Christmas

  • Elvis loved Christmas, and with just a couple of exceptions he always celebrated Christmas at home with family and friends. Graceland was decorated for Christmas both inside and outside by all means. I guess everyone has heard about Elvis' generosity, and numerous charities benefitted from this during the holiday season. Elvis didn’t hold back either when he bought Christmas gifts for family, friends and staff.
    After Elvis bought Graceland in 1957, he always celebrated Christmas there, with just a few exceptions. In 1958 and 1959 he served in Germany, and was therefore bound to celebrate Christmas there. In 1961, he for some reason stayed at the Sahara Hotel in Las Vegas.

  • Elvis elsket julen, og han feiret nesten alltid julen hjemme med familie og venner. Graceland ble pyntet til jul både innvendig og utvendig etter alle kunstens regler. Alle har hørt om Elvis’ generøsitet, og et utall veldedighetsorganisasjoner nøt spesielt godt av dette i julen. Elvis sparte heller ikke på kronene når han kjøpte julegaver til familie, venner og ansatte.
    Etter at Elvis kjøpte Graceland i 1957, feiret han alltid julaften der, med kun noen få unntak. I 1958 og 1959 avtjente han militærtjeneste i Tyskland, og var dermed nødt til å feire jul der. I 1961 oppholdt Elvis seg av en eller annen grunn på Sahara Hotel i Las Vegas.

How Elvis celebrated Christmas between '54-'76

1954: Elvis spent Christmas with his parents at their apartment on 462 Alabama Street in Memphis. A week before Christmas, Elvis had appeared on the Louisiana Hayride radio program and just three days after Christmas he played at a club in Houston, Texas.

1955: Again Elvis was home at Christmas. The family had moved to a house on 1414 Getwell in Memphis. A month earlier he had signed the deal with RCA Victor, and his 21st birthday was just two weeks away.

1956: Elvis’s incredible success during the year had enabled him to purchase a new home for his parents on Audubon Drive in Memphis. He spent the holiday season there with his family.

1957: It was his first Christmas at Graceland. Elvis must have had mixed emotions during the holiday season this year; just five days before Christmas he had received his draft notice.

1958: This was Elvis’s first Christmas without his mother. He spent it together with his father, grandmother and friends in the Hotel Grunewald in Germany, near his army post. Vernon’s gift to Elvis was an electric guitar. That season Colonel Parker sent out Christmas cards with a picture of himself dressed as Santa and Elvis in his military uniform.

1959: This was Elvis’s first Christmas with Priscilla. It was celebrated with family and friends at his rented home on Goethestrasse in Germany. Priscilla gave Elvis a set of bongo-drums. Meanwhile, Elvis had arranged for a French poodle to be delivered to his girlfriend Anita Wood in Memphis.

1960: Finally out of the service, Elvis celebrated Christmas at Graceland. The photo on Colonel Parker’s Christmas card this year featured Elvis sitting on Colonel Santa’s lap. It was taken in November on the set of Wild in the Country.

1961: Elvis spent the holidays with friends at the Sahara Hotel in Las Vegas. This was the last Christmas that Elvis would spend away from Graceland.

1962: Priscilla had arrived from Germany to spend Christmas with Elvis at Graceland. Elvis held a private party for about 30 of his friends. Elvis’s gift to Priscilla was a toy poodle that she named Honey. She gave Elvis a wooden cigarette box that played the song "Surrender" when opened.

1963: Elvis spent the holidays at Graceland with Priscilla. A week before Christmas he presented the Mayor of Memphis with a check for $58,000 to be shared by 58 Memphis charities.

1964: At Graceland a dozen or so members of Elvis’ entourage presented Elvis with a Christmas gift; a Bible with the "Tree of Life" drawn on the front page. Each of the branches had the name of one of the guys. Noticing that Larry Geller’s name was missing, Elvis refused to accept the bible until Larry’s name was added. Elvis was just two weeks away from his 30th birthday.

1965: Spending the holidays at Graceland. Elvis received a slot car racing set as a Christmas present from Priscilla. The guys gave Elvis a statue of Jesus, which is still in the Meditation Garden at Graceland.

1966: Elvis proposed to Priscilla on Christmas Eve. The next day Elvis had a catered dinner served at Graceland.

