblet sammen med «Christmas Message» (første gang utgitt på Memories Of Christmas 1982).

Collection Ultime – 2010 - Sony Canada

This release was produced exclusively for the music and book shops Archambault in Quebec. CD1 contains a dozen of Elvis’ well-known ‘50s hits. CD2 contains 7 carols and one gospel, all taken from the Elvis’ Christmas Album (1957).


Denne utgivelsen er kun produsert for musikk- og bokkjeden Archambault i Quebec. CD1 inneholder et titalls 50’ talls hits. CD2 inneholder 7 julesanger og 1 gospel, alle er hentet fra Elvis’ Christmas Album (1957).

Christmas-Noël with / avec Elvis – December 2010 - Sony Canada

This record is made exclusively for Pomango, a web-based shop for books, music and DVDs, based in Quebec. The CD contains all of the 8 carols and 2 of the gospel songs from Elvis’ Christmas Album (1957).


Denne platen er laget for Pomango, en web-basert butikk for bøker, musikk og DVD, med base i Quebec. Platen inneholder alle julesangene og 2 av gospelsangene fra Elvis’ Christmas Album (1957).

Christmas Memories From Elvis & Alabama – 2011 – BMG/RCA Special Products US

This is a re-release of the 1991 CD with the same name. It has a brand new front cover, but the content is identical. This release was only sold in Department Stores during the Christmas season.


Dette er en reutgivelse av CD-platen med samme navn fra 1991. Den har fått en helt ny forside, men innholdet er identisk. Denne utgivelsen ble kun solgt i et utvalg varehus i julesesongen.

Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas - December 2011 - FTD/BMG

This collector’s edition of Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas includes all 11 album tracks, plus alternate takes. In addition, it includes two songs recorded during the same session; "The Lord's Prayer" and "I'll Be Home On Christmas Day" (remake). This CD release comes in a 7’’ multi digipack cover.


Denne samlerutgaven av Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas inneholder samtlige 11 albumspor, samt alternative tagninger. I tillegg er det inkludert to sanger innspilt under samme sesjon; «The Lord's Prayer» og «I'll Be Home On Christmas Day» (remake). Denne utgivelsen har et 7’’ digipack omslag.

CD 1; 1. O Come, All Ye Faithful, 2. The First Noel, 3. On A Snowy Christmas Night, 4. Winter Wonderland, 5. The Wonderful World Of Christmas, 6. It Won't Seem Like Christmas, 7. I'll Be Home On Christmas Day, 8. If I Get Home On Christmas Day, 9. Holly Leaves And Christmas Trees, 10. Merry Christmas Baby, 11. Silver Bells, 12. I'll Be Home On Christmas Day (remake master), 13. It Won't Seem Like Christmas (takes 1-3), 14. If I Get Home On Christmas Day (take 1), 15. I'll Be Home On Christmas Day (takes 1-3), 16. Holly Leaves And Christmas Trees (takes 1,2), 17. Silver Bells (takes 1,2), 18. I'll Be Home On Christmas Day (remake - takes 1,2)

CD 2; 1. I'll Be Home On Christmas Day (take 4), 2. If I Get Home On Christmas Day (takes 2,3), 3. Holly Leaves And Christmas Trees (take 3), 4. I'll Be Home On Christmas Day (remake take 3), 5. It Won't Seem Like Christmas (takes 4,5), 6. O Come, All Ye Faithful (take 2), 7. If I Get Home On Christmas Day (take 5), 8. The Lord's Prayer, 9. I'll Be Home On Christmas Day (takes 5,6), 10. Holly Leaves And Christmas Trees (take 4), 11. It Won't Seem Like Christmas (take 6), 12. Merry Christmas Baby (take 1, unedited version), 13. I'll Be Home On Christmas Day (takes 4-9), 14. If I Get Home On Christmas Day (take 7), 15. Holly Leaves And Christmas Trees (takes 5-8), 16. Winter Wonderland (takes 7,8)

The Classic Christmas Album - September 2012 - Sony/BMG

This collection consists of 17 tracks, where two of the songs are taken from Christmas Duets (2008); "I'll Be Home for Christmas" with Carrie Underwood, and "Blue Christmas" with Martina McBride. In addition this CD release consists of 7 songs taken from Elvis’ Christmas Album (1957) and 8 songs from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (when counted in the single "If Every Day Was Like Christmas"). This album was re-released in October 2013.


Samlingen består av 17 spor, der 2 av sangene er hentet fra Christmas Duets (2008), og da har de valgt ut «I'll Be Home For Christmas» med Carrie Underwood, og «Blue Christmas» med Martina McBride. Resten av samlingen består av 7 sanger hentet fra Elvis Christmas Album (1957) og 8 sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (da har jeg regnet med singelen «If Every Day Was Like Christmas»). Dette albumet ble gitt ut på nytt i oktober 2013.

Blue Christmas (Krone Edition) - November 2012 - Sony Austria

This Austrian release is identical to the aforementioned official Blue Christmas CD, released in 2010.


Denne østeriske utgivelsen er identisk med den offisielle Blue Christmas fra 2010.

Merry Christmas... Love, Elvis - August 2013 - Sony

This release contains 4 songs taken from Elvis’ Christmas Album (1957), 7 songs taken from Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) and the Christmas single "If Every Day Was Like Christmas" (1966).


Denne utgivelsen inneholder 4 sanger fra Elvis’ Christmas Album (1957), 7 sanger fra Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971) og julesingelen «If Every Day Was Like Christmas» (1966).

Elvis' Christmas Album - December 2014 - FTD / BMG

This contains all 12 original album tracks of the original Elvis' Christmas Album (1957), plus 3 non-Christmas tracks recorded during the same sessions. In addition there’s included the binaural outtakes of the gospel songs “(There’ll Be) Peace In The Valley (For Me)” and “It Is No Secret (What God Can Do)”. This CD release comes in a 7’’ multi digipack cover.


Denne inneholder samtlige 12 sanger fra det originale albumet Elvis' Christmas Album (1957), pluss 3 ordinære sanger spilt inn under de samme sesjonene. I tillegg har man inkludert binaurale opptak (alternative tagninger) av gospelsangene «(There’ll Be) Peace In The Valley (For Me)» og «It Is No Secret (What God Can Do)». Denne utgivelsen har et 7’’ digipack omslag.

1. Santa Claus Is Back In Town, 2. White Christmas, 3. Here Comes Santa Claus (Right Down Santa Claus Lane), 4. I’ll Be Home For Christmas, 5. Blue Christmas, 6. Santa Bring My Baby Back (To Me), 7. O Little Town Of Bethlehem, 8. Silent Night, 9. (There’ll Be) Peace In The Valley (For Me), 10. I Believe, 11. Take My Hand, Precious Lord, 12. It Is No Secret (What God Can Do), 13. My Wish Came True, 14. Treat Me Nice, 15. Don’t, 16. (There’ll Be) Peace In The Valley (For Me) (take 1), 17. (There’ll Be) Peace In The Valley (For Me) (takes 2,3), 18. (There’ll Be) Peace In The Valley (For Me) (take 4), 19. (There’ll Be) Peace In The Valley (For Me) (takes 5,6,7), 20. (There’ll Be) Peace In The Valley (For Me) (takes 8, 9M), 21. It Is No Secret (What God Can Do) (takes 1,2,3), 22. It Is No Secret (What God Can Do) (takes 4,5), 23. It Is No Secret (What God Can Do) (takes 6,7,8,9,10,11,12), 24. It Is No Secret (What God Can Do) (take 13M) (Tracks 16-24 is the Binaural Takes)

Elvis: Ultimate Christmas – November 2015 - Sony Music (Walmart Exclusive)

This 2CD is exclusively sold through Walmart. It contains 30 tracks and combines both the complete Elvis' Christmas Album (1957) and Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). In addition there is included the single If Every Day Was Like Christmas (1966) and all ten duets of the US-version of album Christmas Duets (2008).


Denne 2CD-utgivelsen ble kun solgt via Walmart i USA. Denne inneholder 30 spor og kombinerer de komplette albumene Elvis’ Christmas Album (1957) og Elvis Sings The Wonderful World Of Christmas (1971). I tillegg har man inkludert julesingelen fra 1966 (If Every Day Was Like Christmas) og alle de ti duettene fra USA-versjonen av albumet Christmas Duets (2008).

Elvis Christmas Albums Part 2 (Chapter 3: Releases after 2008, not RCA/BMG/Sony)

Elvis Christmas Albums Part 3 (Chapter 4: Collector's Items / Chapter 5: The Christmas Records from Elvis Presley Enterprise / Chapter 6: The Outtakes)

Sources; www.elvisrecords.us / www.elvisoncd.com / www.elvisechoesofthepast.com / Dale Hampton; Elvis For CD Fans Only / Tom De Medeiros-James De Medeiros; Elvis-The Complete Musical Catalog / For Elvis CD Collectors - FECC Forum / Wikipedia