1967: Elvis and Priscilla celebrated their first Christmas as man and wife. They hosted a party at Graceland on Christmas Eve. As usual, the grounds were decorated with a life-size Nativity scene and eight lighted garland trees.

1968: Elvis’ "Comeback Special" had aired on NBC-TV early in December. On Christmas day Vernon dressed up like Santa for Lisa Marie’s first Christmas at Graceland. To his employees Elvis handed out gift certificates ranging from $100-$200 to Goldsmith’s Department Store.

1969: Elvis had returned home to Memphis from Los Angeles a week before Christmas. Also this year Vernon dressed out like Santa. Elvis gave Priscilla a black fox coat. She gave him a velvet suit with shirts and slacks all designed by Bill Belew, who had designed the clothes for Elvis’s 1968 TV-special.

1970: In the early morning hours of Christmas Day Elvis visited the Memphis police headquarters to say hello to "the men and women who had to work at Christmas". Elvis and Priscilla spent the rest of the day quietly at Graceland. In the evening they went to the Memphian theatre to see Little Fauss and Big Halsey starring Robert Redford.

1971: The Holidays where spent at Graceland. Elvis distributed McDonald’s gift certificates to all his friends as a joke, before handing out their real presents. Many of their friends noticed that Elvis and Priscilla seemed to have troubles in their marriage.

1972: Elvis was now separated from Priscilla and he celebrated Christmas at Graceland with his new girlfriend Linda Thompson. The Memphis Press noted that Elvis once again had shared generously to local charities.

1973: Elvis, now divorced from Priscilla, spent the Holidays at Graceland with family and friends.

1974: Elvis was struggling with health issues during the Holidays and as result he was forced to cancel his upcoming Las Vegas engagement in January. During the holidays Elvis flew in the gospel group Voice, to sing with him at Graceland.

1975: Elvis took his friends for a flight onboard the Lisa Marie on Christmas Eve. On board he handed out pieces of jewelry he had personally selected for each of his friends.

1976: Elvis’ last Holiday season was busy. He had returned to Memphis a week earlier after he had ended his last Las Vegas engagement on December 13th. Just two days after Christmas Elvis opened yet another tour at the Wichita State University.

Slik feiret Elvis julen i årene '54-'76

1954: Elvis tilbrakte julen sammen med sine foreldre i familiens leilighet i 462 Alabama Street i Memphis. En uke før jul, hadde Elvis opptrådt på Louisiana Hayride i Shreveport, og bare tre dager etter julaften spilte han på en klubb i Houston, Texas.

1955: Elvis var hjemme på julaften. Familien hadde flyttet til et hus i 1414 Getwell i Memphis. En måned tidligere hadde han signert avtalen med RCA Victor, og hans 21-årsdag var bare to uker unna.

1956: Elvis’ utrolige suksess i løpet av året hadde gjort det mulig for han å kjøpe et nytt hus til familien på Audubon Drive i Memphis. Han tilbrakte julen der sammen med familien.

1957: Dette var den første julen familien feiret på Graceland. Elvis må nok allikevel ha følt en viss uro i kroppen under denne juletiden i 1957; bare fem dager før jul, hadde han mottatt innkallelsen til militæret.

1958: Dette var Elvis’ første julefeiring uten hans mor Gladys. Han tilbrakte julen sammen med sin far, bestemor og venner på Hotel Grunewald i Tyskland. Vernon ga Elvis en elektrisk gitar som gave. Dette året sendte Oberst Parker ut et julekort med bilde av seg selv utkledd som Julenisse og et bilde av Elvis i militæruniform.

1959: Dette var den første julen Elvis og Priscilla var sammen. Den ble feiret sammen med familie og venner i Goethestrasse i Tyskland. Priscilla ga Elvis et sett med bongotrommer som julegave. Elvis hadde arrangert det slik at Anita Wood, hans kjæreste hjemme i Memphis, fikk en Fransk Puddel levert hjem på døren som en julegave.

1960: Dette året kunne Elvis igjen feire jul på Graceland. På dette årets julekort var Elvis avbildet mens han satt på Oberst Parkers fang. Parker var for anledningen iført et nissekostyme. Bildet hadde blitt tatt i november, under filmingen av Wild in the Country.

1961: Elvis tilbrakte julen sammen med venner på Sahara Hotel i Las Vegas. Dette skulle bli den siste julen han ikke feiret hjemme på Graceland.

1962: Priscilla hadde ankommet fra Tyskland for å tilbringe julen sammen med Elvis på Graceland. Elvis holdt en privat fest for rundt 30 av vennene sine. Elvis’ julegave til Priscilla var en leketøyspuddel, som hun kalte Honey. Priscilla’ julegave til Elvis var en sigareske som spilte sangen "Surrender" når den ble åpnet.

1963: Elvis tilbrakte julen sammen med Priscilla på Graceland. En uke før jul overrakte Elvis en sjekk pålydende 58.000 USD til Ordføreren i Memphis. Denne anselige pengesummen ble delt mellom 58 veldedighetsorganisasjoner i Memphis.

1964: Elvis feiret julen på Graceland. Flere av vennene hans hadde spleiset på en Bibel med et bilde av «Livets Tre» på forsiden. Hver av grenene hadde inngravert navnet til de forskjellige vennene til Elvis. Da Elvis oppdaget at navnet til Larry Geller manglet, nektet han å ta i mot Bibelen før Gellers navn hadde blitt inkludert. Det var bare to uker til Elvis’ 30-årsdag.

1965: Elvis tilbrakte juleferien på Graceland. Elvis fikk et bilbanesett som julegave fra Priscilla. Vennegjengen ga Elvis en statue av Jesus, som fortsatt står i Meditation Garden på Graceland.

1966: Elvis fridde til Priscilla på julaften. Dagen etter arrangerte Elvis en middag for hele gjengen hjemme på Graceland.

1967: Elvis og Priscilla feiret sin første jul som mann og kone. På julaften arrangerte de en fest på Graceland. Som alltid, var eiendommen dekorert med en julekrybbe i full størrelse og åtte tente juletrær.

1968: Elvis' «Comeback Special» hadde blitt sendt på NBC-TV tidlig i desember. Hjemme på Graceland kledde Vernon seg ut som julenisse for Lisa Marie, som dette året feiret sin første jul. Til sine ansatte delte Elvis ut gavekort på 100 – 200 USD som kunne benyttes i Goldsmiths Department Store.

1969: Elvis hadde returnert hjem etter et opphold i Los Angeles en uke før jul. Også dette året kledde Vernon seg ut som julenisse på julaften. Elvis ga Priscilla en sort pels. Hun ga ham en fløyelsdress og matchende skjorter designet av Bill Belew, som også hadde designet klærne for Elvis’ TV-spesial året før.

1970: I de tidlige morgentimene 1. juledag besøkte Elvis Memphis-politiets hovedkvarter for å si hei til «de menn og kvinner som måtte jobbe på julaften». Elvis og Priscilla tilbrakte resten av dagen på Graceland. På kvelden dro de til Memphian for å se filmen Lille Fauss and Big Halsey, med Robert Redford i hovedrollen.

1971: Julen ble feiret på Graceland. Elvis overrakte McDonalds-gavekort til alle vennene sine som en spøk, før han delte ut de virkelige gavene. Mange av vennene la merke til at Elvis og Priscilla ikke hadde det bra sammen.

1972: Elvis var nå separert fra Priscilla og han feiret denne julen på Graceland sammen med sin nye kjæreste Linda Thompson. Memphis Press kunne igjen melde at Elvis også denne julen hadde gitt rikelig til veldedige formål i Memphis.

1973: Elvis, som nå var offisielt skilt fra Priscilla, feiret julen på Graceland sammen med familie og venner.

1974: Elvis slet med helsen denne julen og som et resultat av dette måtte han avlyse det kommende Las Vegas engasjementet i januar. I løpet av julen inviterte Elvis gospelgruppen Voice hjem til Graceland slik at de kunne synge sammen på kveldene.

1975: Elvis inviterte alle vennene sine på en flytur med Lisa Marie på selve julaften. Under turen delte Elvis ut smykker som han hadde valgt ut spesielt for den enkelte.

1976: Den siste julen Elvis feiret var hektisk. Han hadde returnert hjem til Graceland en ukes tid tidligere etter å ha avsluttet karrierens siste Las Vegas sesong den 13. desember. Bare to dager etter jul innledet Elvis enda en ny turné, denne gangen i Wichita.

Sources; “Elvis: Day By Day” – Peter Guralnick, Ernst Jørgensen / “Last Train To Memphis” – Peter Guralnick / “Careless Love” – Peter Guralnick / www.elvis-history-blog.com